Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile er nu så langt i designet, at vi netop har fået overblik over Chapter Leads og Tribe-strukturen. Jo længere vi kommer i processen, jo klogere bliver vi på struktur og indhold – og jo mere konkret tegner vores fremtidige hverdag sig. En naturlig forlængelse heraf er en usikkerhed for de fleste, idet det er hovedparten af medarbejderne, der stadig mangler at bliver indplaceret i det nye agile setup.
Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

Ændringer i ”Tænk før du taster”

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC har revideret “Tænk før du taster”, som opsummerer TDC’s IT-sikkerhedspolitik. Politikken gælder for alle selskaber i TDC -koncernen, dvs. TDC A/S, TDC NET A/S, Nuuday A/S, TDC Telco ApS.

Det nye er, at den periode TDC af sikkerhedsmæssige årsager opbevarer (legal on hold) dokumenter, der er slettet af brugeren, er nedsat fra 5 til 3 år. Kun sikkerhedsgodkendte medarbejdere i Group Security har adgang til ”legal on hold” dokumenter. Herudover er de 10 leveregler for behandling af persondata blevet opdateret.
Læs videre “Ændringer i ”Tænk før du taster””

Glædelig jul og godt nytår

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I 2019 kan alle AC´ere i TDC, hvis I ikke er omfattet af en vagtordning, holde 2 fridage med løn i forbindelse med julen. 

Den 27. december er en ordinær fridag, som er et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2017. Mens fridag den 30. december kun gælder i 2019 og blev aftalt i forbindelse med forhandling af lønaftalen i foråret. Fridagene skal ikke registreres i PULS.

Ovenpå et år, hvor I har været med til nå mange af de centrale milepæle i den rejse TDC er på og hvor vi har været igennem mange forandringer, håber vi, at I har mulighed for at holde en pause, komme ned i gear og ikke tænke på arbejdet, henover julen.

På vegne af AC-Tele ønskes du og din familie en glædelig jul og et godt nytår.

Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile (EA) kører for fuld damp, og informationsmængden er stor. Efter Kick-off på Lokomotivværkstedet den 20. november har vi nu en fælles ramme at tale ud fra. Vi ved at rigtige mange af jer har deltaget i informationsmøderne, og i øvrigt holder jer godt orienteret på Workplace og Check-in, hvilket er rigtig positivt. Jo mere vi ved, jo flere spørgsmål opstår der, og vi befinder os lige nu – helt naturligt – i et vakuum, hvor der er stor usikkerhed. Vi kan kun opfordre til, at I bliver ved med at holde jer orienteret, selvom vi kigger ind i en langstrakt proces.

Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

OK20

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

På baggrund af jeres input til temaer og konkrete vilkår, har dem af jer, som er medlem af en AC-organisation, nu været med til at prioritere de 7 temaer, som vi går til forhandlingen med TDC med.

Temaerne er:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Vilkår ved opsigelse
  • Sammenhæng mellem arbejdstid og privatliv
  • Seniorvilkår
  • Livslang læring
  • Fritvalgsordning

Vi har haft det første møde med TDC i uge 50 og har her gennemgået vores krav, ligesom TDC gennemgik deres. Næste forhandling er planlagt til uge 3.

Aftale om fratrædelsesvilkår for TDC Group, TDC Net og Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har gennem de seneste år, aftalt de vilkår der skal gælde det kommende år, for personalereduktioner som sker i henhold til lov om varsling af afskedigelser af større omfang. Aftalen har til formål at begrænse og afbøde følgerne af eventuelle reduktioner.

Vi er ved at indgå aftale med TDC om vilkårene for den kommende periode. Aftalen ligner på de fleste punkter, de aftaler vi har haft de seneste år og det betyder, at de kollegaer der eventuelt opsiges i henhold til denne aftale – udover de varsler og vilkår de er berettiget til i henhold til funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser – vil blive tilbudt:

  1. Individuel karriererådgivning
  2. Relevante, erhvervsrettede og kompetencegivende kurser og uddannelse med henblik på nyt eksternt job
  3. Uvildig økonomisk rådgivning

Når aftalen er helt på plads efter nytår informere vi yderligere.

Løn 2019

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I efteråret har vi inviteret jer til at deltage i vores årlige lønundersøgelse, som giver os vigtig indsigt i hvordan det går med løndannelsen i TDC. Vi er ved lave den sidste bearbejdning af data og vil efter nytår dele resultaterne med jer.

Vi har i efteråret fået en foreløbig status på lønudviklingen (dvs. den samlede lønsum for ’fortsat ansatte’ inden for AC-overenskomstens område) fra TDC og den viste, at den realiserede lønudvikling på det tidspunkt var 3,3 %, hvilket er 1,4 pp over mindstereguleringsrammen på 1,9 %, som vi aftalte med TDC i foråret.

I 2018 var den foreløbige realiserede lønudvikling i efteråret 3,0 % og den realiserede for hele 2018 3,6%.