Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile (EA) kører for fuld damp, og informationsmængden er stor. Efter Kick-off på Lokomotivværkstedet den 20. november har vi nu en fælles ramme at tale ud fra. Vi ved at rigtige mange af jer har deltaget i informationsmøderne, og i øvrigt holder jer godt orienteret på Workplace og Check-in, hvilket er rigtig positivt. Jo mere vi ved, jo flere spørgsmål opstår der, og vi befinder os lige nu – helt naturligt – i et vakuum, hvor der er stor usikkerhed. Vi kan kun opfordre til, at I bliver ved med at holde jer orienteret, selvom vi kigger ind i en langstrakt proces.

Har I spørgsmål eller bekymring, som I ikke ønsker selv at viderebringe, opfordrer vi jer til at tage fat i jeres TR og dele dette. Et af vores opmærksomhedspunkter er at bringe bekymringer og konkrete spørgsmål videre til ledelsen, så jo flere input vi får, jo bedre et fundament har vi for at stille de rette spørgsmål og kunne påvirke processen i den retning, der er bedst for AC-gruppen i Nuuday.

Flere har også spørgsmål til hvilken betydning Enterprise Agile har i forhold til deres individuelle ansættelsesforhold. Hvis du er medlem af en faglig organisation, kan du altid kontakte dem for få juridisk rådgivning eller du kan række ud til din TR.

Vi har haft en god og indgående dialog med ledelsen om EA. Vi vil forsat have denne indgående dialog i de kommende måneder. En af de ting, som vi har diskuteret, er den enkelte medarbejders muligheder i det nye set-up. I denne forbindelse er det vigtig at understrege, at det ikke er et krav at tilkendegive sin interesse for et job, men dette er derimod et tilbud. Det kan give rigtig god mening at tilkendegive sin interesse, dels hvis man kunne tænke sig at bruge kræfter med en anden rolle, end den man har i dag, dels hvis ens rolle ikke kan overføres 1:1 i det nye set-up. Husk, at du helt frem til den 20. januar kan ændre din interessetilkendegivelse.

En anden af de helt store opmærksomhedspunkter er at sikre de bedst mulige vilkår for de reduktioner, som ledelsen har meldt ud, vil komme i forbindelse med implementering af Enterprise Agile. Et af målene er selvfølgelig, at så få AC’ere som muligt skal opsiges. Vi har som sådan ikke aftalt en frivillighedsproces, men sidder I inde med et brændende ønske om at forlade Nuuday ved en frivillig aftale, er der åbnet op for at tage en dialog om dette. Hvis I ønsker en dialog om frivillig fratrædelse, er I velkommen til at kontakte jeres TR om ønsket. Det skal her understreges, at ønsket vil blive taget i betragtning, men vi kan ikke garantere, at ønsket opfyldes.

Se hvem der er din tillidsrepræsentant her:

Se de vigtige datoer for interessetilkendegivelse her: