Aftaler om vagtordninger

Hjemmevagtsaftale – NetDesign 2015
Hjemmevagtsaftale – Infrastructure & Operations 2015
Hjemmevagtsaftale – TV & Datacenter 2016
Hjemmevagtsaftale – Koncernsikkerhed 2016
Hjemmevagtaftale – Digital 2018
Hjemmevagtaftale – Company Mobile 2019

Hjemme-/Tilkaldevagt – Fulfillment Mobile and Online 2015
Tilkaldevagt – Mobil & CaaS
Tilkaldeordning – IT Development (OI), IT Operations (OM) og Networks, Gigaspeed og TV Services (ONT) 2017
Tilkaldeordning – Business Intelligence & Analytics 2016
Tilkaldeordning – TV & Datacenter 2016

Pressevagtordning – Koncern Kommunikation 2004
Tillæg til pressevagtordning 2019