Registrering og afvikling af ferie og feriefridage i TDC NET

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Den 26. september modtog alle i TDC NET et brev i e-Boks, hvor HR gjorde opmærksom på ferieregistrering og afvikling af ferie, se evt. mere her.

AC-Tele har påpeget, at opstramningen udhuler den aftale vi har om opsparing af feriefridag, hvilket vi har drøftet med TDC NET. Vi er glade for at vi nu er er blevet lovet, at TDC NET vil komme tilbage til os med forslag til løsning af den problemstilling. Vi informerer når vi ved hvad dialogen resulterer i.

Tillæg til ansættelsesaftale

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Du har samtidigt med september-lønsedlen fået et tillæg til din ansættelsesaftale med skærpede bestemmelser om afholdelse af ferie og feriefridage.

Udgangspunktet er som hidtil, at tidspunkt for afholdelse af ferie og feriefridage er noget du skal aftale med din leder. Men det er ikke nok at I aftaler det mundtligt eller pr. mail – du skal sørge for at registrere det i PULS, så snart I har aftalt afholdelse, og leder skal godkende det i PULS.

Læs videre “Tillæg til ansættelsesaftale”

Kunne du tænke dig at få mere indflydelse på din arbejdsplads?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Læs videre, hvis svaret er ja …
AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter. Vi søger nu kandidater til det kommende valg.

Vi mangler både repræsentanter i forskellige områder af Nuuday og TDC NET. 

Valgperioden løber frem til november 2023.

Dine vigtigste opgaver
Du bliver talsmand for de kollegaer, du er valgt af.

Du har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af kollegaerne. Du vil også blive inddraget i forhandling af overenskomsten og lokale spørgsmål som lønramme, lønpolitik og andre personalepolitiske tiltag. Du vil typisk blive inddraget i sager om advarsler, omstruktureringer, psykisk arbejdsmiljø, sygdom og ligestilling. Læs videre “Kunne du tænke dig at få mere indflydelse på din arbejdsplads?”

Gammel ferie skal bruges inden 31. december 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Alle fik automatisk videreført ferie, som de ikke havde holdt pr. 1. september 2020, hvor den nye ferielov trådte i kraft. Det kunne både dreje sig om de 16,64 dages ferie, som var optjent til miniferieåret (1. maj – 31. august 2020) og ferie, som var overført pr. 1. maj 2020 til miniferieåret.

Bemærk, at den automatisk videreførte ferie pr. 1. september 2020 – som klart udgangspunkt – skal holdes senest 31. december 2021 – ellers går den tabt. Det er kun ferie, som var overført pr. 1. maj 2020, hvor der er mulighed for, at den kan blive udbetalt eller genoverført til januar 2022.

Udover ferie fra den gamle ferielov optjener du også fra 1. september 2020 25 nye feriedage. 20 af disse feriedage skal også holdes senest 31. december 2021. Ferie udover 20 dage kan overføres eller udbetales pr. 31. december 2021.

Check-In kan du finde diverse emner om ferie i TDC.

Foreløbig status på lønudvikling og tak for jeres deltagelse i lønundersøgelsen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har fået løndata fra TDC og ved nu at den gennemsnitlige lønudvikling for alle AC’ere i TDC pr. 1. september er 3,0%. Vi er ved at bearbejde data, så vi kan fortælle mere om det i næste nyhedsbrev.

Herudover tak til jer der har deltaget i AC-Teles lønundersøgelse, som vi gennemførte i september. Vi har analyseret data og vil også dele de resultater med jer i næste nyhedsbrev. 

Ingen aftalt lønramme for 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har indgået aftale med TDC om at forsætte forsøgsordningen hvor der ikke fastsættes et minimumsramme for lønudviklingen for AC’erne.

Det betyder at der i 2021 ikke er aftalt et minimum som den samlede løn for AC-gruppen skal stige med. Der er samtidigt heller ikke aftalt noget loft for lønudviklingen. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder at du skal gå til lønsamtale som du plejer.

Læs videre “Ingen aftalt lønramme for 2021”

Tjek om der fortsat sker indbetaling til pension fra din Fritvalgslønkonto

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Flere af os har i forbindelse med indførelsen af Fritvalgslønkontoen i sommeren 2020 bedt HR om, at der månedligt overføres penge fra kontoen til vores pensionsopsparing. Hvis du ikke inden udgangen af april 2021 har bekræftet overfor HR, at overførslen skulle fortsætte, er den blevet stoppet og pengene er i stedet indsat på din Fritvalgslønkonto. Ved at sammenligne din lønseddel fra april med den fra maj, kan du se om der er sket en ændring.

Hvis du ønsker at genoptage indbetalingerne og samtidigt ønsker at få det indestående, der nu står på kontoen, overført til din pension, kan sende du sende en mail til loncenterhelpdesk@tdc.dk, så hjælper de med at få det rettet.

HR har ændret praksis pr. 1. januar 2021, så alle der har givet besked om overførsel til pension efter den dato har en ‘fortsættende’ ordning og skal ikke gøre noget før I eventuelt ønsker at stoppe indbetalingerne.

Du kan læse mere om Fritvalgslønkontoen her

Planlæg din ferie med din leder og registrer den på forhånd i PULS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Nu hvor sommerferien nærmer sig er det vigtigt, at du er opmærksom på de nye retningslinjer der trådte kraft i forbindelse med den nye ferielov den 1. september 2020.

Du kan læse mere i artikel eller her på Check-In.

Tildeling af nye feriefridag skubbet til den 1. september

Vores overenskomstmæssige ret til 5 feriefridage (37 feriefritimer) er ikke reguleret af ferieloven. Dog følger tildelingstidspunktet ferieåret.

AC-Tele har derfor aftalt med TDC, at de 5 feriefridage du normalt ville få tildelt pr. 1. maj flyttes til den 1. september for at ’synkronisere’ tildeling af feriefridage med det nye ferieår.

Det har dog givet en lille udfordring, da ændring af tidspunkt for tildeling af feriefridage giver et ”hul” i perioden 1. maj 2021 til 31. august 2021. Vi har løst det ved, at du er blevet tildelt 12,33 timer (37 t./12 mdr. * 4 mdr.) allerede 1. december 2020^.

De 5 feriefridage du fik tildelt 1. maj 2020 og de 12,33 timer du fik tildelt den 1. december 2020, kan du holde frem til 31. december 2021. Er de ikke holdt inden det tidspunkt vil du kunne taste de resterende feriefritimer til udbetaling eller overførsel i PULS mellem 1. og 22. januar 2022.

De 5 feriefridage du får tildelt den 1. september 2021 kan du afholde i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

^ Gælder dog ikke medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021.