Kommende reduktioner den 19. januar

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som Michael Moyell fortalte på dagens Good Rebels Talk, vil der desværre ske reduktioner tirsdag den 19. januar. Vi kommer til at sige farvel til 126 kolleger på tværs af hele Nuuday.

Vi forstår godt, hvis man nu sidder tilbage med en usikkerhed om, hvad det får af betydning for ens fremtid i Nuuday. Som Michael nævnte, så kan du altid kontakte din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. Du kan også tage fat i din Chapter Lead eller Tribe Lead.I AC-Tele har vi været bekendt med situationen i nogen tid, og vi har haft en god dialog med ledelsen – både i forhold til de fratrædelsesvilkår, som alle tilbydes, men i høj grad også i forhold til at sikre en ordentlig og respektfuld proces for de kolleger, som vi desværre skal sige farvel til.

Gennem en længere periode har AC-Tele haft et stort fokus på antallet af nyansættelser i Nuuday samt på nødvendigheden af at tilpasse organisationen gennem naturlig afgang. Vores fokus har medvirket til, at væsentligt færre nu bliver opsagt, bl.a. fordi der er implementeret ’soft hiring freeze’, og der er skabt et andet ledelsesmæssigt fokus i forhold til at vurdere behovet for, hvornår ledige stillinger genbesættes.

Nogle steder i organisationen vil der dog være behov for specialiserede kompetencer, som ikke kan findes internt, og i de tilfælde vil det naturligvis være nødvendigt at rekruttere eksternt. AC-Tele er slet ikke imod, at der ansættes flere AC’ere, men vores fokus i situationer, hvor der skal spares omkostninger er først og fremmest at sikre og beskytte dem, der allerede er ansat. Vi har og vil forsat udfordre ledelsen på dette, hvor det er relevant og nødvendigt.

Foruden et fokus på kommende nyansættelser, er vi også optagede af, at reduktionerne ikke medfører et større arbejdspres for de kolleger, som bliver tilbage. Derfor fortsætter vi med at minde ledelsen om, at det fortsat er nødvendigt, at der sker en prioritering af opgaverne.

Vi er med på dagen

En tillidsrepræsentant fra AC-Tele vil være bisidder til samtalen, hvis du ønsker det. Du skal ikke gøre noget forud for samtalen for at bede om bisidder. Vi er også klar til at snakke med dig, hvis du har spørgsmål frem mod den 19. januar.

Derudover, hvis du er medlem af en faglig organisation, har du mulighed for at få yderligere rådgivning fra dem. Find kontaktoplysninger til de faglige organisationer her.

Praktisk information

Følgende fratrædelsesvilkår gælder alle, der bliver opsagt i forbindelse med reduktioner:

 • Individuel karriererådgivning og samtaler med en karrierecoach hos AS3​
 • Relevante, erhvervsrettede og kompetencegivende kurser og uddannelser med henblik på et nyt eksternt job
 • Uvildig økonomisk rådgivning​
 • Intern jobsøgning på tværs af hele TDC Group koncernen
 • Support fra PFA og SundhedsCenter

Foruden ovenstående bliver der afholdt et virtuelt cafémøde med HR og de faglige organisationer den 25. januar, hvor man kan få yderligere sparring og rådgivning.

Pakken har en cirka-værdi svarende til 2 måneders løn og kan ikke konverteres til udbetaling.

Alle opsigelser sker på baggrund af Funktionærlovens og AC-overenskomstens bestemmelser, og det betyder bl.a. at man er berettiget til følgende opsigelsesvarsler:

 • 1 måned – hvis ansat indtil udløbet af 5 måneder​
 • 3 måneder – hvis ansat indtil udløbet af 2 år og 9 måneder​
 • 4 måneder – hvis ansat indtil udløbet af 5 år og 8 måneder​
 • 5 måneder – hvis ansat indtil udløbet af 8 år og 7 måneder
 • 6 måneder – herefter

Herudover gælder ved personalereduktioner, at:

 • Medarbejderen vil som udgangspunkt blive fritstillet, medmindre andet aftales internt med leder
 • Eventuel konkurrenceklausul bortfalder, da det er Nuuday, der opsiger. Du har dog fortsat krav på engangskompensationen for de første 2 måneder, hvis du fratræder din stilling inden 6 måneder efter, at Nuuday har opsagt dig
 • Eventuel kundeklausul bortfalder kun hvis Nuuday opsiger klausulen. Hvis Nuuday opsiger kundeklausulen har du krav på engangskompensationen for de første 2 måneder, hvis du fratræder din stilling inden 6 måneder efter, at Nuuday har opsagt dig

  For medlemmer af en faglig organisation

Er du medlem af en faglig organisation som DJØF, IDA, DM (Dansk Magisterforening) mv. har du adgang til bl.a. juridisk rådgivning, karriere- og sparringssamtaler, rådgivning om ansøgninger og CV, gennemgang af kontrakt i nyt job og meget mere. Find kontaktoplysninger til de faglige organisationer her.

Husk i øvrigt, at du kan deltage på Ask Anything Session med Michael Moyell og Ketty Guldberg onsdag den 13. januar kl. 13.30, hvis du har spørgsmål til dem. Du kan også finde mere information her på Check-In.