Nye ejere, ny vision, ny strategisk retning

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Gennem de seneste måneder har TDC fået nye ejere, ny bestyrelse, ny bestyrelsesformand, er afnoteret fra Nasdaq København og Pernille har fortalt, at hun ønsker at stoppe som CEO.

Der er etableret et transformationsprogram, med CMT medlemmer i spidsen for 15 workstreams, som blandt andet skal svare på hvordan fiberudrulningen i Danmark kan accelereres, vores IT-arkitektur separeres og den danske del af TDC opdeles i to enheder. Læs videre “Nye ejere, ny vision, ny strategisk retning”

Nyt partnerskab mellem IT Operation og TCS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Ledelsen har den 12. december meldt ud, at væsentlige dele af IT Operation bliver outsourcet til TCS med virkning fra 1. april 2018. 65 kollegaer vil blive overført til TCS, hvoraf en del er udlånte tjenestemænd. Outsourcingen er omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven, og de kollegaer, der ikke er tjenestemænd, vil få ny ansættelseskontrakt med TCS. Læs videre “Nyt partnerskab mellem IT Operation og TCS”

Lederguide til organisationsændringer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

schedule”Lederguide til håndtering af organisationsændringer”, som AC-Tele har været med til at sætte på agendaen og bidraget til udarbejdelse af, bliver meget snart tilgængelig for alle ledere i TDC.

Det er vores håb, at lederguiden vil bidrage til at diverse ændringer bliver implementeret på en måde, hvor vi føler os motiveret undervejs, alle har et klart billede af retningen og hvor vi hurtigst muligt kommer over i en situation, hvor den nye organisation fungerer.

I Nyhedsbrevet i oktober fortalte vi lidt om den proces der har været frem mod at vi primo september overdrog vores arbejdsgruppes oplæg til den daværende HR direktør Jesper Isaksen.

Strategi 2016-18

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC logoOnsdag den 27. januar blev strategien for de kommende 3 år lanceret eksternt på kaptialmarkedsdagen i London og internt i organisationen.

HSU er ad et par omgange blevet orienteret om den nye strategi og i øjeblikket sker der både en udrulning i linjeorganisationen og gennem SU-systemet i alle enheder.

I sidste uge var en lille gruppe tillidsrepræsentanter fra henholdsvis DM, LTD og AC-Tele til et godt og konstruktivt møde med Jens Aaløse, hvor strategien og de udfordringer vi ser fra medarbejdersiden i forhold til at lykkes med at eksekvere på strategien, blev drøftet.

Jeg vil anbefale alle der har lyst til at få en dybere indsigt i strategien til at se web cast fra kapitalmarkedsdagen i London i forrige uge og at deltage i de planlagte dialogmøder med Pernille i løbet af ugen. Læs videre “Strategi 2016-18”

Status på ny organisation pr. primo december

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationDet er snart to måneder siden at en større ændring af den danske organisation blev meldt ud og i mellemtiden er endnu en stor ændring, nemlig sammenlægningen af TDC og YS, sat i gang.

Efter ændringen i december har der været gennemført en proces med henblik på at få den nye SU struktur på plads og det er nu stort set faldet på plads i hele organisationen. Læs videre “Status på ny organisation pr. primo december”

Virksomhedsoverdragelse af kollegaer i TDC Hosting

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC HostingI april sidste år igangsatte TDC en strategisk gennemgang af TDC Hosting, som kunne have ført til et salg. Som et led processen besluttede TDC pr. 1. januar at oprette et selvstændigt juridisk selskab og 63 kollegaer på AC overenskomst blev, med de kollektive og individuelle aftaler de havde før, overdraget til det nye selskab.

Umiddelbart efter overdragelsen besluttede TDC dog at stoppe den strategiske gennemgang med den konklusion at, den ”… bedste måde, hvorpå den langsigtede værdi for aktionærerne kan maksimeres, er ved fortsat ejerskab af TDC Hosting. TDC Hosting fortsætter som en selvstændig enhed og vil fremover være en vigtig del af de integrerede løsninger, som TDC Group tilbyder i segmentet for mindre og mellemstore virksomheder”.

Selskabsopsplitningen bibeholdes.

Valg af medarbejderrepræsentanter til TDC´s bestyrelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Zanne StensballeTorsdag den 11. februar modtager alle ledere og medarbejdere en mail med adgang til at kunne stemme på de medarbejdere der har meldt sig som kandidater. Alle får 2 x 2 stemmer. To stemmer, der kan bruges på de kandidater der stiller op til bestyrelsen og to stemmer, der kan bruges på de kandidater, der stiller op som suppleanter. Der skal vælges fire medarbejderrepræsentanter og fire suppleanter.

Der vælges medarbejdere til bestyrelsen for at sikre medarbejdernes indflydelse og indsigt i ledelsens beslutninger. Læs videre “Valg af medarbejderrepræsentanter til TDC´s bestyrelse”