Reduktioner og organisationsændringer i Erhverv

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Der har i dag desværre været overtallighedssamtaler med en række kollegaer i Erhverv, heraf 10 AC’ere. Samtidigt er det meldt ud, at der også sker organisationsændringer i et forsøg på at øge salget. For eksempel er NetDesign ”genopstået” som en mere selvstændig forretningsenhed i Erhverv. Ledelsen har erkendt, at det var en fejl at nedlægge NetDesign som en selvstændig enhed og profil i erhvervsmarkedet, og Cloud området får forhåbentligt øget fokus, manøvrerum og salg, som en egen enhed i Erhverv.

Ledelsen har oplyst, at det er nødvendigt at afskedige i Erhverv, fordi indtjeningen er faldende, og at det er nødvendigt at stoppe nogle aktiviteter og kun prioritere de vigtigste projekter. Ligeledes forventes det, at digitalisering på sigt vil skabe effektiviseringer.

I dagligdagen oplever mange et stort arbejdspres, og med færre til at løse opgaverne og med effekter af en digitalisering, som endnu ikke har indfundet sig, kræver det, at ledelsen laver en synlig og klar prioritering af, hvad det er for helt konkrete opgaver, der ikke længere skal udføres, og hvilke projekter og produkter Erhverv ikke længere skal levere til kunderne.

Der er i SU-regi orienteret om de påtænkte ændringer og reduktioner, og dialogen og samarbejdet mellem ledelsen, HR og os, der repræsenterer jer, har fungeret professionelt.

I AC-Tele gør vi vort bedste for at bidrage til at sikre en god og ordentlig proces for de kollegaer, der bliver berørt, og tillidsrepræsentanter fra AC-Tele har stået til rådighed som bisiddere for de kollegaer, der har ønsket en bisidder. Ved de samtaler vi har deltaget i, har vi rådgivet og støttet den enkelte. I forbindelse med afskedigelsessamtaler skelner vi ikke på, om man er medlem af en faglig organisation, men medlemmer har nu mulighed for at søge juridisk assistance hos deres faglige organisation.

Siden november 2016 har der været ’styret ansættelse’ i TDC, hvilket betyder, at alle eksterne ansættelser skal godkendes af et CMT medlem. Styret ansættelse blev implementeret som et forsøg på at undgå en gentagelse af situationen i 2016, hvor der gennem foråret blev ansat mange nye (på AC-området 120 nye kollegaer), og det efterfølgende efterår ved forskellige overtallighedsrunder blev afskediget mange (på AC-området blev 57 kollegaer opsagt). Dengang mente vi, at nogle af de reduktioner der skete i efteråret kunne have været undgået, hvis der havde været udvist større ’rettidig omhu’ og hvis der i nogle områder havde været holdt igen med nyansættelser.

Siden ’styret ansættelse’ blev indført har vi løbende bedt om en status på effekten. På koncernniveau viser de tal vi har fået, at der er sket en nedgang i antallet af eksterne ansættelser. Men i forbindelse med de reduktioner, der er sket i Erhverv i dag, har vi – både overfor Pernille og Marina – reageret på, at der i perioden november 2016 – september 2017 er ansat 40 nye AC´ere i Erhverv (incl. jer der er virksomhedsoverdraget fra Adactit og Cirque), og at der i nogle af de områder, der i dag har måtte afskedige, gennem de senest måneder er startet nye kollegaer, der er rekrutteret eksternt.

Vi er enige i, at der kan være specialister, som TDC kun kan få adgang til ved at ansætte dem udefra – men ledelsen har et stort ansvar for sikre, at de nuværende medarbejdere bliver guidet og uddannet i den rigtige kompetenceretning. Herunder, at ledelsen sikrer de nødvendige budgetter til uddannelse – også når en medarbejder skal uddannes til noget i et andet/kommende forretningsområde. Hvis der foregår silo-tænkning hos lederne, der ikke gavner kompetenceudvikling, må ledelsen centralt eliminere dette.

De medarbejdere, vi nu skal sige farvel til, har stor faglig viden og kendskab til Erhvervs produkter, processer og systemer og nogle af dagens afskedigelser kunne efter vores mening være undgået, hvis der på koncernniveau havde været en mere effektiv intern mobilitet, og hvis de nuværende medarbejdere i større omfang var sikret relevant efteruddannelse.

AC-Tele vil fortsat arbejde for, at TDC får et mere effektivt internt jobmarked, og vi vil følge op med ledelsen, at dette sker.

Alle er i dag orienteret via Check-In. Læs eventuelt mere her.

Hvis du har spørgsmål til de ændringer, der er kommunikeret i dag, kan du altid tage fat i din tillidsrepræsentant. Du finder kontaktoplysninger på AC-Teles tillidsrepræsentanter her. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant i dit område, kan du altid række ud til en af de andre.