OK23

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Arbejdsgiverne og lønmodtagere fra henholdsvis Dansk Industri og CO-industri kom søndag den 19. februar til enighed om en fornyelse af overenskomsterne på industriens område. Dermed er der enighed omkring det såkaldte gennembrudsforlig for det private arbejdsmarked og vi har således også fået rammerne for forhandlingen af vores overenskomst i TDC NET/Nuuday på plads.

Blandt andet ved vi, at den kommende overenskomstperiode bliver på 2 år, vi ved hvor meget overenskomstens minimumslønninger (§3) og andre satser skal forhøjes med og vi ved også hvornår vi skal have opnået enighed i de lokale forhandlinger, hvis vi ikke skal forhandle tingene på plads i Forligsinstitutionen.

Herudover giver gennembrudsforliget en række pejlemærker, som vi forventer også vil påvirke vores overenskomst. Blandt andet, at den arbejdsgiverbetalte pension øges med 2% fra 1. juli 2023 (mens medarbejderandelen nedsættes med 2% og i stedet udbetales som løn) og at Fritvalgslønkontoen øges med 2% fra den 1. marts 2024.

Det er dog ikke alle elementer i forliget, der kan omsættes til vores overenskomst. Vi skal derfor finde andre måder at få udmøntet rammen på. Her forfølger vi de krav som vi i løbet af efteråret har indsamlet blandt medlemmerne i TDC NET/Nuuday.

Hvad sker der herfra?

Vi fortsætter forhandlingerne med TDC NET/Nuuday og det næste forhandlingsmøde er planlagt til den 3. marts.

Hvis vi ikke når at komme til enighed i nærmeste fremtid, indkalder Forligsinstitutionen os til at forsætte forhandlingerne hos dem. Forligsinstitutionen vil herefter hjælpe os med at komme til enighed.

Hvornår skal du stemme om overenskomstresultatet?

Når der, med eller uden hjælp fra Forligsinstitutionen, er et resultat til en ny overenskomst, vil vores lokale overenskomst – sammen med alle de overenskomster der udløber den 1. marts – blive sendt til vejledende afstemning blandt medlemmerne.

Kan der opstå konflikt?

Ja. Der er bred enighed om, at der ved OK23 forhandlingerne er en øget konfliktrisiko. Hvis du er medlem af en AC-organisation, vil du blive informeret hvis der bliver optræk til konflikt i TDC NET/Nuuday. Hvis du allerede nu har spørgsmål i den anledning har de forskellige AC- organisationer udarbejdet en konfliktvejledning som du kan finde på deres respektive hjemmesider.