Nyt partnerskab mellem IT Operation og TCS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Ledelsen har den 12. december meldt ud, at væsentlige dele af IT Operation bliver outsourcet til TCS med virkning fra 1. april 2018. 65 kollegaer vil blive overført til TCS, hvoraf en del er udlånte tjenestemænd. Outsourcingen er omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven, og de kollegaer, der ikke er tjenestemænd, vil få ny ansættelseskontrakt med TCS. Læs videre “Nyt partnerskab mellem IT Operation og TCS”

Reduktioner og organisationsændringer i Erhverv

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Der har i dag desværre været overtallighedssamtaler med en række kollegaer i Erhverv, heraf 10 AC’ere. Samtidigt er det meldt ud, at der også sker organisationsændringer i et forsøg på at øge salget. For eksempel er NetDesign ”genopstået” som en mere selvstændig forretningsenhed i Erhverv. Ledelsen har erkendt, at det var en fejl at nedlægge NetDesign som en selvstændig enhed og profil i erhvervsmarkedet, og Cloud området får forhåbentligt øget fokus, manøvrerum og salg, som en egen enhed i Erhverv. Læs videre “Reduktioner og organisationsændringer i Erhverv”

Organisationsændringer og overtallighed i Erhverv og stabe

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationDer er i dag gennemført en række ændringer i Erhverv, Group Strategy og Group CCO & SR, som desværre også medfører at 65 kollegaer, heraf 14 AC´ere, er blevet opsagt. I Operations er implementeringen af ny organisation i fuld gang og i nogle områder efterspørges der i øjeblikket frivillige til fratrædelse. Læs videre “Organisationsændringer og overtallighed i Erhverv og stabe”

Organisationsændringer i Operations og overtallighed

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationMed virkning fra i dag sker en stor re-organisering af Operations. Ændringen betyder også, at der er områder der flytter ud af Operations. Re-organiseringen er blandt andet begrundet i et ønske om at fokusere, opnår større agilitet og kvalitet i IT udviklingen, udnytte synergier og skabe E2E ansvar i en ny Network enhed. Læs videre “Organisationsændringer i Operations og overtallighed”