Nyt partnerskab mellem IT Operation og TCS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Ledelsen har den 12. december meldt ud, at væsentlige dele af IT Operation bliver outsourcet til TCS med virkning fra 1. april 2018. 65 kollegaer vil blive overført til TCS, hvoraf en del er udlånte tjenestemænd. Outsourcingen er omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven, og de kollegaer, der ikke er tjenestemænd, vil få ny ansættelseskontrakt med TCS.


Individuelle løn- og ansættelsesvilkår forbliver uændrede, og vores AC overenskomst med TDC gælder også for de, der outsources, indtil 2020, hvor overenskomsten skal fornyes.

Få AC-kollegaer er omfattet af outsourcingen, og AC-Teles tillidsrepræsentanter bistår dem.

Beslutningen om outsourcing er ledelsens, og samarbejdsudvalget i IT Operations er kun blevet let orienteret siden efteråret. Vi ville ønske, at processen i samarbejdsudvalget var startet tidligere, og at der havde været en større inddragelse af medarbejderrepræsentanterne, og de synspunkter har vi en dialog med ledelsen om.