Opfølgning på personalereduktioner i Nuuday den 19. januar

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Alle opsigelsessamtaler er nu gennemført, og vi har måtte sige farvel til i alt 112 gode kolleger.

Er du blandt de kollegaer, som vi desværre skal sige farvel til, vil den kommende periode være præget af, at du både skal forlade Nuuday på en ordentlig måde og begynde at tage de første skridt hen mod at genoptage karrieren et andet sted.

Hvis du er medlem af en faglig organisation, har de mulighed for at hjælpe dig bedst muligt igennem forløbet. Du vil både kunne få hjælp til at vurdere sagligheden i din opsigelse og til en eventuel forhandling af dine fratrædelsesvilkår ligesom alle akademikerorganisationer har en række tilbud, der kan hjælpe dig videre i din karriere. Vores erfaringer er, at hvis man griber situationen rigtigt an, kan man komme fornuftigt gennem forløbet.

Nuuday og AC-Tele samt de faglige organisationer har desuden aftalt en række aktiviteter, der har til formål at hjælpe dig videre. Dem vil vi også opfordre til, at du benytter dig af.

Se her, hvilke møder du kan deltage i og hvornår:

Hvornår

Hvad

Hvor

19.–26. januar

HR står til rådighed

Telefonisk kontakt

22. januar

Debriefing med AS3

Webinar

25. januar

Sparringscafé med faglige organisationer (herunder Djøf, IDA og DM), HR, erhvervsskoler m.fl.

Webinar

Derudover henviser vi til artiklen, som vi sendte ud i starten af januar. Her kan du se dine vilkår. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din AC-Tele tillidsrepræsentant.

I AC-Tele vil vi generelt gerne opfordre til, at du som medarbejder kontakter os, hvis du har bekymringer eller spørgsmål, som du har brug for at vende. Vi står altid til rådighed. Det er desuden vores erfaring, at det er en god ide at snakke med nogen oven på en dag som i dag – uanset om du fortsat skal være en del af organisationen eller ej.

Fokus på fremtiden

Op mod samtalerne den 19. januar blev antallet af overtallige AC’ere reduceret yderligere bl.a. grundet frivillige fratrædelser og omplaceringer. Dette er vi naturligvis meget glade for.

Det ændrer dog ikke på, at vi fortsat vil have stort fokus på det arbejdspres, som ligger hos vores tilbageværende kolleger. Med 112 færre kolleger vil der unægtelig være færre hænder til at løfte den samme mængde opgaver. Vi vil derfor, som tidligere nævnt, fortsat minde ledelsen om nødvendigheden af en hård prioritering af opgaver, så vi sikrer, at alle kan følge med.

Det er vigtigt, at vi alle passer på os selv – ikke mindst i denne tid. Så oplever du, at arbejdspresset stiger, så ræk gerne ud til din leder, din tillidsrepræsentant eller en anden fortrolig.