Varsling om udtræden af STI/GBI bonus i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Siden 2019 har det været muligt for andre end chefer og direktører igen at få adgang til TDC’s generelle bonusprogram. Udbredelsen har især i Nuuday været begrænset, fordi ledelsen reelt ikke har været indstillet på at lade medarbejderne indtræde i programmet … nu har Nuuday så taget det næste skridt og har varslet, de ~30 kollegaer der er på programmet, at de – senest med udgangen af deres individuelle opsigelsesvarsler – skal udtræde. Historisk har der været en payout på den meget pæne side af 100% og vi er derfor trætte af, at man ikke lader dem, som frivilligt er en del af programmet, fortsætte med at være det.

Processen for at varsle deltagerne ud har desværre heller ikke været tilfredsstillende, da den skriftlige varsling blev modtaget alt for sent i forhold den deadline man skulle forholde sig til. Efter en reaktion fra os, blev deadline ændret, så deltagerne fik bedre tid til at beslutte sig.

Organisationsændring i Nuuday august 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som Jon James kunne fortælle på gårsdagens Good Rebel Talks, vil det agile set-up blive rullet tilbage i store dele af Nuuday. Det er vurderet, at vi vil lykkes bedre med at opnå vores resultater med et mere traditionelt set-up i størstedelen af organisationen. Derfor gennemføres denne reorganisering.

Da ændringen ruller det agile set-up tilbage, betyder det desværre, at vi må sige farvel til nogle af vores agile coaches, da denne rolle kun skal bruges i få områder fremover. Heldigvis er det lykkes at omplacere mange af de agile coaches i andre roller i Nuuday. AC-Tele har været bisiddere ved alle samtaler med de agile coaches, hvor kollegaen har ønsket vi var med.

Læs videre “Organisationsændring i Nuuday august 2021”

Opfølgning på personalereduktioner i Nuuday den 19. januar

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Alle opsigelsessamtaler er nu gennemført, og vi har måtte sige farvel til i alt 112 gode kolleger.

Er du blandt de kollegaer, som vi desværre skal sige farvel til, vil den kommende periode være præget af, at du både skal forlade Nuuday på en ordentlig måde og begynde at tage de første skridt hen mod at genoptage karrieren et andet sted. Læs videre “Opfølgning på personalereduktioner i Nuuday den 19. januar”

Kommende reduktioner den 19. januar

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som Michael Moyell fortalte på dagens Good Rebels Talk, vil der desværre ske reduktioner tirsdag den 19. januar. Vi kommer til at sige farvel til 126 kolleger på tværs af hele Nuuday.

Vi forstår godt, hvis man nu sidder tilbage med en usikkerhed om, hvad det får af betydning for ens fremtid i Nuuday. Som Michael nævnte, så kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. Du kan også tage fat i din Chapter Lead eller Tribe Lead. Læs videre “Kommende reduktioner den 19. januar”

Den nye agile organisation i Nuuday er meldt ud

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Onsdag den 15. april blev den nye agile organisation meldt ud – en udmelding vi alle har ventet på i lang tid. For de fleste har udmeldingen givet en afklaring om placering i squads og for rigtig mange også en afklaring af nye lederreferencer. Det har været rigtig positivt at få denne afklaring på plads. Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet i de nye teams og igen rette opmærksomheden udad mod kunderne og de forretningsmæssige mål. Læs videre “Den nye agile organisation i Nuuday er meldt ud”

Udskydelse af Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Aktiviteter i forbindelse med overgangen til det agile setup i Nuuday er også påvirket af COVID-19.
Torsdag den 12. marts blev alle i Nuuday informeret om, at…

Planlagte udmelding om Nuudays nye organisation udskydes til 15. april.
   Den 15. april vil der blive informeret om de nye squad-roller og derudover               gennemføres samtaler med de kollegaer, der skal siges farvel til

Planlagte live-dato, 1. april, for den nye agile organisation udskydes til 1.     maj.
   Under forudsætning af, at vi alle er tilbage på arbejde – tilsvarende                         gælder for Big Boot Camps

Nuværende organisering, afdelinger og teams fortsætter indtil den 1. maj.

Læs videre “Udskydelse af Enterprise Agile i Nuuday”

Sidste etape af Enterprise Agile nærmer sig

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Med den nylige offentliggørelse af Product Owners og Agile Coaches nærmer vi os nu den fulde implementering af det agile koncept den 1. april.

Det er positivt, at rigtig mange AC’er allerede er placeret i de ny positioner, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tillykke med de nye roller, som vi ved flere af jer har fået.
Læs videre “Sidste etape af Enterprise Agile nærmer sig”

Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Enterprise Agile er nu så langt i designet, at vi netop har fået overblik over Chapter Leads og Tribe-strukturen. Jo længere vi kommer i processen, jo klogere bliver vi på struktur og indhold – og jo mere konkret tegner vores fremtidige hverdag sig. En naturlig forlængelse heraf er en usikkerhed for de fleste, idet det er hovedparten af medarbejderne, der stadig mangler at bliver indplaceret i det nye agile setup.
Læs videre “Enterprise Agile i Nuuday”