Den nye agile organisation i Nuuday er meldt ud

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Onsdag den 15. april blev den nye agile organisation meldt ud – en udmelding vi alle har ventet på i lang tid. For de fleste har udmeldingen givet en afklaring om placering i squads og for rigtig mange også en afklaring af nye lederreferencer. Det har været rigtig positivt at få denne afklaring på plads. Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet i de nye teams og igen rette opmærksomheden udad mod kunderne og de forretningsmæssige mål.

Farvel til gode kollegaer

Udmeldingen betød jo desværre også, at vi måtte sige farvel til 50 gode AC-kollegaer, hvilket i sagens natur selvfølgelig er rigtig trist. Flere kollegaer har gennem processen – og helt frem til udmeldingen – søgt om frivillig fratrædelse, hvilket har betydet at antallet af kollegaer, som er blevet overtallige, er blevet mindre end først antaget.

AC-Teles tillidsrepræsentanter har deltaget som bisiddere i alle de samtaler, hvor den overtallige kollega har ønsket vi var med, hvilket både de pågældende kollegaer og ledelsen har påskønnet.

Efterfølgende har vi også været i dialog med rigtig mange af de overtallige, dels for at afklare forhold i selve opsigelsen, dels for generel sparring og afklaring. Vores overtallige kollegaer vil i hele opsigelsesperioden kunne hente råd og vejledning fra os og akademikerorganisationerne. Dette gælder også, når fritstillingen er trådt i kraft.

Nuuday har – som det tidligere har været meldt ud – tilbudt alle en ’pakke’, der kan hjælpe den enkelte videre mod et nyt job. Det gælder individuel karriererådgivning, relevante erhvervsrettede kurser og uddannelse samt uvildig økonomisk rådgivning. Herudover har man kunne få hjælp gennem PFA sundhedscenter, hvis man har haft brug for det. COVID-19 har også påvirket jobmarkedet og vi har derfor bedt ledelsen overveje om man ekstraordinært kunne gøre noget for de kollegaer der er blevet opsagt. Eksempelvis åbne for at man kunne konvertere værdien af kurser og uddannelse til en godtgørelse, hvis dét ville have større værdi for den enkelte, men vores ønsker er desværre ikke blevet imødekommet. Vi håber alle dem vi har sagt farvel til kommer godt videre og finder et nyt job de bliver glade for.

Alle har været meget bevidste om, at timingen ikke har været god for dem der blev opsagt, men vi synes, ligesom ledelsen, det også har været nødvendigt at tage hensyn til de knap 2000 kollegaer der skulle fortsætte og som har været i en usikker og uafklaret situation i de seneste ca. 6 måneder. Vi var kommet til et punkt, hvor der brug for klarhed over om man skulle være en del af Nuuday i det agile set-up eller ikke og hvilken rolle man skulle have.

Det fremtidige arbejde

Da der ikke har været dialog med den enkelte ift. at afklare kompetencer m.m. og da alle ikke har vist interesse for specifikke roller, tribes m.m., forventer vi der vil være nogen for hvem den nye chapter og/eller squad placering ikke giver mening. Når hverdagen i de nye teams melder sig kan der derfor meget naturligt opstå spørgsmål om ens placering eller rolle i tribe, chapter eller squad. Måske er denne undre allerede til stede, inden organisationen er kommet i gang. I den forbindelse vil vi opfordre alle, der har spørgsmål til placering eller rolle, til at tage kontakt til sin Chapter Lead, HR eller os.

Har du spørgsmål, bekymringer eller noget, du gerne vil vende, så tag endelig også fat i din lokale tillidsrepræsentant. Her kan du se, hvem der er AC-Tele tillidsrepræsentanter.