Ingen aftalt lønramme for 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har indgået aftale med TDC om at forsætte forsøgsordningen hvor der ikke fastsættes et minimumsramme for lønudviklingen for AC’erne.

Det betyder at der i 2021 ikke er aftalt et minimum som den samlede løn for AC-gruppen skal stige med. Der er samtidigt heller ikke aftalt noget loft for lønudviklingen. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder at du skal gå til lønsamtale som du plejer.

En række kollegaer har henvendt sig til AC-Tele med oplysning om, at deres leder fortæller, at AC-Tele og TDC har indgået aftale om, at den samlede lønreguleringsramme for 2021 er på 1%. Dette er ikke korrekt, og du skal således ikke lade dig begrænse af dette.

Som led i aftalen om at fortsætte forsøgsordningen fastholdes de 0,5% i kompensation på fritvalgskontoen så længe der ikke aftales en minimumsramme. I det tilfælde af at AC-Tele igen ønsker at gå tilbage til aftalen om fastsættelse af minimumsramme bortfalder de 0,5%.

Derudover er det aftalt at den 30. december gives som betalt fridag i 2021.

 Løndata til brug for din samtale

Er du medlem af en Akademikerorganisation, har du mulighed for at få fremsendt løndata til brug for din forberedelse forud for lønsamtalen. Materialet er delt med de kollegaer der deltog på vores medlemsmøde den 4. maj 2021. Send en mail til ac-tele@ac-tele.dk eller din TR hvis du ønsker at få materialet.

Er du ikke indkaldt til samtale endnu?

Vi har aftalt med TDC, at lønsamtalerne skal være afsluttet inden sommerferien og den er ved at være tæt på for mange. Hvis du endnu ikke er indkaldt og har et ønske om at få fremrykket din lønsamtale, kan du selv tage fat i din leder og bede om at få lønsamtalen i kalenderen. Uanset hvornår lønsamtalen har fundet sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2021.

Vi mødes med TDC i september med henblik på at evaluere løndannelsen og herunder gennemgå den foreløbige status på lønudviklingen.

Tjek om der fortsat sker indbetaling til pension fra din Fritvalgslønkonto

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Flere af os har i forbindelse med indførelsen af Fritvalgslønkontoen i sommeren 2020 bedt HR om, at der månedligt overføres penge fra kontoen til vores pensionsopsparing. Hvis du ikke inden udgangen af april 2021 har bekræftet overfor HR, at overførslen skulle fortsætte, er den blevet stoppet og pengene er i stedet indsat på din Fritvalgslønkonto. Ved at sammenligne din lønseddel fra april med den fra maj, kan du se om der er sket en ændring.

Hvis du ønsker at genoptage indbetalingerne og samtidigt ønsker at få det indestående, der nu står på kontoen, overført til din pension, kan sende du sende en mail til loncenterhelpdesk@tdc.dk, så hjælper de med at få det rettet.

HR har ændret praksis pr. 1. januar 2021, så alle der har givet besked om overførsel til pension efter den dato har en ‘fortsættende’ ordning og skal ikke gøre noget før I eventuelt ønsker at stoppe indbetalingerne.

Du kan læse mere om Fritvalgslønkontoen her

Planlæg din ferie med din leder og registrer den på forhånd i PULS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Nu hvor sommerferien nærmer sig er det vigtigt, at du er opmærksom på de nye retningslinjer der trådte kraft i forbindelse med den nye ferielov den 1. september 2020.

Du kan læse mere i artikel eller her på Check-In.

Tildeling af nye feriefridag skubbet til den 1. september

Vores overenskomstmæssige ret til 5 feriefridage (37 feriefritimer) er ikke reguleret af ferieloven. Dog følger tildelingstidspunktet ferieåret.

AC-Tele har derfor aftalt med TDC, at de 5 feriefridage du normalt ville få tildelt pr. 1. maj flyttes til den 1. september for at ’synkronisere’ tildeling af feriefridage med det nye ferieår.

Det har dog givet en lille udfordring, da ændring af tidspunkt for tildeling af feriefridage giver et ”hul” i perioden 1. maj 2021 til 31. august 2021. Vi har løst det ved, at du er blevet tildelt 12,33 timer (37 t./12 mdr. * 4 mdr.) allerede 1. december 2020^.

De 5 feriefridage du fik tildelt 1. maj 2020 og de 12,33 timer du fik tildelt den 1. december 2020, kan du holde frem til 31. december 2021. Er de ikke holdt inden det tidspunkt vil du kunne taste de resterende feriefritimer til udbetaling eller overførsel i PULS mellem 1. og 22. januar 2022.

De 5 feriefridage du får tildelt den 1. september 2021 kan du afholde i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

^ Gælder dog ikke medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021.

Opfølgning på personalereduktioner i Nuuday den 19. januar

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Alle opsigelsessamtaler er nu gennemført, og vi har måtte sige farvel til i alt 112 gode kolleger.

Er du blandt de kollegaer, som vi desværre skal sige farvel til, vil den kommende periode være præget af, at du både skal forlade Nuuday på en ordentlig måde og begynde at tage de første skridt hen mod at genoptage karrieren et andet sted. Læs videre “Opfølgning på personalereduktioner i Nuuday den 19. januar”

Kommende reduktioner den 19. januar

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som Michael Moyell fortalte på dagens Good Rebels Talk, vil der desværre ske reduktioner tirsdag den 19. januar. Vi kommer til at sige farvel til 126 kolleger på tværs af hele Nuuday.

Vi forstår godt, hvis man nu sidder tilbage med en usikkerhed om, hvad det får af betydning for ens fremtid i Nuuday. Som Michael nævnte, så kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. Du kan også tage fat i din Chapter Lead eller Tribe Lead. Læs videre “Kommende reduktioner den 19. januar”

Mulighed for at indgå individuelle aftaler

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tak til jer, der har deltaget i survey vedr. erfaringer med brugen af aftaler om øget arbejdstid, salg af frokostpause, GBI-Bonus og aftale om fleksibel arbejdstid.

Vi udsendte surveyen, da vi har haft en fornemmelse af, at TDC ensidigt besluttede, at muligheden for at indgå individuelle aftaler om bl.a. salg af den betalte frokostpause helt blev udelukket i bestemte forretningsenheder.

Resultatet af surveyen understøtter vores antagelse om, at TDC ikke ønsker at benytte de individuelle aftalemuligheder, der er i overenskomsten. Læs videre “Mulighed for at indgå individuelle aftaler”

TDC har nultolerance overfor krænkende adfærd

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

#MeToo er kommet til Danmark efter Sofie Linde gik på scenen og fortalte om sexchikane på sin arbejdsplads. Sidenhen har hundredvis af kvinder på tværs af brancher stået frem med sine historier.

Læs mere om TDC’s politik for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd og herunder seksuel chikane her og læs hvad du kan gøre – som medarbejder, kollega eller leder.