Stress

Måske er du én af de mange akademikere, som oplever en hverdag, der er præget af et stigende arbejdspres, for højt tempo og en ubalance mellem arbejdstid og fritid. En hverdag, hvor du bruger al din energi på arbejdet, og hvor det kniber med at få rekreeret dig i den sparsomme fritid. Kort sagt en tilstand, der giver anledning til stress.

Det kan virke uoverskueligt at ændre på tingenes tilstand. Måske føler du, at fejlen ligger hos dig selv: ”Det er nok bare mig, der ikke er god nok – jeg skal bare tage mig sammen!” Eller du observerer et højt sygefravær og en stor udskiftning af personalet på din arbejdsplads, men har svært ved at sætte fingeren på den egentlige årsag.

AC-organisationerne oplever, at stress måske på grund af uoverstigelige opgavemængder, manglende respekt fra ledere for at prioritere at opgaverne kan løses inden for arbejdstiden eller dårligt psykisk arbejdsmiljø, er et stigende problem for mange akademikere.

Stress har også store konsekvenser for virksomheder – flere end de fleste umiddelbart regner med. Selv moderat stress reducerer overblikket, kreativiteten og effektiviteten, for medarbejderen laver flere fejl og træffer mere risikable beslutninger. Op til 50% af virksomheders tabte arbejdsdage er relateret til stress. Undersøgelser viser, at en medarbejder, der bliver sygemeldt pga. stress, i gennemsnit vil være væk fra arbejdspladsen i 2 måneder.

En medarbejder, der bliver udbrændt, vil være sygemeldt i endnu længere tid og vil ofte ikke kunne vende tilbage til sin tidligere arbejdsfunktion. Og vil samtidig have behov for en langsom tilbagevenden til arbejdspladsen. Her kan stresspolitik på virksomheden være af afgørende betydning, så situationen forebygges, og der samtidig tages hånd om de medarbejdere, der måtte blive ramt, hvis uheldet alligevel er ude.

Der kan gøres rigtigt meget for at skabe bedre trivsel og mindre stress. Heldigvis. For arbejdet betyder meget for din og dine kollegers udvikling og selvopfattelse, og for jeres forhold til andre mennesker.

Tilbud fra AC-organisationer

AC-organisationerne har hver især udviklet en mængde redskaber og tilbud, der kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet. Der er sjældent lette løsninger. Men alene det at du kan sætte ord på dine observationer og få viden om hvilke faktorer, der har betydning, er et skridt på vejen til bedre psykisk arbejdsmiljø, trivsel og mindre stress.

Nedenfor henvises til links på nogle af AC-organisationernes hjemmesider, hvor du som medlem kan få yderligere råd og tilbud, for at få personlige redskaber både til forebyggelse eller lindring, hvis du og/eller en af dine kolleger allerede er hårdt ramt.

IDA har bl.a. udarbejdet en pjece, der henvender sig til tillidsvalgte og øvrige medlemmer af IDA, der interesserer sig for trivsel og psykisk arbejdsmiljø eller som føler, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads kan blive bedre. Et supplement til pjecen er IDAs elektroniske selvtest af psykisk arbejdsmiljø, som alle medlemmer af IDA kan benytte. Du kan finde testen på IDAs hjemmeside, www.ida.dk. Endelig kan du som medlem af IDA få op til 5 gratis konsultationer hos en erhvervspsykolog. Ring til IDA på telefon 33 18 48 48 for at høre nærmere.

IDAs hjemmeside om stress og arbejdsmiljø

DJØF har sat fokus på arbejdsbetinget stress, det psykiske arbejdsmiljø, mobning og trivsel. På DJØFs hjemmeside www.djoef.dk kan bl.a. findes dialogprogram om stress og en værktøjskasse, der kan inspirere til at forebygge og gøre noget ved stress.  Ved henvendelse til DJØF på telefon 33 95 97 00 kan der evt. efter en nærmere vurdering gives rådgivnings- eller psykologtilbud til din arbejdsplads. Du kan også som medlem bruge DJØF til at få vurderet en sag og eventuelt blive henvist til DJØFs erhvervspsykolog, ligesom DJØF tilbyder at rykke ud med oplæg til din virksomhed om, hvordan stress kan håndteres og forebygges.

DJØFs hjemmeside om stress og psykisk arbejdsmiljø

DM – fagforening for højtuddannede sætter på sin hjemmeside www.dm.dk ligeledes fokus på hvad der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder forhindre stress. Der er hjælp til alle, der gerne vil vide mere om stress, hvad det er, hvordan det opstår og hvad man kan gøre for at forebygge at stress opstår, både individuelt og i fællesskab på arbejdspladserne.

DMs hjemmeside om stress og psykisk arbejdsmiljø

Andre AC-organisationer som C3, Kommunikation og Sprog, Arkitektforbundet, Psykologforeningen m.fl. har ligeledes udarbejdet forskellige redskaber til at bearbejde stress. Hvis du er medlem i en af disse organisationer, henvises du til selv at lede på deres hjemmesider eller tage telefonisk kontakt. Links til hjemmesiderne findes på AC-Teles hjemmeside.