AC-Teles repræsentanter

Tillidsrepræsentanter, SU- og bestyrelsesmedlemmer

Listen over tillidsrepræsentanter kan findes på Check-In

Organisation

SU Organisationsdiagram