Lønudviklingen for 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Lønstigningen for akademikere på det private arbejdsmarked har hos DJØF, IDA og DM været på henholdsvis 4,4%, 5,1% og 6,0%. Så alt i alt, er der grund til ikke at være helt tilfreds med lønudviklingen, hos TDC NET og Nuuday i 2022.

Vi har modtaget resultatet for lønudviklingen i 2022. Den blev på 3,9% i Nuuday og 3,8% i TDC NET. Dette er et bedre resultat end i 2021, men alligevel en udhuling af reallønnen da inflationen i 2022 var på 7,7%.

Lønudviklingen i Nuuday

Stigningen har været størst i Nuubrands og mindst i TDC Erhverv. Forskellen kan formodentligt forklares ved uddannelse, alder, anciennitet og flere andre parameter, men det er kun ancienniteten vi har adgang til. Her ser vi at TDC Erhverv har en større anciennitet, hvilket også i teorien, vil resultere i en højere gennemsnitsløn.

I nedenstående tabel kan gennemsnitslønnen osv. ses fordelt på enhederne. Det er desværre ikke muligt at få adgang til en mere detaljeret visning.

Nedenstående tabel viser samme fordeling, som ovenstående, men denne viser det kun for de personer der er registeret som mænd

 

Lønudviklingen for kvinder og mænd er i procent stort set den samme, men i kroner er der en større forskel. Med undtagelse af Nuuday Support Units er det i alle afdelinger der er en forskel.

Nedenstående tabel viser lønningerne for dem der er registeret som kvinder.

Lønudviklingen i TDC NET

Nedenstående tabel er den overordnede for lønudviklingen i TDC NET alene, fordelt på enheder. Tabellen viser kvinder og mænd sammen.

Alle enheder ligger ca. på samme niveau, med undtagelse af stigningen i TDC NET IT der er en del større end gennemsnittet (6,5%), både i procent og kroner. I den anden retning er Technology, som er helt nede på 2,5%.

Nedenstående tabel er den samme som ovenstående, men kun for de personer der er registeret som mænd.

Hos TDC NET er kvinder og mænd steget lige meget i kroner, men der er stadig en forskel i gennemsnitslønnen.

Nedenstående tabel er den, med dem, der er registeret som kvinder.

Antal nulreguleringer

Når kollegaer ikke modtager regulering flere år i træk skyldes det som regel omplacering til anden stilling. Kollegaer der ikke modtog lønregulering i 2022 er 81 i Nuuday svarende til 13,5% og 12 i TDC Net svarende til 6,9%. Hvorfor der er en forskel, vides ikke, men kan muligvis forklares ved at der er forskellig politik i de to selskaber. Den typiske forklaring en kollega får når denne ikke reguleres er at den nuværende løn er væsentlig over benchmark.

Hvis du har spørgsmål til diverse løndata, er du velkommen til at kontakte Søren Vester Rosenmeier eller Erling Nilsson.