Udbetaling eller overførsel af ikke anvendte feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Hvis du stadig har uudnyttede feriefridage for 2022, skal du huske at gå i PULS og enten bede om udbetaling eller overførsel til 2023. Du skal gøre dette senest den 22. januar 2023.

Du kan læse om processerne for dette under overskrifterne Udbetaling af feriefridage, du ikke har holdt hhv. Opspar feriefridage – AC-overenskomsten på Check-in:

TDC Net Check-In Feriefridage

Nuuday Check-In Feriefridage

Vær opmærksom på, at hvis du har afholdt feriefridage i december, vil de i oversigten i PULS ikke stå som afholdt før første lønkørsel. Indtil da står de i oversigten i PULS som disponeret, så det antal uudnyttede timer, du har til rådighed for udbetaling/overførsel, er differencen mellem de to tal i rød ramme i eksemplet nedenfor.

I Nuuday kan medarbejdere bede om udbetaling eller overførsel af de 37 timer, som er optjent i perioden (fremhævet med grønt nedenfor). Overført feriefri fra tidligere år kan videreføres til 2023 men ikke udbetales, medmindre du har lavet særlig aftale om udbetaling.

TDC NET har med få undtagelser brugt muligheden for at varsle de 37 timer til afholdelse i 2022, så muligheden for udbetaling forventes ikke at være relevant. Men de få medarbejdere, som undtagelsesvis har indgået aftale om hel eller delvis overførsel af de 37 timer, skal huske at registrere det i PULS.  Derudover skal uudnyttet feriefri overført fra tidligere år videreføres til 2023.