Udskydelse af Enterprise Agile i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Aktiviteter i forbindelse med overgangen til det agile setup i Nuuday er også påvirket af COVID-19.
Torsdag den 12. marts blev alle i Nuuday informeret om, at…

Planlagte udmelding om Nuudays nye organisation udskydes til 15. april.
   Den 15. april vil der blive informeret om de nye squad-roller og derudover               gennemføres samtaler med de kollegaer, der skal siges farvel til

Planlagte live-dato, 1. april, for den nye agile organisation udskydes til 1.     maj.
   Under forudsætning af, at vi alle er tilbage på arbejde – tilsvarende                         gælder for Big Boot Camps

Nuværende organisering, afdelinger og teams fortsætter indtil den 1. maj.

AC-Tele er helt enige i, at det ikke vil være muligt at omlægge til det agile setup i den nuværende situation hvor fokus skal være på at opretholde kritiske funktioner, sikre stabil drift m.m. og hvor alle er blevet bedt om at arbejde hjemmefra.

Vi er klar over, at der ikke findes nogen nemme løsninger. Men situationen for de mange, mange kollegaer, som fortsat er i en usikker og uafklaret situation, er virkelig svær og derfor ville vi have ønsket, at der sammen med medarbejdersiden i Nuudays ESU var blevet aftalt en god proces, hvor der både var taget hensyn til dem der desværre skal opsiges og dem der skal fortsætte.

Udskydelsen giver på den anden side ledelsen mulighed for at planlægge og forberede implementering af det agile setup endnu bedre. Ligesom det øger sandsynligheden for, at alle er tilbage på lokationerne fysisk og bedre kan støtte de kollegaer, som vi kommer til at sige farvel til.

Husk også, at det altid er en mulighed at orientere sig om nye jobmuligheder i TDC Net og Group på Check-in og Workplace, hvis du har svært ved at vente på afklaring.

Har du spørgsmål, bekymringer eller noget, du gerne vil vende, så tag endelig fat i din lokale tillidsrepræsentant. Her kan du se, hvem der er AC-Tele tillidsrepræsentanter. Du kan også finde mere info i denne Q&A fra Nuuday.

Har du brug for at tale med din faglige organisation, kan du kontakte følgende kontaktpersoner:

Djøf

Juridisk rådgivning
> René Oli Rasmussen // rra@djoef.dk // 33 95 97 14
> Monica Hasanpour // mha@djoef.dk // 33 95 96 51

Karrieresparring
> Lars Bo Anderson // lba@djoef.dk // 33 95 97 23

IDA

Juridisk rådgivning
> Bjarne Breinhøj Knudsen // BBK@ida.dk // 33 18 47 04

Karrieresparring
IDA´s karrierekonsulenter træffes på tlf. 33 18 48 48 – tast herefter 3

DM

Juridisk rådgivning
> Jonatan Elmer // jel@dm.dk

Karrieresparring
Karsten Lodahl Madsen// klm@dm.dk

Hvis der ikke er en kontaktperson hos netop din akademikerorganisation, skal du blot kontakte dem på deres hovednummer.