Sidste etape af Enterprise Agile nærmer sig

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Med den nylige offentliggørelse af Product Owners og Agile Coaches nærmer vi os nu den fulde implementering af det agile koncept den 1. april.

Det er positivt, at rigtig mange AC’er allerede er placeret i de ny positioner, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tillykke med de nye roller, som vi ved flere af jer har fået.
I slutningen af marts afholdes der bootcamps, hvor medarbejderne i de mange, nye squads lærer endnu mere om det nye setup, som vi i Nuuday kommer til at arbejde i. Her vil der også være mulighed for at lære nye kolleger bedre at kende, da der på dette tidspunkt vil være afklaring om squads og den enkeltes placering heri.

Desværre ved vi nu også, at vi skal sige farvel til gode kolleger. Som Michael Moyell fortalte på Good Rebel Talks onsdag den 4. marts, skal vi tage afsked med 185 kollegaer på tværs af hele Nuuday samt på tværs af de tre overenskomstområder (AC, Dansk Metal og LTD).

En hverdag præget af stor usikkerhed

Processen omkring Enterprise Agile har været meget langstrakt – også for lang. Dette har sat alle under et stort pres. Vi er os meget bevidst om, at det er en hård tid, og det påvirker os alle individuelt at være under pres – dette italesatte Michael Moyell også i onsdags både på Good Rebel Talks samt i efterfølgende mail og på Workplace. 

Vi står alle over for en ny hverdag – både de, der skal forholde sig til en ny hverdag med nye kollegaer og måske en ny chef, samt de af vores kollegaer det rammer hårdest med en afskedigelse mandag den 16. marts. 

Effekten af den usikre hverdag viser sig nu mere åbenlyst end tidligere, både i form af dårlig trivsel, bekymringer der fører til stress-symptomer, og et stort ’varmetab’ på opgave-og projekteksekvering.

I AC-Tele arbejder vi til stadighed med at bringe bekymringer og observationer om trivsel og arbejdsmiljø videre til ledelsen og HR samt at sikre de bedst mulige rammer for den forandringsproces vi er midt i. Vi ser det som en af vores vigtigste roller kontinuerligt at gøre opmærksom på, hvilken effekt det har på medarbejdere at befinde sig i en usikker jobsituation i så lang en periode.

Proces og vilkår for de kollegaer, der bliver afskediget

En anden af vores vigtigste opgaver er at sikre en god proces for de kollegaer, vi desværre ved, at vi snart skal sige farvel til. Vi har en god dialog med ledelse herom – både i forhold til de vilkår, som er forhandlet, men i høj grad også i forhold til at sikre en ordentlig og respektfuld gennemførsel af de enkelte opsigelsessamtaler og hjælp til at komme videre i nyt job. 

Hvis du er medlem af en akademikerorganisation, vil en af AC-Teles Tillidsrepræsentant være bisidder til samtalen, hvis du ønsker det. Du skal ikke gøre noget ’på forhånd’ for at bede om bisidder.

Vi har med TDC Group forhandlet en række fratrædelsesvilkår, som gælder alle, der bliver opsagt. Alle afskedigede medarbejdere tilbydes følgende vilkår:

1)      Individuel karriererådgivning og samtaler med en karrierecoach hos outplacementbureauet AS3. Forløbet indeholder bl.a.:
  a)       Afdækning af kompetencer
  b)      Råd til udarbejdelse af CV- og ansøgning
  c)       Brug af netværk ifm. jobsøgning
  d)      Coaching op mod en jobsamtale mv.
2)      Relevante, erhvervsrettede og kompetencegivende kurser og uddannelser med henblik på et nyt eksternt job:
  a)       TDC Jobcenter administrerer kurser og uddannelse
  b)      Kurset/uddannelsen skal gennemføres inden endelig
        fratrædelsesdato
  c)       Din leder skal godkende kurset/uddannelsen
3)      Uvildig økonomisk rådgivning såsom:
    a)       Økonomitjek
    b)      Analyse af bank- og realkreditlån
    c)       Analyse af pensionsordninger mv.
4)      Adgang til PFA SundhedsCenter, som kan hjælpe med:
  a)       Bistand til at håndtere situationen
  b)      Guide til eventuel psykologhjælp
Herudover bliver der afholdt cafémøder på TDC’s lokationer nogle få dage efter den 16. marts.

Den samlede afskedigelsespakke har en cirka-værdi svarende til 2 måneders løn. Pakken kan ikke konverteres til udbetaling.
Alle opsigelser sker på baggrund af Funktionærlovens og AC-overenskomstens bestemmelser, hvilket bl.a. betyder, at man er berettiget til følgende opsigelsesvarsler:

·         1 måned – hvis ansat indtil udløbet af 5 måneder
·         3 måneder – hvis ansat indtil udløbet af 2 år og 9 måneder
·         4 måneder – hvis ansat indtil udløbet af 5 år og 8 måneder
·         5 måneder – hvis ansat indtil udløbet af 8 år og 7 måneder
·         6 måneder – hvis ansat længere end ovenstående

Herudover gælder, at:

·         Medarbejderen som udgangspunkt fritstilles
·         Eventuel konkurrenceklausul bortfalder, da det er TDC der                           opsiger

Har du spørgsmål, bekymringer eller noget, du gerne vil vende, så tag endelig fat i din lokale tillidsrepræsentant. Her kan du se, hvem der er AC-Tele tillidsrepræsentanter. Du kan også finde mere info i denne Q&A fra Nuuday. Der finder du også datoer og lokaler, hvor du kan tale med HR.

Har du brug for at tale med din faglige organisation, kan du kontakte følgende  kontaktpersoner:
 Djøf
> René Oli Rasmussen // rra@djoef.dk // 33 95 97 14
> Monica Hasanpour // mha@djoef.dk // 33 95 96 51
IDA
> Bjarne Breinhøj Knudsen // BBK@ida.dk // 33 18 47 04
DM
>  Jonatan Elmer // jel@dm.dk // 38 15 67 47

Hvis der ikke er en kontaktperson hos netop din akademikerorganisation, skal du blot kontakte dem på deres hovednummer.