Medlemsfordele

Hvorfor være medlem af en akademikerorganisation?

Du skal være medlem af en akademikerorganisation, hvis du vil være med i vores fælles faglige klub AC-Tele, og dermed have indflydelse på rammerne for dine løn- og arbejdsvilkår i TDC. Du skal selvfølgelig også være medlem for at gøre brug af organisationernes mange service- og aktivitetstilbud.

Du kan læse mere om de forskellige organisationer og hvilke jobområder de dækker her.

Men vi vil gerne understrege, at medlemskab af en faglig organisation er helt frivilligt. Du skal ikke være organiseret for at være ansat i TDC. Du skal være medlem, fordi du har en fordel af det, og fordi du gerne vil være med til at påvirke og forbedre vores fælles arbejdsvilkår – ligesom hovedparten af dine kollegaer. TDC er den største private overenskomstdækkede akademikerarbejdsplads.

Du er naturligvis bekendt med at medlemskab af en A-Kasse ikke er det samme som medlemskab af en faglig organisation!

Denne side peger på nogle af de klare fordele ved at være medlem af en af akademikerorganisationerne.

Individuel service

Som medlem af en akademikerorganisation får du adgang til specialiseret rådgivning, relevante kurser og nyttig viden. Du kan også udvikle din viden i et af mange netværk og udvalg. Og så kan du selvfølgelig spare penge på forsikringer og andre ydelser via dit medlemskab. Her er en oversigt over nogle af dine fordele som medlem.

 • Vi tjekker din kontrakt inden du siger ja til et nyt job – har du fået det hele og det vigtige med i kontrakten? Eller har du forpligtet dig udover det rimelige for eksempel i en konkurrence- og/eller kundeklausul, som i praksis forhindrer dig i at få job andre steder?
 • Vi rådgiver i alle spørgsmål om arbejdsvilkår, som du støder ind i i forbindelse med dine ansættelser
 • Vi hjælper dig med juridisk bistand, forhandlinger og retssager, hvis du får problemer i dit ansættelsesforhold, eller du for eksempel skulle blive afskediget
 • Vi hjælper dig med forslag til, hvor meget du bør have i løn – for eksempel udgiver mange af akademikerorganisationerne en årlig lønstatistik
 • Vi ordner alt det juridiske i forbindelse med en eventuel konkurs/betalingsstandsning hos den virksomhed du er ansat ved
 • Vi yder global rådgivning, hvis du skal udstationeres eller gerne vil arbejde i udlandet på lokale vilkår
 • Vi yder rådgivning til udenlandske medlemmer som arbejder i Danmark
 • Vi tilbyder løbende karrieresamtaler, hvor du får sparring med en af vores karrierekonsulenter
 • Vi tilbyder rådgivning ift. jobansøgninger, opdatering af LinkedIn profil og CV skrivning.
 • Vi tilbyder mange forskellige arrangementer, kurser og uddannelser.
Generel service
 • Vi udgiver fagblade, så du kan følge med i forhold, som har interesse og betydning for netop dit faglige område
 • Vi arbejder på at styrke dine muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Vi påvirker politikere og embedsmænd, så vi gennem lovgivningen kan sikre akademikere i Danmark de bedst mulige vilkår
 • Vi påvirker samfundsdebatten gennem blandt andet udredninger og publikationer
Særligt for virksomhedsgrupper / akademikerklubber lokalt på de enkelte virksomheder
 • Vi rådgiver og servicerer virksomhedsgrupperne/klubberne både i forhold til konkrete problemer, personsager m.v. og bidrager med ideer og forslag til at forbedre akademikernes arbejdsvilkår på den enkelte virksomhed
 • Virksomhedsgruppen/akademikerklubben har en eller to faste kontaktperson som kender til de konkrete forhold lokalt på virksomheden
 • Du får via akademikerklubben (AC-Tele) mulighed for at danne et netværk på din arbejdsplads, der ikke kun består af de nærmeste kolleger
 • Det er medlemmerne af akademikerorganisationerne (og dermed AC-Tele) hos TDC, der godkender/forkaster overenskomstresultater
 • Som tillidsvalgte har I adgang til forskellige kurser og uddannelser målrettet tillidshvervet som tager sigte på, at I bliver bedst klædt på til opgaven. I kan læse meget mere om tilbuddene på hhv. Djøfs hjemmeside, på DMs hjemmeside og her på IDA hjemmeside,hvor I også finder tidspunkter og tilmeldingsinformation.