Forvent at du snart bliver inviteret til lønsamtale  

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har indgået aftale med TDC om at forsætte forsøgsordningen hvor der ikke fastsættes en mindstereguleringsramme for lønudviklingen for AC’erne.

Det betyder at der i 2022 ikke er aftalt et minimum som den samlede løn for AC-gruppen skal stige med. Der er heller ikke aftalt noget loft for lønudviklingen. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder, at du vil blive inviteret til en lønsamtale som du plejer.
Læs videre “Forvent at du snart bliver inviteret til lønsamtale  “

Kom til foredrag om relationer og trivsel i fremtidens arbejdsliv – for medlemmer af AC-Tele

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele i TDC NET og Nuuday vil I samarbejde med IDA gerne invitere dig til et foredrag om relationer og trivsel i fremtidens arbejdsliv:

Onsdag den 30 marts kl. 15.00 – 16.30 (via et mødelink som du vil modtage efter tilmelding)

Indhold
Corona-krisen har vendt op og ned på vores arbejdsliv og skabt hele nye arbejdsvaner og behov. Nogle relationer er måske trukket tynde efter flere perioder med nedlukning og hjemmearbejde.

Nu, hvor de fleste er vendt tilbage til arbejdspladserne, er der både behov for at give relationerne en vitaminindsprøjtning og tage dialogen om arbejdsfællesskabet og vores trivsel i den nye hverdag, for det er en fælles opgave at få til at fungere.

Forskning peger på, at stærke, velfungerende relationer og et trygt tillidsfuldt miljø, har stor betydning for vores samarbejde, vores trivsel og de resultater vi sammen skaber. Mennesker er vores virksomheders råstof og relationerne er limen og drivkraften i vores samarbejde. Alligevel underkendes vigtigheden af dem konstant.

Oplægget sætter spot på, hvad vi har lært af Corona-krisen, hvorfor relationer er så vigtige, hvilken betydning de har for vores trivsel og samarbejde og hvordan I konkret kan styrke relationerne, tilliden og samarbejdet på jeres arbejdsplads.

Oplægget er en blanding af viden og redskaber fra oplægsholderen og aktiv inddragelse af deltagerne.

Det får du med 

  • Viden om, hvad Corona-krisen har gjort ved os og hvilke typiske dilemmaer krisen har sat gang i (på baggrund af forskning og IDA’s konkrete erfaringer)
  • Viden om relationers betydning for trivsel og det gode samarbejde
  • Tips, refleksion og praktiske øvelser til at træne relationskompetencer
  • Materiale/konkrete redskaber I kan tage bruge i jeres team eller afdeling til at tage snakken om, hvad I selv kan gøre for at styrke relationerne og trivslen i det nye hybride og fleksible arbejdsliv.

Oplægsholder
Sita Michael Bormann, Arbejdslivskonsulent i IDA og uddannet sociolog. Sita har arbejdet i over 20 år med trivsel, relationer, trygge arbejds- og undervisningsmiljøer, samt forebyggelse af stress og konflikter, både i Danmark og internationalt. Hun har også været ansvarlig for at udvikle informationsmaterialer, kurser og redskaber til IDA’s medlemmer ifm. Corona-krisens indflydelse på vores arbejdsliv og fremtidens arbejdsliv. Sita har gennem sin karriere stået for en række kursusforlæg, oplæg og workshops og er en erfaren oplægsholder og underviser.  

Sådan tilmelder du dig
Tilmeld dig via denne formular.

Deadline for tilmelding er mandag den 28. marts. Bemærk, at foredraget kun er for medlemmer af AC-Tele (det vil sige, at du er er medlem af en akademikerorganisation/fagforening, der er omfattet af overenskomsten).

Foreløbig status på lønudviklingen i 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har modtaget løndata fra TDC og vil her gennemgå de foreløbige resultater af årets lønsamtaler. Tallene er foreløbige fordi vi først har det endelige resultat for 2021 i starten af 2022.

Igen i år var det aftalt at fortsætte prøveperioden og ikke fastsætte en mindstereguleringsramme, hvilket vi har fået kompensation for i form af 0,5% tilskrivning til Fritvalgslønkontoen samt en ekstra fridag mellem jul og nytår (i år er den 27. december (aftalt i overenskomsten) og den 30. december (fortsættelse af prøveperiode) fridage).

De 3,0% i udvikling er et noget bedre end det magre resultat sidste år, men alligevel et lille stykke fra de gode år i 2018 og 2019.

Læs videre “Foreløbig status på lønudviklingen i 2021”

Ordinært valg af tillidsrepræsentanter i Nuuday og TDC NET

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele gennemfører i år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter og vi har netop sendt en mail til de områder, hvor der er en kandidat, der ønsker at påtage sig rollen.

Hvis du ikke har fået en mail er det fordi der ikke er en kandidat der stiller op i dit område af organisationen.

Du kan naturligvis altid række ud til en TR, hvis du får brug for det, men vedkommende vil ikke være tæt på dig organisatorisk. 

Kunne du tænke dig at få mere indflydelse på din arbejdsplads?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Læs videre, hvis svaret er ja …
AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter. Vi søger nu kandidater til det kommende valg.

Vi mangler både repræsentanter i forskellige områder af Nuuday og TDC NET. 

Valgperioden løber frem til november 2023.

Dine vigtigste opgaver
Du bliver talsmand for de kollegaer, du er valgt af.

Du har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af kollegaerne. Du vil også blive inddraget i forhandling af overenskomsten og lokale spørgsmål som lønramme, lønpolitik og andre personalepolitiske tiltag. Du vil typisk blive inddraget i sager om advarsler, omstruktureringer, psykisk arbejdsmiljø, sygdom og ligestilling. Læs videre “Kunne du tænke dig at få mere indflydelse på din arbejdsplads?”

Vil du være tillidsrepræsentant?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter. Vi søger nu kandidater til det kommende valg.

Valgperioden løber frem til november 2023.

Du kan finde generelle beskrivelser af rollen som tillidsrepræsentant hos de faglige organisationer.

Djøf

IDA

DM

Vi mangler både repræsentanter i forskellige områder af Nuuday og TDC NET.

Læs Malene Kongsteds overvejelser inden, hun meldte sig som TR, samt hvilke erfaringer hun efterfølgende gjorde sig.

Kandidater skal sende os en mail senest den 24. november 2021. Mail skal indeholde navn og lønnummer, samt faglig organisation du er medlem hos. Skriv et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du er interesseret i rollen. 

Kontakt Zanne Stensballe (Fællestillidsrepræsentant og formand for AC-Tele) eller en af vores TR, hvis du vil høre mere. Du finder oversigt over hvem vi er her.

Fridage i julen 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I 2021 kan alle AC’ere holde 2 ekstra fridage med løn i forbindelse med julen – den 27. december 2021 og den 30. december 2021.

Hvis arbejdet gør det nødvendigt, at du er på arbejde, får du en erstatningsfridag.

Den 27. december 2021, er en overenskomstaftalt fridag, mens den 30. december 2021 skyldes at vi har valgt at forlænge prøveperioden og heller ikke har en mindstereguleringsramme i år. Udover fridagen den 30. december får alle også indsat 0,5% på Fritvalgslønkontoen i prøveperioden.

Så summa summarum i julen 2021 har vi fri følgende dage: 24/12, 25/12, 26/12, 27/12, 30/12, 31/12 (og 1/1 og 2/1 som er weekend).

Gammel ferie skal bruges inden 31. december 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Alle fik automatisk videreført ferie, som de ikke havde holdt pr. 1. september 2020, hvor den nye ferielov trådte i kraft. Det kunne både dreje sig om de 16,64 dages ferie, som var optjent til miniferieåret (1. maj – 31. august 2020) og ferie, som var overført pr. 1. maj 2020 til miniferieåret.

Bemærk, at den automatisk videreførte ferie pr. 1. september 2020 – som klart udgangspunkt – skal holdes senest 31. december 2021 – ellers går den tabt. Det er kun ferie, som var overført pr. 1. maj 2020, hvor der er mulighed for, at den kan blive udbetalt eller genoverført til januar 2022.

Udover ferie fra den gamle ferielov optjener du også fra 1. september 2020 25 nye feriedage. 20 af disse feriedage skal også holdes senest 31. december 2021. Ferie udover 20 dage kan overføres eller udbetales pr. 31. december 2021.

Check-In kan du finde diverse emner om ferie i TDC.

Foreløbig status på lønudvikling og tak for jeres deltagelse i lønundersøgelsen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har fået løndata fra TDC og ved nu at den gennemsnitlige lønudvikling for alle AC’ere i TDC pr. 1. september er 3,0%. Vi er ved at bearbejde data, så vi kan fortælle mere om det i næste nyhedsbrev.

Herudover tak til jer der har deltaget i AC-Teles lønundersøgelse, som vi gennemførte i september. Vi har analyseret data og vil også dele de resultater med jer i næste nyhedsbrev.