Lønjusteringer som blev aftalt i forbindelse med overenskomstfornyelsen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Nogle af de forbedringer vi aftalte i forbindelse med overenskomstfornyelsen er nu implementeret.

  • Din fritvalgslønkonto er fra den 1. marts 2023 forhøjet med 1,25% og der indbetales nu 3,75 % til fritvalgslønkontoen. Forhøjelsen sker fordi vi permanent har opgivet at have en mindstereguleringsramme. Justeringen sker med maj- og juni lønnen
  • Din arbejdsgiverbetalte pension er øget med 2 % (fra 8 % til 10 %) fra den 1. juni, og dit eget-bidrag er nedsat med 2 % (fra 5 % til 3 %), hvilket betyder at du får udbetalt mere som løn. Justeringen sker med juni-lønnen

Fritvalgslønkonto
I stedet for at få 3,75 % af din løn indbetalt til fritvalgslønkontoen kan du bede om at 25, 50, 75 eller 100 % udbetales med lønnen hver måned, eller at beløbet indsættes på din pension. Hvis du ønsker en månedlig udbetaling fra fritvalgslønkontoen vil det gælde minimum 1 år. Indbetaling til pension kan ændres løbende.

Månedlig udbetaling bestilles via disse blanketter:

Nuuday

TDC NET

Indbetaling til pension bestilles via mail til Lønservice .

Fra den 1. marts 2024 forhøjes din fritvalgslønkonto yderligere med 2 % og vil herefter udgøre 5,75 %.

Læs mere om Fritvalgslønkontoen:

Nuuday

TDC NET

Pensionsomlægning
Hvis du ønsker at fortsætte med din nuværende egenbetaling til pension (eller en anden sats), skal du også give Lønservice besked. Lønservice skal have besked senest den 10. i måneden, hvis ændringerne skal have virkning fra den kommende lønkørsel.

Enkelte har en anden pensionsmodel end 8/5 og der vil pensionsomlægningen blive implementeret ved at din løn justeres med 1,75%.