Lønudviklingen for 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Lønstigningen for akademikere på det private arbejdsmarked har hos DJØF, IDA og DM været på henholdsvis 4,4%, 5,1% og 6,0%. Så alt i alt, er der grund til ikke at være helt tilfreds med lønudviklingen, hos TDC NET og Nuuday i 2022.

Vi har modtaget resultatet for lønudviklingen i 2022. Den blev på 3,9% i Nuuday og 3,8% i TDC NET. Dette er et bedre resultat end i 2021, men alligevel en udhuling af reallønnen da inflationen i 2022 var på 7,7%.

Læs videre “Lønudviklingen for 2022”

Varsling om udtræden af STI/GBI bonus i Nuuday

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Siden 2019 har det været muligt for andre end chefer og direktører igen at få adgang til TDC’s generelle bonusprogram. Udbredelsen har især i Nuuday været begrænset, fordi ledelsen reelt ikke har været indstillet på at lade medarbejderne indtræde i programmet … nu har Nuuday så taget det næste skridt og har varslet, de ~30 kollegaer der er på programmet, at de – senest med udgangen af deres individuelle opsigelsesvarsler – skal udtræde. Historisk har der været en payout på den meget pæne side af 100% og vi er derfor trætte af, at man ikke lader dem, som frivilligt er en del af programmet, fortsætte med at være det.

Processen for at varsle deltagerne ud har desværre heller ikke været tilfredsstillende, da den skriftlige varsling blev modtaget alt for sent i forhold den deadline man skulle forholde sig til. Efter en reaktion fra os, blev deadline ændret, så deltagerne fik bedre tid til at beslutte sig.

OK23

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Arbejdsgiverne og lønmodtagere fra henholdsvis Dansk Industri og CO-industri kom søndag den 19. februar til enighed om en fornyelse af overenskomsterne på industriens område. Dermed er der enighed omkring det såkaldte gennembrudsforlig for det private arbejdsmarked og vi har således også fået rammerne for forhandlingen af vores overenskomst i TDC NET/Nuuday på plads.

Læs videre “OK23”

Udbetaling eller overførsel af ikke anvendte feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Hvis du stadig har uudnyttede feriefridage for 2022, skal du huske at gå i PULS og enten bede om udbetaling eller overførsel til 2023. Du skal gøre dette senest den 22. januar 2023.

Du kan læse om processerne for dette under overskrifterne Udbetaling af feriefridage, du ikke har holdt hhv. Opspar feriefridage – AC-overenskomsten på Check-in:

TDC Net Check-In Feriefridage

Nuuday Check-In Feriefridage

Læs videre “Udbetaling eller overførsel af ikke anvendte feriefridage”

Prioritering af overenskomstkrav (OK23)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

På baggrund af jeres input til temaer og konkrete vilkår, har dem af jer, som er medlem af en AC-organisation, nu været med til at prioritere de 6 temaer, som vi går til forhandlingen med TDC med.

Temaerne er:

  • Løn
  • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse
  • Fritvalg og frihed
  • Hjemmearbejde
  • Senkarriere
  • Kompetenceudvikling

Vi har haft det første møde med TDC den 10. januar og har her gennemgået vores krav, ligesom TDC gennemgik deres. Vi afventer nu gennembrudsforlig på de store industrioverenskomster, før vi kan fortsætte forhandlingerne.

Tak for jeres input og de supplerende kommentarer, som flere af jer er kommet med.

Hvornår kan du holde fri i julen 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I 2022 kan alle AC’ere holde fri med løn den 27. december 2022, som er en overenskomstaftalt fridag.

Hvis arbejdet gør det nødvendigt, at du er på arbejde, får du en erstatningsfridag.

Herudover har du fri på en række helligdage og øvrige overenskomstmæssige fridage i forbindelse med julen, hvilket betyder du (uden af bruge ferie- eller feriefridage) har fri:

Juleaften 24/12 (lørdag), 1. juledag 25/12 (søndag), 2. juledag 26/12 (mandag), 27/12 (tirsdag), Nytårsaften 31/12 (lørdag) og Nytårsdag 1/1 (søndag).

Husk at aftale ferie med din leder og at registrere ferien i PULS, når den er aftalt.

Forstå OK23 på 45 minutter

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vores nuværende overenskomst, som blev aftalt 1. marts 2020, skal snart genforhandles. Vi vil gerne invitere alle til et Teams møde, hvor vi overordnet forklarer de faser der er i overenskomstfornyelsen og viser hvornår og hvordan du som medarbejder kan forvente at bliver involveret. På mødet vil vi også introducere jer til de emner, som Akademikerne (hovedorganisationen for akademikerorganisationer) anbefaler indgår i OK23.

Vi holder mødet tirsdag den 8. november, kl. 15.00 – 15.45. Du behøver ikke tilmelde dig på forhånd og vi udsender link til alle, når vi kommer tættere på datoen. Når du ikke skal tilmelde dig, kommer der heller ikke en Outlook mødeindkaldelse – derfor er det en god idé, at du selv reservere tiden i din kalender.

Vi planlægger med at vi ultimo november vil bede jer der er medlem af en AC-organisation om at prioritere overenskomstkravene og i foråret godkende det endelige forhandlingsresultatet. Tjek derfor allerede nu om din faglige organisation har registreret dig som medlem og at du er registreret som ansat hos TDC/Nuuday/TDC NET – hvis du ikke er medlem vil vi naturligvis opfordre dig til at blive det, så du kan få indflydelse på dine løn- og ansættelsesvilkår.

Foreløbig status på lønudviklingen 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har fået de foreløbige løndata fra Nuuday/TDC NET, som kan ses i nedenstående tabel.

Tabellen viser den gennemsnitlige lønstigning for alle ansatte på AC-overenskomsten i hhv. Nuuday og TDC NET. Tabellen viser den foreløbige status pr. sep-21 og sep-22 og resultat for hele året 2021.

De gennemsnitslønninger der fremgår, er fuldtidslønsum excl. arbejdsgiverbetalt pension, men inkl. eventuel bonus (antaget payout 100%).

Baseret på erfaringer fra tidligere år forventer vi, at der sker en yderligere udvikling, så årets resultat for 2022 ender på et højere niveau.

Som det fremgår af tabellen, er lønudvikling for de første 9 måneder af 2022 henholdsvis 3,5% for Nuuday og 3,4% for TDC NET, gennemsnitslønnen er højere i Nuuday sammenlignet med TDC NET og gennemsnitslønnen er højere for mænd end for kvinder.

I Nuuday har 18% ikke fået en lønregulering og i TDC NET gælder det 11%, hvilket er samme niveau som i september 2021.
Læs videre “Foreløbig status på lønudviklingen 2022”

Registrering og afvikling af ferie og feriefridage i TDC NET

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Den 26. september modtog alle i TDC NET et brev i e-Boks, hvor HR gjorde opmærksom på ferieregistrering og afvikling af ferie, se evt. mere her.

AC-Tele har påpeget, at opstramningen udhuler den aftale vi har om opsparing af feriefridag, hvilket vi har drøftet med TDC NET. Vi er glade for at vi nu er er blevet lovet, at TDC NET vil komme tilbage til os med forslag til løsning af den problemstilling. Vi informerer når vi ved hvad dialogen resulterer i.

Tillæg til ansættelsesaftale

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Du har samtidigt med september-lønsedlen fået et tillæg til din ansættelsesaftale med skærpede bestemmelser om afholdelse af ferie og feriefridage.

Udgangspunktet er som hidtil, at tidspunkt for afholdelse af ferie og feriefridage er noget du skal aftale med din leder. Men det er ikke nok at I aftaler det mundtligt eller pr. mail – du skal sørge for at registrere det i PULS, så snart I har aftalt afholdelse, og leder skal godkende det i PULS.

Læs videre “Tillæg til ansættelsesaftale”