Mulighed for at indgå individuelle aftaler

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tak til jer, der har deltaget i survey vedr. erfaringer med brugen af aftaler om øget arbejdstid, salg af frokostpause, GBI-Bonus og aftale om fleksibel arbejdstid.

Vi udsendte surveyen, da vi har haft en fornemmelse af, at TDC ensidigt besluttede, at muligheden for at indgå individuelle aftaler om bl.a. salg af den betalte frokostpause helt blev udelukket i bestemte forretningsenheder.

Resultatet af surveyen understøtter vores antagelse om, at TDC ikke ønsker at benytte de individuelle aftalemuligheder, der er i overenskomsten. Læs videre “Mulighed for at indgå individuelle aftaler”

TDC har nultolerance overfor krænkende adfærd

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

#MeToo er kommet til Danmark efter Sofie Linde gik på scenen og fortalte om sexchikane på sin arbejdsplads. Sidenhen har hundredvis af kvinder på tværs af brancher stået frem med sine historier.

Læs mere om TDC’s politik for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd og herunder seksuel chikane her og læs hvad du kan gøre – som medarbejder, kollega eller leder.

Forholdsregler og restriktioner vedr. COVID-19

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Den 17. september opfordrede Statsministeren til at alle medarbejdere arbejder hjemmefra, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. På den baggrund blev det besluttet at reducere fremmødet på alle TDC’s lokationer til et minimum. De landsdækkende restriktioner er siden forlænget og gælder nu til den 18. oktober.

Situationen vedr. COVID-19 ændrer sig hyppigt og bortset fra aktuelle retningslinjer vedr. fremmøde – som gerne skulle være kommunikeret, så alle ved hvordan man skal forholde sig – kan man blive i tvivl om hvad der egentligt gælder i TDC. På COVID-19 sitet på Check-In kan du altid finde alle gældende forholdsregler.

Alle er blevet opfordret til at opdatere sine medarbejderoplysninger i PULS, så det bl.a. er muligt at få overblik over antal medarbejdere og placering på de enkelte lokationer. Du kan læse artiklen med opfordringen her.

Erfa-møde for Product Ownere i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Med Nuuday going agile og introduktionen af nye roller, ansvar og opgaver er det essentielt at få talt om erfaringer, dele positive elementer og drøfte eventuelle problemstillinger sammen.

AC-Tele vil gerne invitere til PO erfa-møde den 22. oktober, kl. 15:00 – 16.30 via Teams.

Send en mail til Chris Enggaard Bertelsen (cheng@nuuday.dk), hvis du gerne vil deltage og så booker vi efterfølgende mødet i Outlook

Vi glæder os til at se og høre fra Jer.

Mail fra Group HR om ændringer i dine vilkår i forbindelse med OK20

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

De ændringer til overenskomsten, der blev aftalt i forbindelse overenskomstfornyelsen, som har indflydelse på dine ansættelsesvilkår er blevet implementeret pr. 1. marts 2020 (ændring i arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, ændring i ferietillægget, etablering af Fritvalgslønkonto). Læs videre “Mail fra Group HR om ændringer i dine vilkår i forbindelse med OK20”

Ja, tak til den nye AC-overenskomst i TDC

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Forhandlingsresultatet har været sendt til vejledende urafstemning blandt AC medlemmerne i TDC og resultatet blev et overbevisende ja.

Overenskomstresultatet har herefter været sendt til sammenkædning i forligsinstitutionen. Sammenkædningen betyder kort fortalt, at alle overenskomsterne med udløbsdato 1. marts, samles i en mæglingsskitse. Alle overenskomstresultaterne på de forskellige områder bliver vedtaget, hvis et flertal af lønmodtagerne stemmer ja. Læs videre “Ja, tak til den nye AC-overenskomst i TDC”

Vi skal fortsat arbejde hjemmefra

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Ledelsen arbejder på en plan for hvordan vi sikkert og forsvarligt kan vende tilbage til lokationerne og indtil den er på plads og kommunikeret gælder fortsat, at alle ikke-kritiske medarbejdere skal arbejde hjemmefra. Alle medarbejdere, der varetager forretningskritiske eller kundevendte funktioner, skal følge specifikke instruktioner for deres funktion, som kommunikeres af deres nærmeste leder.

I næste uge vil Nuuday delvist vende tilbage til lokationerne for at gennemføre Boot Camps for de nye squads. Der vil komme konkrete retningslinjer for hvordan den tilbagevende vil ske under hensyntagen til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, til de pågældende ledere og medarbejdere.

AC-Tele er sammen med de øvrige foreninger i løbende kontakt med ledelsen om alle væsentlige forhold.

Du kan få overblik over de retningslinjer for hvordan vi som medarbejdere skal forholde os på COVID-19 informationssiden på Check-In.

TDC Group følger myndighedernes retningslinjer for at begrænse spredningen af COVID-19

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Rigtig mange kollegaer yder en kæmpe indsats for at opretholde kritiske funktioner, sikre en stabil drift, håndtere en øget efterspørgsel og kundehenvendelser efter regeringens nye tiltag for at begrænse spredningen af COVID-19.
Læs videre “TDC Group følger myndighedernes retningslinjer for at begrænse spredningen af COVID-19”