Lønjusteringer som blev aftalt i forbindelse med overenskomstfornyelsen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Nogle af de forbedringer vi aftalte i forbindelse med overenskomstfornyelsen er nu implementeret.

  • Din fritvalgslønkonto er fra den 1. marts 2023 forhøjet med 1,25% og der indbetales nu 3,75 % til fritvalgslønkontoen. Forhøjelsen sker fordi vi permanent har opgivet at have en mindstereguleringsramme. Justeringen sker med maj- og juni lønnen
  • Din arbejdsgiverbetalte pension er øget med 2 % (fra 8 % til 10 %) fra den 1. juni, og dit eget-bidrag er nedsat med 2 % (fra 5 % til 3 %), hvilket betyder at du får udbetalt mere som løn. Justeringen sker med juni-lønnen
    Læs videre “Lønjusteringer som blev aftalt i forbindelse med overenskomstfornyelsen”

Fremtidens TDC NET

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Efter måneders arbejde har ledelsen i TDC NET præsenteret planen for hvordan TDC NET bliver en førende ’TechCo’ i Europa. Transformationen vil ændre den måde som vi skal arbejde på i TDC NET fremadrettet og på Townhall møde den 21. juni lagde Michel, Thomas m.fl. vægt på, at transformationen også kommer til at kræve en ny organisering, en ny kultur og nye kompetencer.

Læs videre “Fremtidens TDC NET”

Der er stemt JA til OK23 – det betyder at vores nye overenskomst er vedtaget

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Forligsmand Jan Reckendorff har onsdag offentliggjort, at et klart flertal på 79 pct. af de over 400.000 stemmeberettigede lønmodtagere har stemt JA til fornyelsen af alle 1. marts overenskomster og det samlede mæglingsforslag er nu godkendt.

Det er også givet et overbevisende JA fra dem af jer der har deltaget i afstemningen, dvs. jer der er medlemmer af en AC-organisation – 96 pct. har stemt JA til fornyelsen.

AC-overenskomsten i TDC NET/Nuuday er altså vedtaget og gælder for de næste 2 år indtil 1. marts 2025.

Vi har i en mail den 20. marts og på et velbesøgt medlemsmøde den 27. marts gennemgået de ændringer der er aftalt og hvad de betyder for dig.

Hvis du er medlem af en AC-organisation og ikke havde mulighed for at deltage i medlemsmødet, sender vi gerne præsentationen fra mødet til dig. Send en mail og oplys hvilken AC-organisation du er medlem af og dit medlemsnummer.

Hvad er den videre proces?
Med et endeligt overenskomstresultat, skal de ændringer vi har aftalt, og som pt. er beskrevet i nogle protokoller, skrives ind i selv selve overenskomsten. Når det er på plads, vil overenskomsten blive up-loadet på ac-tele.dk

Samtidigt igangsættes de systemmæssige – og administrative ændringer, der er nødvendige for at implementere ændringerne i praksis. Vi forventer, at HR vil informere nærmere herom. Men du kan allerede nu overveje hvordan du ønsker pensionsomlægningen, som træder i kraft den 1. juni 2023 udmøntet. Skal dit eget-bidrag nedsættes med 2 % (fra 5 % til 3 %), som betyder at du vil få mere udbetalt som løn, eller vil du beholde dit eget-bidrag på 5 %, så din samlede pensionsindbetaling øges?

Har du spørgsmål til overenskomstresultatet er du velkommen til at kontakte os på AC-Tele..

Sæt kryds i kalenderen den 3. maj, hvor vi holder et medlemsmøde om løn
Overenskomstgodkendelsen er også ’startskuddet’ til at HR/ledelsen konkret kan forberede årets lønsamtaler. Lønsamtalerne vil blive igangsat hurtigst muligt og skal være afsluttet senest med udgangen af august. For at forberede jer bedst muligt på samtalen, inviterer vi til et medlemsmøde den 3. maj, kl. 15 – 16.15. Du skal være medlem af en af de AC-organisationer, der står bag vores overenskomst, for at deltage. Du kan tilmelde dig her

Lønudviklingen for 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Lønstigningen for akademikere på det private arbejdsmarked har hos DJØF, IDA og DM været på henholdsvis 4,4%, 5,1% og 6,0%. Så alt i alt, er der grund til ikke at være helt tilfreds med lønudviklingen, hos TDC NET og Nuuday i 2022.

Vi har modtaget resultatet for lønudviklingen i 2022. Den blev på 3,9% i Nuuday og 3,8% i TDC NET. Dette er et bedre resultat end i 2021, men alligevel en udhuling af reallønnen da inflationen i 2022 var på 7,7%.

Læs videre “Lønudviklingen for 2022”

Varsling om udtræden af STI/GBI bonus i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Siden 2019 har det været muligt for andre end chefer og direktører igen at få adgang til TDC’s generelle bonusprogram. Udbredelsen har især i Nuuday været begrænset, fordi ledelsen reelt ikke har været indstillet på at lade medarbejderne indtræde i programmet … nu har Nuuday så taget det næste skridt og har varslet, de ~30 kollegaer der er på programmet, at de – senest med udgangen af deres individuelle opsigelsesvarsler – skal udtræde. Historisk har der været en payout på den meget pæne side af 100% og vi er derfor trætte af, at man ikke lader dem, som frivilligt er en del af programmet, fortsætte med at være det.

Processen for at varsle deltagerne ud har desværre heller ikke været tilfredsstillende, da den skriftlige varsling blev modtaget alt for sent i forhold den deadline man skulle forholde sig til. Efter en reaktion fra os, blev deadline ændret, så deltagerne fik bedre tid til at beslutte sig.

OK23

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Arbejdsgiverne og lønmodtagere fra henholdsvis Dansk Industri og CO-industri kom søndag den 19. februar til enighed om en fornyelse af overenskomsterne på industriens område. Dermed er der enighed omkring det såkaldte gennembrudsforlig for det private arbejdsmarked og vi har således også fået rammerne for forhandlingen af vores overenskomst i TDC NET/Nuuday på plads.

Læs videre “OK23”