Udbetaling eller overførsel af ikke anvendte feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Hvis du stadig har uudnyttede feriefridage for 2022, skal du huske at gå i PULS og enten bede om udbetaling eller overførsel til 2023. Du skal gøre dette senest den 22. januar 2023.

Du kan læse om processerne for dette under overskrifterne Udbetaling af feriefridage, du ikke har holdt hhv. Opspar feriefridage – AC-overenskomsten på Check-in:

TDC Net Check-In Feriefridage

Nuuday Check-In Feriefridage

Læs videre “Udbetaling eller overførsel af ikke anvendte feriefridage”

Prioritering af overenskomstkrav (OK23)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

På baggrund af jeres input til temaer og konkrete vilkår, har dem af jer, som er medlem af en AC-organisation, nu været med til at prioritere de 6 temaer, som vi går til forhandlingen med TDC med.

Temaerne er:

  • Løn
  • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse
  • Fritvalg og frihed
  • Hjemmearbejde
  • Senkarriere
  • Kompetenceudvikling

Vi har haft det første møde med TDC den 10. januar og har her gennemgået vores krav, ligesom TDC gennemgik deres. Vi afventer nu gennembrudsforlig på de store industrioverenskomster, før vi kan fortsætte forhandlingerne.

Tak for jeres input og de supplerende kommentarer, som flere af jer er kommet med.

Hvornår kan du holde fri i julen 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I 2022 kan alle AC’ere holde fri med løn den 27. december 2022, som er en overenskomstaftalt fridag.

Hvis arbejdet gør det nødvendigt, at du er på arbejde, får du en erstatningsfridag.

Herudover har du fri på en række helligdage og øvrige overenskomstmæssige fridage i forbindelse med julen, hvilket betyder du (uden af bruge ferie- eller feriefridage) har fri:

Juleaften 24/12 (lørdag), 1. juledag 25/12 (søndag), 2. juledag 26/12 (mandag), 27/12 (tirsdag), Nytårsaften 31/12 (lørdag) og Nytårsdag 1/1 (søndag).

Husk at aftale ferie med din leder og at registrere ferien i PULS, når den er aftalt.

Forstå OK23 på 45 minutter

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vores nuværende overenskomst, som blev aftalt 1. marts 2020, skal snart genforhandles. Vi vil gerne invitere alle til et Teams møde, hvor vi overordnet forklarer de faser der er i overenskomstfornyelsen og viser hvornår og hvordan du som medarbejder kan forvente at bliver involveret. På mødet vil vi også introducere jer til de emner, som Akademikerne (hovedorganisationen for akademikerorganisationer) anbefaler indgår i OK23.

Vi holder mødet tirsdag den 8. november, kl. 15.00 – 15.45. Du behøver ikke tilmelde dig på forhånd og vi udsender link til alle, når vi kommer tættere på datoen. Når du ikke skal tilmelde dig, kommer der heller ikke en Outlook mødeindkaldelse – derfor er det en god idé, at du selv reservere tiden i din kalender.

Vi planlægger med at vi ultimo november vil bede jer der er medlem af en AC-organisation om at prioritere overenskomstkravene og i foråret godkende det endelige forhandlingsresultatet. Tjek derfor allerede nu om din faglige organisation har registreret dig som medlem og at du er registreret som ansat hos TDC/Nuuday/TDC NET – hvis du ikke er medlem vil vi naturligvis opfordre dig til at blive det, så du kan få indflydelse på dine løn- og ansættelsesvilkår.

Foreløbig status på lønudviklingen 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har fået de foreløbige løndata fra Nuuday/TDC NET, som kan ses i nedenstående tabel.

Tabellen viser den gennemsnitlige lønstigning for alle ansatte på AC-overenskomsten i hhv. Nuuday og TDC NET. Tabellen viser den foreløbige status pr. sep-21 og sep-22 og resultat for hele året 2021.

De gennemsnitslønninger der fremgår, er fuldtidslønsum excl. arbejdsgiverbetalt pension, men inkl. eventuel bonus (antaget payout 100%).

Baseret på erfaringer fra tidligere år forventer vi, at der sker en yderligere udvikling, så årets resultat for 2022 ender på et højere niveau.

Som det fremgår af tabellen, er lønudvikling for de første 9 måneder af 2022 henholdsvis 3,5% for Nuuday og 3,4% for TDC NET, gennemsnitslønnen er højere i Nuuday sammenlignet med TDC NET og gennemsnitslønnen er højere for mænd end for kvinder.

I Nuuday har 18% ikke fået en lønregulering og i TDC NET gælder det 11%, hvilket er samme niveau som i september 2021.
Læs videre “Foreløbig status på lønudviklingen 2022”

Registrering og afvikling af ferie og feriefridage i TDC NET

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Den 26. september modtog alle i TDC NET et brev i e-Boks, hvor HR gjorde opmærksom på ferieregistrering og afvikling af ferie, se evt. mere her.

AC-Tele har påpeget, at opstramningen udhuler den aftale vi har om opsparing af feriefridag, hvilket vi har drøftet med TDC NET. Vi er glade for at vi nu er er blevet lovet, at TDC NET vil komme tilbage til os med forslag til løsning af den problemstilling. Vi informerer når vi ved hvad dialogen resulterer i.

Tillæg til ansættelsesaftale

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Du har samtidigt med september-lønsedlen fået et tillæg til din ansættelsesaftale med skærpede bestemmelser om afholdelse af ferie og feriefridage.

Udgangspunktet er som hidtil, at tidspunkt for afholdelse af ferie og feriefridage er noget du skal aftale med din leder. Men det er ikke nok at I aftaler det mundtligt eller pr. mail – du skal sørge for at registrere det i PULS, så snart I har aftalt afholdelse, og leder skal godkende det i PULS.

Læs videre “Tillæg til ansættelsesaftale”

Forvent at du snart bliver inviteret til lønsamtale  

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har indgået aftale med TDC om at forsætte forsøgsordningen hvor der ikke fastsættes en mindstereguleringsramme for lønudviklingen for AC’erne.

Det betyder at der i 2022 ikke er aftalt et minimum som den samlede løn for AC-gruppen skal stige med. Der er heller ikke aftalt noget loft for lønudviklingen. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder, at du vil blive inviteret til en lønsamtale som du plejer.
Læs videre “Forvent at du snart bliver inviteret til lønsamtale  “

Kom til foredrag om relationer og trivsel i fremtidens arbejdsliv – for medlemmer af AC-Tele

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele i TDC NET og Nuuday vil I samarbejde med IDA gerne invitere dig til et foredrag om relationer og trivsel i fremtidens arbejdsliv:

Onsdag den 30 marts kl. 15.00 – 16.30 (via et mødelink som du vil modtage efter tilmelding)

Læs videre “Kom til foredrag om relationer og trivsel i fremtidens arbejdsliv – for medlemmer af AC-Tele”

Foreløbig status på lønudviklingen i 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har modtaget løndata fra TDC og vil her gennemgå de foreløbige resultater af årets lønsamtaler. Tallene er foreløbige fordi vi først har det endelige resultat for 2021 i starten af 2022.

Igen i år var det aftalt at fortsætte prøveperioden og ikke fastsætte en mindstereguleringsramme, hvilket vi har fået kompensation for i form af 0,5% tilskrivning til Fritvalgslønkontoen samt en ekstra fridag mellem jul og nytår (i år er den 27. december (aftalt i overenskomsten) og den 30. december (fortsættelse af prøveperiode) fridage).

De 3,0% i udvikling er et noget bedre end det magre resultat sidste år, men alligevel et lille stykke fra de gode år i 2018 og 2019.

Læs videre “Foreløbig status på lønudviklingen i 2021”