Pensionskasser

Det er bl.a. din uddannelse og din arbejdsplads, der afgør hvilken pensionskasse du bliver medlem i.

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører, ISP

isp-logoISP Pension er en pensionskasse, der tegner pensionsordninger for teknikum- og diplomingeniører.

“Du kan have hele din pensionsopsparing i ISP Pension, eller du kan have en del af den hos os.

Sidstnævnte kan f.eks. være, hvis du vil have en ekstra opsparing ved siden af din nuværende pensionsordning, som du har via din arbejdsgiver som privatansat.”

MP pension – pensionskassen for magistre og psykologer

mp-logoMP Pension – Pensionskassen for Magistre & Pyskologer er en medlemsejet pensionskasse med mere end 100.000 medlemmer.

“Vores medlemmer er en blanding af magistre, psykologer og gymnasielærere, og størstedelen af medlemmerne er ansat på offentlige arbejdspladser og omfattet af overenskomstaftalte pensionsordninger.

Vi har også medlemmer, der er privatansatte. Fælles for vores medlemmer er, at de har en akademisk uddannelse inden for de relevante fagområder, og at deres arbejdsplads eller overenskomst har valgt MP Pension til at varetage medarbejdernes pensionsordninger.”

Danske civil- og akademiingeniørers pensionskasse, DIP

dip_lille_logoDIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vi er 100 % ejet af vores medlemmer.

“Er du ingeniør, kan du blive medlem af DIP.

Det gælder også, hvis du har en af følgende uddannelser:

  • Cand. techn. al. (levnedsmiddelkandidat)
  • Cand. scient.
  • Cand. IT inden for alle ingeniøruddannelser
  • IT bachelor fra AAU
  • Bachelor i arkitektur og design fra Aalborg Universitet
  • Bachelor fra AAU og DTU

Er du ansat i henhold til en overenskomst, hvoraf det fremgår, at pensionsbidrag skal indbetales til DIP, bliver du optaget som obligatorisk medlem af pensionskassen.”

JØP Pension

joep-lille-logoJØP er en medlemsejet pensionskasse, der tilbyder målrettet dækning til alle, der er optagelsesberettiget i Djøf.

“Vi er 100 pct. ejet af vores medlemmer.”

AP Pension

ap_lille_logo“AP Pension har firmapension som kerneforretning. Vi er et uafhængigt, demokratisk ledet og kundeejet pensionsselskab, der har rødder tilbage til andelsbevægelsen i begyndelsen af forrige århundrede.”

PFA Pension

pfa_lille_logo“PFA Pension blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. I dag er PFA vokset til at have ca. 1,1 mio. kunder i alt fra en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer. Men pejlemærket er stadig det samme. Det handler om at skabe størst mulig værdi til kunderne”