Organisationsændringer og overtallighed i Erhverv og stabe

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationDer er i dag gennemført en række ændringer i Erhverv, Group Strategy og Group CCO & SR, som desværre også medfører at 65 kollegaer, heraf 14 AC´ere, er blevet opsagt. I Operations er implementeringen af ny organisation i fuld gang og i nogle områder efterspørges der i øjeblikket frivillige til fratrædelse.


 

Reorganisering og opsigelser i Erhverv og stabe
Der er i dag gennemført en række ændringer i Erhverv, Group Strategy og Group CCO & SR, som desværre også medfører at 65 kollegaer, heraf 14 AC’ere, er blevet opsagt.

Ændringerne hænger blandt andet sammen med, at det er nødvendigt at gennemføre betydelige besparelser, hvis TDC Group skal nå de budgetter for 2016 – 18, der er blev lovet i starten af året.

Det har været en svær dag for mange. Først og fremmest for dem der er blevet opsagt, men også for de kollegaer der bliver tilbage. Svær fordi man skal sige farvel til kollegaer man har haft en tæt arbejdsrelation til, men selvfølgelig også fordi dem der stopper, efterlader nogle opgaver. Det med at arbejde mere effektivt sker sjældent samtidig med at diverse reduktioner bliver udmøntet.

Der er i Samarbejdsudvalgs-regi orienteret om de påtænkte ændringer og AC-Tele har op til udmeldingen i dag blandt andet givet en række konkrete forslag til hvordan der sikres en god og ordentlig proces for de kollegaer der er blevet berørt. Herudover har vi her til morgen og formiddag deltaget som bisiddere for alle de AC-kollegaer der er opsagt.

Ligesom i forbindelse med de ændringer og reduktioner der blev gennemført i september har vi også denne gang aftalt at vi, sammen med de to øvrige faglige organisationer og TDC, samler op på hvad der kan gøres bedre fremadrettet.

Alle er i dag orienteret via Medarbejderportalen. Læs eventuelt mere her.

Processen med at implementere reorganiseringen af Operations og gennemføre de reduktioner, som blev meldt ud den 25. november, er fortsat i gang i den del af organisationen. Der pågår stadig en stor indsats for konkret at fastlægge den fremadrettede organisering af det daglige arbejde, afklaring af roller, ansvar, mandater, aftaler om samarbejde mellem afdelinger og enheder, etablering af og samarbejde i nye ledergrupper, klarhed over nye ledelsesstrukturer med ledere eller leders leder med nye referencer … og sikring af alt det der skal til for at arbejde på en effektiv måde.

Midlertidigt stop for ekstern rekruttering
For at begrænse antallet af opsigelser er der for nylig indført ansættelsesstop i TDC. I den kommende periode kræver det godkendelse af et CMT-medlem, hvis der skal rekrutteres eksternt. Ansættelsesstoppet gælder både ved rekruttering til nye stillinger og genbesættelse af ledige stillinger. Intern rekruttering kan foregå uændret.

Frivillig fratrædelse er mulig i nogle områder
Der er i specifikke områder af koncernen aftalt en proces og tidsramme for at søge om frivillig fratrædelse. Men det er ikke en generel mulighed for alle. Er du i en situation, hvor du måske har overvejelser i den retning, kan du altid tage fat i din tillidsrepræsentant, nærmeste leder eller lokale HR-partner og få uddybet hvad mulighederne er i det område du er ansat. Måske kan ønsket imødekommes, selvom der ikke er en aktuel proces, alternativt kan det måske imødekommes ved en senere lejlighed.

TDC hjælper opsagte kollegaer videre
Hvis du er dækket af TDC’s AC-overenskomst og opsiges, gælder funktionærlovens og overenskomsten bestemmelser her.

Som opsagt i forbindelse med masseafskedigelser, har man desuden adgang til forskellige gode tilbud og muligheder i opsigelsesperioden. Tilbuddet består af karriererådgivning, økonomisk støtte til kurser og uddannelse, intern jobsøgning, bistand fra PFA SundhedsCenter (anonym psykologhjælp) og uvildig økonomisk rådgivning.

Hvis du indgår aftale om frivillig fratræden, vil du blive tilbudt samme hjælp til at komme videre, som dem der masseafskediges.

Hvis du har spørgsmål til de ændringer der er kommunikeret i dag, kan du altid tage fat i din tillidsrepræsentant. Du finder kontaktoplysninger på AC-Teles tillidsrepræsentanter her. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant i dit område, kan du altid række ud til en af de andre.

Til slut link til en fin artikel fra Jobfinder.dk, som giver gode råd om hvordan man kan være der for de kollegaer der bliver afskediget. Læs artiklen her