Kunne du tænke dig at få mere indflydelse på din arbejdsplads?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Læs videre, hvis svaret er ja …
AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter. Vi søger nu kandidater til det kommende valg.

Vi mangler både repræsentanter i forskellige områder af Nuuday og TDC NET. 

Valgperioden løber frem til november 2025.

Dine vigtigste opgaver
Du bliver talsperson for de kollegaer, du er valgt af.

Du vil typisk blive inddraget i sager om advarsler, omstruktureringer, psykisk arbejdsmiljø, sygdom og ligestilling og du vil blive inddraget i forhandling af overenskomsten og lokale spørgsmål som løn, lønpolitik og andre personalepolitiske tiltag.

Som tillidsrepræsentant har du krav på særlig information fra ledelsen på din arbejdsplads. Der er tale om en vidtgående informationsadgang, hvor du kan bede om oplysninger om næsten alle forhold.
Modsat skal du også informere ledelsen om synspunkter og forhold hos kollegaerne, der har betydning for samarbejdet.

Samarbejdsudvalg
Du vil blive medlem af det samarbejdsudvalg, som dækker det område du er ansat i. Du kan læse mere om samarbejdsorganisationen i Nuuday og TDC NET på Check-in.

Dit tidsforbrug
Dit tidsforbrug vil variere i forskellige perioder. Ved de årlige lønforhandlinger, omstruktureringer og afskedigelser vil du typisk skulle bruge mere tid som tillidsrepræsentant, hvor du i andre perioder bruger mindre tid.
Du kan finde yderligere beskrivelser af rollen som tillidsrepræsentant hos de faglige organisationer.

Djøf

IDA

DM

Læs Malene Kongsteds overvejelser inden, hun meldte sig som TR, samt hvilke erfaringer hun efterfølgende gjorde sig.

AC-Tele sørger, sammen med AC-organisationerne, for en grundig onboarding.

Kandidater bedes sende os en mail senest den onsdag den 15. november 2023. Mail skal indeholde navn og lønnummer, samt navn på den AC-organisation du er medlem hos. Skriv et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du er interesseret i rollen. 

Kontakt Zanne Stensballe (Fællestillidsrepræsentant og formand for AC-Tele) eller en af vores TR, hvis du vil høre mere. Du finder oversigt over hvem vi ved at klikke på links nedenfor (kræver adgang til koncernnet).

Nuuday

TDC NET

Fridag i julen 2023

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I 2023 kan alle AC’ere holde fri med løn den 27. december 2023, udover de helligdage der er julen.

Den 27. december 2023, er en overenskomstaftalt fridag og hvis arbejdet gør det nødvendigt, at du er på arbejde, får du en fridag en anden.

Du skal hverken registrere den 27. december, eller en eventuel erstatningsfridag, i PULS

Lønjusteringer som blev aftalt i forbindelse med overenskomstfornyelsen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Nogle af de forbedringer vi aftalte i forbindelse med overenskomstfornyelsen er nu implementeret.

  • Din fritvalgslønkonto er fra den 1. marts 2023 forhøjet med 1,25% og der indbetales nu 3,75 % til fritvalgslønkontoen. Forhøjelsen sker fordi vi permanent har opgivet at have en mindstereguleringsramme. Justeringen sker med maj- og juni lønnen
  • Din arbejdsgiverbetalte pension er øget med 2 % (fra 8 % til 10 %) fra den 1. juni, og dit eget-bidrag er nedsat med 2 % (fra 5 % til 3 %), hvilket betyder at du får udbetalt mere som løn. Justeringen sker med juni-lønnen
    Læs videre “Lønjusteringer som blev aftalt i forbindelse med overenskomstfornyelsen”

Fremtidens TDC NET

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Efter måneders arbejde har ledelsen i TDC NET præsenteret planen for hvordan TDC NET bliver en førende ’TechCo’ i Europa. Transformationen vil ændre den måde som vi skal arbejde på i TDC NET fremadrettet og på Townhall møde den 21. juni lagde Michel, Thomas m.fl. vægt på, at transformationen også kommer til at kræve en ny organisering, en ny kultur og nye kompetencer.

Læs videre “Fremtidens TDC NET”

Der er stemt JA til OK23 – det betyder at vores nye overenskomst er vedtaget

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Forligsmand Jan Reckendorff har onsdag offentliggjort, at et klart flertal på 79 pct. af de over 400.000 stemmeberettigede lønmodtagere har stemt JA til fornyelsen af alle 1. marts overenskomster og det samlede mæglingsforslag er nu godkendt.

Det er også givet et overbevisende JA fra dem af jer der har deltaget i afstemningen, dvs. jer der er medlemmer af en AC-organisation – 96 pct. har stemt JA til fornyelsen.

AC-overenskomsten i TDC NET/Nuuday er altså vedtaget og gælder for de næste 2 år indtil 1. marts 2025.

Vi har i en mail den 20. marts og på et velbesøgt medlemsmøde den 27. marts gennemgået de ændringer der er aftalt og hvad de betyder for dig.

Hvis du er medlem af en AC-organisation og ikke havde mulighed for at deltage i medlemsmødet, sender vi gerne præsentationen fra mødet til dig. Send en mail og oplys hvilken AC-organisation du er medlem af og dit medlemsnummer.

Hvad er den videre proces?
Med et endeligt overenskomstresultat, skal de ændringer vi har aftalt, og som pt. er beskrevet i nogle protokoller, skrives ind i selv selve overenskomsten. Når det er på plads, vil overenskomsten blive up-loadet på ac-tele.dk

Samtidigt igangsættes de systemmæssige – og administrative ændringer, der er nødvendige for at implementere ændringerne i praksis. Vi forventer, at HR vil informere nærmere herom. Men du kan allerede nu overveje hvordan du ønsker pensionsomlægningen, som træder i kraft den 1. juni 2023 udmøntet. Skal dit eget-bidrag nedsættes med 2 % (fra 5 % til 3 %), som betyder at du vil få mere udbetalt som løn, eller vil du beholde dit eget-bidrag på 5 %, så din samlede pensionsindbetaling øges?

Har du spørgsmål til overenskomstresultatet er du velkommen til at kontakte os på AC-Tele..

Sæt kryds i kalenderen den 3. maj, hvor vi holder et medlemsmøde om løn
Overenskomstgodkendelsen er også ’startskuddet’ til at HR/ledelsen konkret kan forberede årets lønsamtaler. Lønsamtalerne vil blive igangsat hurtigst muligt og skal være afsluttet senest med udgangen af august. For at forberede jer bedst muligt på samtalen, inviterer vi til et medlemsmøde den 3. maj, kl. 15 – 16.15. Du skal være medlem af en af de AC-organisationer, der står bag vores overenskomst, for at deltage. Du kan tilmelde dig her