Mail fra Group HR om ændringer i dine vilkår i forbindelse med OK20

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

De ændringer til overenskomsten, der blev aftalt i forbindelse overenskomstfornyelsen, som har indflydelse på dine ansættelsesvilkår er blevet implementeret pr. 1. marts 2020 (ændring i arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, ændring i ferietillægget, etablering af Fritvalgslønkonto).

Læs videre “Mail fra Group HR om ændringer i dine vilkår i forbindelse med OK20”

Ja, tak til den nye AC-overenskomst i TDC

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Forhandlingsresultatet har været sendt til vejledende urafstemning blandt AC medlemmerne i TDC og resultatet blev et overbevisende ja.

Overenskomstresultatet har herefter været sendt til sammenkædning i forligsinstitutionen. Sammenkædningen betyder kort fortalt, at alle overenskomsterne med udløbsdato 1. marts, samles i en mæglingsskitse. Alle overenskomstresultaterne på de forskellige områder bliver vedtaget, hvis et flertal af lønmodtagerne stemmer ja. Læs videre “Ja, tak til den nye AC-overenskomst i TDC”

Vi skal fortsat arbejde hjemmefra

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Ledelsen arbejder på en plan for hvordan vi sikkert og forsvarligt kan vende tilbage til lokationerne og indtil den er på plads og kommunikeret gælder fortsat, at alle ikke-kritiske medarbejdere skal arbejde hjemmefra. Alle medarbejdere, der varetager forretningskritiske eller kundevendte funktioner, skal følge specifikke instruktioner for deres funktion, som kommunikeres af deres nærmeste leder.

I næste uge vil Nuuday delvist vende tilbage til lokationerne for at gennemføre Boot Camps for de nye squads. Der vil komme konkrete retningslinjer for hvordan den tilbagevende vil ske under hensyntagen til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, til de pågældende ledere og medarbejdere.

AC-Tele er sammen med de øvrige foreninger i løbende kontakt med ledelsen om alle væsentlige forhold.

Du kan få overblik over de retningslinjer for hvordan vi som medarbejdere skal forholde os på COVID-19 informationssiden på Check-In.

TDC Group følger myndighedernes retningslinjer for at begrænse spredningen af COVID-19

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Rigtig mange kollegaer yder en kæmpe indsats for at opretholde kritiske funktioner, sikre en stabil drift, håndtere en øget efterspørgsel og kundehenvendelser efter regeringens nye tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19.
Læs videre “TDC Group følger myndighedernes retningslinjer for at begrænse spredningen af COVID-19”

Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile er nu så langt i designet, at vi netop har fået overblik over Chapter Leads og Tribe-strukturen. Jo længere vi kommer i processen, jo klogere bliver vi på struktur og indhold – og jo mere konkret tegner vores fremtidige hverdag sig. En naturlig forlængelse heraf er en usikkerhed for de fleste, idet det er hovedparten af medarbejderne, der stadig mangler at bliver indplaceret i det nye agile setup.
Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

Ændringer i ”Tænk før du taster”

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC har revideret “Tænk før du taster”, som opsummerer TDC’s IT-sikkerhedspolitik. Politikken gælder for alle selskaber i TDC -koncernen, dvs. TDC A/S, TDC NET A/S, Nuuday A/S, TDC Telco ApS.

Det nye er, at den periode TDC af sikkerhedsmæssige årsager opbevarer (legal on hold) dokumenter, der er slettet af brugeren, er nedsat fra 5 til 3 år. Kun sikkerhedsgodkendte medarbejdere i Group Security har adgang til ”legal on hold” dokumenter. Herudover er de 10 leveregler for behandling af persondata blevet opdateret.
Læs videre “Ændringer i ”Tænk før du taster””

Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile (EA) kører for fuld damp, og informationsmængden er stor. Efter Kick-off på Lokomotivværkstedet den 20. november har vi nu en fælles ramme at tale ud fra. Vi ved at rigtige mange af jer har deltaget i informationsmøderne, og i øvrigt holder jer godt orienteret på Workplace og Check-in, hvilket er rigtig positivt. Jo mere vi ved, jo flere spørgsmål opstår der, og vi befinder os lige nu – helt naturligt – i et vakuum, hvor der er stor usikkerhed. Vi kan kun opfordre til, at I bliver ved med at holde jer orienteret, selvom vi kigger ind i en langstrakt proces.

Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”

Aftale om fratrædelsesvilkår for TDC Group, TDC Net og Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har gennem de seneste år, aftalt de vilkår der skal gælde det kommende år, for personalereduktioner som sker i henhold til lov om varsling af afskedigelser af større omfang. Aftalen har til formål at begrænse og afbøde følgerne af eventuelle reduktioner.

Vi er ved at indgå aftale med TDC om vilkårene for den kommende periode. Aftalen ligner på de fleste punkter, de aftaler vi har haft de seneste år og det betyder, at de kollegaer der eventuelt opsiges i henhold til denne aftale – udover de varsler og vilkår de er berettiget til i henhold til funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser – vil blive tilbudt:

  1. Individuel karriererådgivning
  2. Relevante, erhvervsrettede og kompetencegivende kurser og uddannelse med henblik på nyt eksternt job
  3. Uvildig økonomisk rådgivning

Når aftalen er helt på plads efter nytår informere vi yderligere.