Glædelig jul og godt nytår

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I 2019 kan alle AC´ere i TDC, hvis I ikke er omfattet af en vagtordning, holde 2 fridage med løn i forbindelse med julen. 

Den 27. december er en ordinær fridag, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2017. Mens fridag den 30. december kun gælder i 2019 og blev aftalt i forbindelse med forhandling af lønaftalen i foråret. Fridagene skal ikke registreres i PULS.

Ovenpå et år, hvor I har været med til nå mange af de centrale milepæle i den rejse TDC er på og hvor vi har været igennem mange forandringer, håber vi, at I har mulighed for at holde en pause, komme ned i gear og ikke tænke på arbejdet, henover julen.

På vegne af AC-Tele ønskes du og din familie en glædelig jul og et godt nytår.

Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile (EA) kører for fuld damp, og informationsmængden er stor. Efter Kick-off på Lokomotivværkstedet den 20. november har vi nu en fælles ramme at tale ud fra. Vi ved at rigtige mange af jer har deltaget i informationsmøderne, og i øvrigt holder jer godt orienteret på Workplace og Check-in, hvilket er rigtig positivt. Jo mere vi ved, jo flere spørgsmål opstår der, og vi befinder os lige nu – helt naturligt – i et vakuum, hvor der er stor usikkerhed. Vi kan kun opfordre til, at I bliver ved med at holde jer orienteret, selvom vi kigger ind i en langstrakt proces.

Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

OK20

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

På baggrund af jeres input til temaer og konkrete vilkår, har dem af jer, som er medlem af en AC-organisation, nu været med til at prioritere de 7 temaer, som vi går til forhandlingen med TDC med.

Temaerne er:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Vilkår ved opsigelse
  • Sammenhæng mellem arbejdstid og privatliv
  • Seniorvilkår
  • Livslang læring
  • Fritvalgsordning

Vi har haft det første møde med TDC i uge 50 og har her gennemgået vores krav, ligesom TDC gennemgik deres. Næste forhandling er planlagt til uge 3.

Aftale om fratrædelsesvilkår for TDC Group, TDC Net og Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har gennem de seneste år, aftalt de vilkår der skal gælde det kommende år, for personalereduktioner som sker i henhold til lov om varsling af afskedigelser af større omfang. Aftalen har til formål at begrænse og afbøde følgerne af eventuelle reduktioner.

Vi er ved at indgå aftale med TDC om vilkårene for den kommende periode. Aftalen ligner på de fleste punkter, de aftaler vi har haft de seneste år og det betyder, at de kollegaer der eventuelt opsiges i henhold til denne aftale – udover de varsler og vilkår de er berettiget til i henhold til funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser – vil blive tilbudt:

  1. Individuel karriererådgivning
  2. Relevante, erhvervsrettede og kompetencegivende kurser og uddannelse med henblik på nyt eksternt job
  3. Uvildig økonomisk rådgivning

Når aftalen er helt på plads efter nytår informere vi yderligere.

Løn 2019

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I efteråret har vi inviteret jer til at deltage i vores årlige lønundersøgelse, som giver os vigtig indsigt i hvordan det går med løndannelsen i TDC. Vi er ved lave den sidste bearbejdning af data og vil efter nytår dele resultaterne med jer.

Vi har i efteråret fået en foreløbig status på lønudviklingen (dvs. den samlede lønsum for ’fortsat ansatte’ inden for AC-overenskomstens område) fra TDC og den viste, at den realiserede lønudvikling på det tidspunkt var 3,3 %, hvilket er 1,4 pp over mindstereguleringsrammen på 1,9 %, som vi aftalte med TDC i foråret.

I 2018 var den foreløbige realiserede lønudvikling i efteråret 3,0 % og den realiserede for hele 2018 3,6%.

MyVoice 2019 resultater for medarbejdere på AC-overenskomst

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Resultaterne for årets medarbejderundersøgelse MyVoice vidner med en høj svarprocent (92%) om en stor lyst og opbakning blandt os ca. 1.300 AC-medarbejdere (der var ansat på overenskomsten, ikke cheflønsprogrammet, da Myvoice blev gennemført), til at rykke TDC koncernen i den rigtige retning, og dermed skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Læs videre “MyVoice 2019 resultater for medarbejdere på AC-overenskomst”

Byd velkommen til de nye TR og konstituering af AC-Teles bestyrelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I henhold til vores vedtægter, gennemfører AC-Tele i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter og vi har netop afsluttet valgprocessen.

Vi er glade for at kunne byde velkommen til 6 nye tillidsrepræsentanter, som vi er i fuld gang med at onboarde til rollen.

Du kan møde dem her og lære dem lidt bedre at kende.

Læs videre “Byd velkommen til de nye TR og konstituering af AC-Teles bestyrelse”

Er rollen som tillidsrepræsentant noget for dig?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Kunne du tænke dig at få endnu mere indflydelse på din arbejdsplads og være med til at indgå i forandringsprocesser, bidrage til engagement og arbejdsglæde og rådgive og bistå dine kollegaer i forbindelse med deres ansættelsesforhold? Lige nu har du mulighed for at stille op som tillidsrepræsentant.  


Læs videre “Er rollen som tillidsrepræsentant noget for dig?”

The Good Rebellion (Enterprise Agile) i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi ved at mange af jer i øjeblikket forsøger at forstå hvad The Good Rebellion konkret kommer til at betyde fsva. struktur, arbejdsmåde, roller m.m. og at det meget naturligt medfører usikkerhed hos nogle af jer.

Onsdag den 20. november er alle der er en del af det nye set-up inviteret til The Good Rebellion Kick-off på Lokomotivværkstedet. Her vil ledelsen præsenterer flere detaljer om den fremtidige organisering (tribe struktur, chapters, roller for Tribe Leads/Chapter Leads/Agile Coaches/Product Owners m.m.) og forklare processen fra nu frem til den 1. april 2020, så alle ved hvordan man skal ’navigere’ i forhold til at vise interesse for de nye roller der kommer med EA.

AC-Tele følger processen meget tæt og har, bl.a. i regi af SU-systemet, løbende møder med HR og ledelsen.