Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile er nu så langt i designet, at vi netop har fået overblik over Chapter Leads og Tribe-strukturen. Jo længere vi kommer i processen, jo klogere bliver vi på struktur og indhold – og jo mere konkret tegner vores fremtidige hverdag sig. En naturlig forlængelse heraf er en usikkerhed for de fleste, idet det er hovedparten af medarbejderne, der stadig mangler at bliver indplaceret i det nye agile setup.
Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

Ændringer i ”Tænk før du taster”

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC har revideret “Tænk før du taster”, som opsummerer TDC’s IT-sikkerhedspolitik. Politikken gælder for alle selskaber i TDC -koncernen, dvs. TDC A/S, TDC NET A/S, Nuuday A/S, TDC Telco ApS.

Det nye er, at den periode TDC af sikkerhedsmæssige årsager opbevarer (legal on hold) dokumenter, der er slettet af brugeren, er nedsat fra 5 til 3 år. Kun sikkerhedsgodkendte medarbejdere i Group Security har adgang til ”legal on hold” dokumenter. Herudover er de 10 leveregler for behandling af persondata blevet opdateret.
Læs videre “Ændringer i ”Tænk før du taster””

Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile (EA) kører for fuld damp, og informationsmængden er stor. Efter Kick-off på Lokomotivværkstedet den 20. november har vi nu en fælles ramme at tale ud fra. Vi ved at rigtige mange af jer har deltaget i informationsmøderne, og i øvrigt holder jer godt orienteret på Workplace og Check-in, hvilket er rigtig positivt. Jo mere vi ved, jo flere spørgsmål opstår der, og vi befinder os lige nu – helt naturligt – i et vakuum, hvor der er stor usikkerhed. Vi kan kun opfordre til, at I bliver ved med at holde jer orienteret, selvom vi kigger ind i en langstrakt proces.

Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

Aftale om fratrædelsesvilkår for TDC Group, TDC Net og Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har gennem de seneste år, aftalt de vilkår der skal gælde det kommende år, for personalereduktioner som sker i henhold til lov om varsling af afskedigelser af større omfang. Aftalen har til formål at begrænse og afbøde følgerne af eventuelle reduktioner.

Vi er ved at indgå aftale med TDC om vilkårene for den kommende periode. Aftalen ligner på de fleste punkter, de aftaler vi har haft de seneste år og det betyder, at de kollegaer der eventuelt opsiges i henhold til denne aftale – udover de varsler og vilkår de er berettiget til i henhold til funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser – vil blive tilbudt:

  1. Individuel karriererådgivning
  2. Relevante, erhvervsrettede og kompetencegivende kurser og uddannelse med henblik på nyt eksternt job
  3. Uvildig økonomisk rådgivning

Når aftalen er helt på plads efter nytår informere vi yderligere.

MyVoice 2019 resultater for medarbejdere på AC-overenskomst

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Resultaterne for årets medarbejderundersøgelse MyVoice vidner med en høj svarprocent (92%) om en stor lyst og opbakning blandt os ca. 1.300 AC-medarbejdere (der var ansat på overenskomsten, ikke cheflønsprogrammet, da Myvoice blev gennemført), til at rykke TDC koncernen i den rigtige retning, og dermed skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Læs videre “MyVoice 2019 resultater for medarbejdere på AC-overenskomst”

The Good Rebellion (Enterprise Agile) i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi ved at mange af jer i øjeblikket forsøger at forstå hvad The Good Rebellion konkret kommer til at betyde fsva. struktur, arbejdsmåde, roller m.m. og at det meget naturligt medfører usikkerhed hos nogle af jer.

Onsdag den 20. november er alle der er en del af det nye set-up inviteret til The Good Rebellion Kick-off på Lokomotivværkstedet. Her vil ledelsen præsenterer flere detaljer om den fremtidige organisering (tribe struktur, chapters, roller for Tribe Leads/Chapter Leads/Agile Coaches/Product Owners m.m.) og forklare processen fra nu frem til den 1. april 2020, så alle ved hvordan man skal ’navigere’ i forhold til at vise interesse for de nye roller der kommer med EA.

AC-Tele følger processen meget tæt og har, bl.a. i regi af SU-systemet, løbende møder med HR og ledelsen.

Tjek at du er registreret korrekt hos din faglige organisation

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tak for jeres forslag til udvikling af AC-overenskomsten i TDC. Næste skridt bliver at bede jer om at prioritere de emner vi går til forhandlingen med. Det er kun medlemmer af en af de faglige organisationer, som står bag vores overenskomst, der vil få indflydelse på prioriteringen. Ligesom det kun er medlemmer, der bliver inddraget i godkendelse af forhandlingsresultatet i foråret.

Læs videre “Tjek at du er registreret korrekt hos din faglige organisation”

Lønundersøgelse for medarbejdere ved TDC ansat på AC-overenskomst

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tirsdag den 29. oktober har vi inviteret alle til at deltage i vores årlige lønundersøgelse. Din besvarelse er vigtig og hjælper os til at vide hvordan det går med løndannelsen i TDC. Samtidig får vi i AC-Tele vigtig argumentation til vores dialog med ledelsen.

Læs videre “Lønundersøgelse for medarbejdere ved TDC ansat på AC-overenskomst”