Samarbejdsaftaler og TR-regler

Samarbejdsaftaler

Aftale om samarbejdsudvalg i TDC

Protokol om tilpasning af samarbejdsstrukturen

Protokol om SU-bestemmelsernes gyldighedsområde

Protokol om tidsforbrug og honorering af SU-medlemmer

Bestemmelser for præ-samarbejdsudvalg

Principper og retningslinjer for virksomhedsoverdragelse internt i TDC

Opgavefordeling mellem samarbejdssystemet og arbejdsmiljøsystemet

Implementering af TDC 2.0

Vedrørende fortolkningsafgørelser henvises til CheckIn her, hvor ovenstående dokumenter også kan findes.

TR-regler

Kan ses på CheckIn her