Organisationsændring i Nuuday august 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som Jon James kunne fortælle på gårsdagens Good Rebel Talks, vil det agile set-up blive rullet tilbage i store dele af Nuuday. Det er vurderet, at vi vil lykkes bedre med at opnå vores resultater med et mere traditionelt set-up i størstedelen af organisationen. Derfor gennemføres denne reorganisering.

Da ændringen ruller det agile set-up tilbage, betyder det desværre, at vi må sige farvel til nogle af vores agile coaches, da denne rolle kun skal bruges i få områder fremover. Heldigvis er det lykkes at omplacere mange af de agile coaches i andre roller i Nuuday. AC-Tele har været bisiddere ved alle samtaler med de agile coaches, hvor kollegaen har ønsket vi var med.

Læs videre “Organisationsændring i Nuuday august 2021”

Sidste etape af Enterprise Agile nærmer sig

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Med den nylige offentliggørelse af Product Owners og Agile Coaches nærmer vi os nu den fulde implementering af det agile koncept den 1. april.

Det er positivt, at rigtig mange AC’er allerede er placeret i de ny positioner, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tillykke med de nye roller, som vi ved flere af jer har fået.
Læs videre “Sidste etape af Enterprise Agile nærmer sig”

Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile (EA) kører for fuld damp, og informationsmængden er stor. Efter Kick-off på Lokomotivværkstedet den 20. november har vi nu en fælles ramme at tale ud fra. Vi ved at rigtige mange af jer har deltaget i informationsmøderne, og i øvrigt holder jer godt orienteret på Workplace og Check-in, hvilket er rigtig positivt. Jo mere vi ved, jo flere spørgsmål opstår der, og vi befinder os lige nu – helt naturligt – i et vakuum, hvor der er stor usikkerhed. Vi kan kun opfordre til, at I bliver ved med at holde jer orienteret, selvom vi kigger ind i en langstrakt proces.

Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

Nyt partnerskab mellem IT Operation og TCS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Ledelsen har den 12. december meldt ud, at væsentlige dele af IT Operation bliver outsourcet til TCS med virkning fra 1. april 2018. 65 kollegaer vil blive overført til TCS, hvoraf en del er udlånte tjenestemænd. Outsourcingen er omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven, og de kollegaer, der ikke er tjenestemænd, vil få ny ansættelseskontrakt med TCS. Læs videre “Nyt partnerskab mellem IT Operation og TCS”

Reduktioner og organisationsændringer i Erhverv

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Der har i dag desværre været overtallighedssamtaler med en række kollegaer i Erhverv, heraf 10 AC’ere. Samtidigt er det meldt ud, at der også sker organisationsændringer i et forsøg på at øge salget. For eksempel er NetDesign ”genopstået” som en mere selvstændig forretningsenhed i Erhverv. Ledelsen har erkendt, at det var en fejl at nedlægge NetDesign som en selvstændig enhed og profil i erhvervsmarkedet, og Cloud området får forhåbentligt øget fokus, manøvrerum og salg, som en egen enhed i Erhverv. Læs videre “Reduktioner og organisationsændringer i Erhverv”

Organisationsændringer og overtallighed i Erhverv og stabe

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationDer er i dag gennemført en række ændringer i Erhverv, Group Strategy og Group CCO & SR, som desværre også medfører at 65 kollegaer, heraf 14 AC´ere, er blevet opsagt. I Operations er implementeringen af ny organisation i fuld gang og i nogle områder efterspørges der i øjeblikket frivillige til fratrædelse. Læs videre “Organisationsændringer og overtallighed i Erhverv og stabe”

Organisationsændringer i Operations og overtallighed

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationMed virkning fra i dag sker en stor re-organisering af Operations. Ændringen betyder også, at der er områder der flytter ud af Operations. Re-organiseringen er blandt andet begrundet i et ønske om at fokusere, opnår større agilitet og kvalitet i IT udviklingen, udnytte synergier og skabe E2E ansvar i en ny Network enhed. Læs videre “Organisationsændringer i Operations og overtallighed”