Har du været til lønsamtale?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Alle AC’ere skal inviteres til en årlig lønsamtale og i sidste uge blev de første indkaldt til samtalen. Samtalerne vil blive holdt fra nu og indtil slutningen af august.

I forbindelse med overenskomstfornyelsen har vi bl.a. aftalt en omlægning af din pension fra den 1. juni. Din arbejdsgiverbetalte pension er øget med 2 % (fra 8 % til 10 %) og dit eget-bidrag er nedsat med 2 % (fra 5 % til 3 %). Omlægningen betyder, at du får udbetalt mere som løn, men det har aldrig været hensigten at dén ændring skal træde i stedet for en individuel lønregulering. Pensionsomlægningen er altså et supplement til den lønregulering der aftales individuelt og som tager udgangspunkt i dine forhold (ansvarsområde, kompetencer, resultater m.m).

Din forberedelse
Forbered dig på lønsamtalen ved at genbesøge det materiale, som blev gennemgået på medlemsmødet om løn den 3. maj. Her finder du bl.a. lønstatistikker og argumenter for deres validitet, økonomiske nøgletal, overblik over hvilke parametre som indgår i den individuelle lønvurdering og argumenter du kan bruge i lønsamtalen. Hvis du er medlem af en AC-organisation, men ikke deltog i medlemsmødet, kan du skrive til AC-Tele og bede om materialet. Oplys hvilken AC-organisation du er medlem af og dit medlemsnummer.

Forhøjelse af Fritvalgslønkontoen er ikke en del af din individuelle lønregulering
Vi har hørt fra flere, at lederne italesætter stigningen i Fritvalgslønkontoen (+ 1,25 %), jf.  Lønjusteringer, som en lønforhøjelse og dermed noget der kan retfærdiggøre ingen/en lav individuel lønregulering. Det synes vi ikke er i orden. Ændringen skyldes, at vi i forbindelse med overenskomstfornyelsen har givet afkald på mindstereguleringsrammen, og er altså noget vi får som betaling for at give afkald på en sikkerhed i forbindelse med løndannelsen.

Lønnen justeres med tilbagevirkende kraft pr. den 1. april
Hvis du får en individuel lønregulering, vil din løn blive justeret pr. den 1. april – uanset hvornår du og din leder har lønsamtalen.