Ingen aftalt lønramme for 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har indgået aftale med TDC om at forsætte forsøgsordningen hvor der ikke fastsættes et minimumsramme for lønudviklingen for AC’erne.

Det betyder at der i 2021 ikke er aftalt et minimum som den samlede løn for AC-gruppen skal stige med. Der er samtidigt heller ikke aftalt noget loft for lønudviklingen. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder at du skal gå til lønsamtale som du plejer.

En række kollegaer har henvendt sig til AC-Tele med oplysning om, at deres leder fortæller, at AC-Tele og TDC har indgået aftale om, at den samlede lønreguleringsramme for 2021 er på 1%. Dette er ikke korrekt, og du skal således ikke lade dig begrænse af dette.

Som led i aftalen om at fortsætte forsøgsordningen fastholdes de 0,5% i kompensation på fritvalgskontoen så længe der ikke aftales en minimumsramme. I det tilfælde af at AC-Tele igen ønsker at gå tilbage til aftalen om fastsættelse af minimumsramme bortfalder de 0,5%.

Derudover er det aftalt at den 30. december gives som betalt fridag i 2021.

 Løndata til brug for din samtale

Er du medlem af en Akademikerorganisation, har du mulighed for at få fremsendt løndata til brug for din forberedelse forud for lønsamtalen. Materialet er delt med de kollegaer der deltog på vores medlemsmøde den 4. maj 2021. Send en mail til ac-tele@ac-tele.dk eller din TR hvis du ønsker at få materialet.

Er du ikke indkaldt til samtale endnu?

Vi har aftalt med TDC, at lønsamtalerne skal være afsluttet inden sommerferien og den er ved at være tæt på for mange. Hvis du endnu ikke er indkaldt og har et ønske om at få fremrykket din lønsamtale, kan du selv tage fat i din leder og bede om at få lønsamtalen i kalenderen. Uanset hvornår lønsamtalen har fundet sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2021.

Vi mødes med TDC i september med henblik på at evaluere løndannelsen og herunder gennemgå den foreløbige status på lønudviklingen.

Bed om midlertidigt tillæg til lønnen, hvis du er Product Owner i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Med overgangen til Enterprise Agile i Nuuday, er der også præsenteret en ny ”People Model”. Vi mangler stadig at få en grundig præsentation af modellen, men vi har fået at vide, at der først vil være en sammenhæng mellem den og løn fra 2021.
Læs videre “Bed om midlertidigt tillæg til lønnen, hvis du er Product Owner i Nuuday”

Vi har fået 3,7% mere i løn i 2019

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Løntallene fra TDC er nu kommet, og det er altid spændende at se, hvordan vores løn udvikler sig.

Vi havde aftalt en minimum lønstigning med TDC på 1,9% for 2019, og igen i år har AC’erne opnået en højere stigning. Dette er dog ikke noget nyt, da det historisk også har udviklet sig på denne måde, men det er ingen garanti, derfor er det rart, at vi opnåede en gennemsnitslønstigning på 3,7%.
Læs videre “Vi har fået 3,7% mere i løn i 2019”

Løn 2019

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I efteråret har vi inviteret jer til at deltage i vores årlige lønundersøgelse, som giver os vigtig indsigt i hvordan det går med løndannelsen i TDC. Vi er ved lave den sidste bearbejdning af data og vil efter nytår dele resultaterne med jer.

Vi har i efteråret fået en foreløbig status på lønudviklingen (dvs. den samlede lønsum for ’fortsat ansatte’ inden for AC-overenskomstens område) fra TDC og den viste, at den realiserede lønudvikling på det tidspunkt var 3,3 %, hvilket er 1,4 pp over mindstereguleringsrammen på 1,9 %, som vi aftalte med TDC i foråret.

I 2018 var den foreløbige realiserede lønudvikling i efteråret 3,0 % og den realiserede for hele 2018 3,6%.

Lønundersøgelse for medarbejdere ved TDC ansat på AC-overenskomst

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tirsdag den 29. oktober har vi inviteret alle til at deltage i vores årlige lønundersøgelse. Din besvarelse er vigtig og hjælper os til at vide hvordan det går med løndannelsen i TDC. Samtidig får vi i AC-Tele vigtig argumentation til vores dialog med ledelsen.

Læs videre “Lønundersøgelse for medarbejdere ved TDC ansat på AC-overenskomst”