Organisationsændring i Nuuday august 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som Jon James kunne fortælle på gårsdagens Good Rebel Talks, vil det agile set-up blive rullet tilbage i store dele af Nuuday. Det er vurderet, at vi vil lykkes bedre med at opnå vores resultater med et mere traditionelt set-up i størstedelen af organisationen. Derfor gennemføres denne reorganisering.

Da ændringen ruller det agile set-up tilbage, betyder det desværre, at vi må sige farvel til nogle af vores agile coaches, da denne rolle kun skal bruges i få områder fremover. Heldigvis er det lykkes at omplacere mange af de agile coaches i andre roller i Nuuday. AC-Tele har været bisiddere ved alle samtaler med de agile coaches, hvor kollegaen har ønsket vi var med.

Man fortsætter med det agile set-up i følgende Tribes: Music, Entertainment, YouTv, Telmore. Der kan være elementer af den agile WoW, som kan give mening at føre videre i andre dele af Nuuday – fx daily stand-up og lignende – dette vurderes af de enkelte Tribes og afdelinger.

Nye roller og nye placeringer
Nuuday har været igennem omfattende strukturelle forandringer de seneste år og den nye organisation medfører også omfattende ændringer for mange. Både i forhold til rolle, leder, opgaver m.m. og det endelige ’design’ af organisationen, incl. en klar ansvarsfordeling, samarbejdsgrænseflader,
beslutningsprocesser osv. er stadig i gang.

Den overordnede retning om at styrke kundeoplevelsen er klar og præcis, men der er mange, mange spørgsmål til hvordan vi operationelt kommer til at arbejde i den nye organisation … og det vil der formentlig være i et stykke tid fremover. Mange er forvirrede og mangler svar og det eneste man kan gøre
er, at fortsætte med at stille de spørgsmål der er vigtige for at kunne lande i ens nye rolle og blive ved indtil man får et klart svar. Jeres spørgsmål hjælper også ledelsen fordi det bliver tydeligt, hvad der måske ikke er på plads eller måske slet ikke tænkt over endnu.

Ledelsen har bedt os om at fortsætte med de opgaver vi arbejdede med indtil i går – indtil de evt. er overdraget til nogle andre. Det er en god guidance, så ’alting’ ikke går i stå. Men som medarbejder kræver det mange ressourcer at komme ombord i den nye organisation, så pas på med ikke at stille for store krav til dig selv ift. både at fortsætte med at løse dine opgaver i samme tempo som før samtidigt med at transitionen til den nye organisation er i fuld gang.

Rollen som Product Owner forsvinder
Jer der indtil nu har haft påtaget jer rollen som PO’er vil ikke længere have det ansvar. Vi ved gennem de PO-erfa møder AC-Tele har faciliteret siden efteråret 2020, at rollen både har budt på positive elementer  mens også, at nogle af jer har oplevet udfordringer. På trods af det er det vores indtryk, at de fleste
grundlæggende har været glade for rollen. Hvis du ønsker forsat at have et ansvar og en rolle, der ligger udover din ’normale’ faglighed/craftmanship, er det måske nu du skal række ud til din nye leder for at se om der er mulighed for at få det ønske indfriet.

Tak for samarbejdet
I forbindelse med reorganiseringen er der medlemmer af leadership squad, som ikke fortsætter i Nuuday.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde til Jakob Mortensen, Haktan Bulut og Hans Henrik Knudsen og samtidig byder vi velkommen til Michael Stinner og Monika Gullin.

Tag fat i din AC-Tele tillidsrepræsentant

Vi er her som sædvanligt, hvis du har spørgsmål og opfordrer dig til at række ud, hvis der er noget, du gerne vil vende. Du kan finde vores kontaktoplysninger her.

Du kan se Nuudays nye organisation her.