Udbetaling eller overførsel af ikke anvendte feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Hvis du stadig har uudnyttede feriefridage for 2022, skal du huske at gå i PULS og enten bede om udbetaling eller overførsel til 2023. Du skal gøre dette senest den 22. januar 2023.

Du kan læse om processerne for dette under overskrifterne Udbetaling af feriefridage, du ikke har holdt hhv. Opspar feriefridage – AC-overenskomsten på Check-in:

TDC Net Check-In Feriefridage

Nuuday Check-In Feriefridage

Læs videre “Udbetaling eller overførsel af ikke anvendte feriefridage”

Registrering og afvikling af ferie og feriefridage i TDC NET

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Den 26. september modtog alle i TDC NET et brev i e-Boks, hvor HR gjorde opmærksom på ferieregistrering og afvikling af ferie, se evt. mere her.

AC-Tele har påpeget, at opstramningen udhuler den aftale vi har om opsparing af feriefridag, hvilket vi har drøftet med TDC NET. Vi er glade for at vi nu er er blevet lovet, at TDC NET vil komme tilbage til os med forslag til løsning af den problemstilling. Vi informerer når vi ved hvad dialogen resulterer i.

Tillæg til ansættelsesaftale

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Du har samtidigt med september-lønsedlen fået et tillæg til din ansættelsesaftale med skærpede bestemmelser om afholdelse af ferie og feriefridage.

Udgangspunktet er som hidtil, at tidspunkt for afholdelse af ferie og feriefridage er noget du skal aftale med din leder. Men det er ikke nok at I aftaler det mundtligt eller pr. mail – du skal sørge for at registrere det i PULS, så snart I har aftalt afholdelse, og leder skal godkende det i PULS.

Læs videre “Tillæg til ansættelsesaftale”