Der er stemt JA til OK23 – det betyder at vores nye overenskomst er vedtaget

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Forligsmand Jan Reckendorff har onsdag offentliggjort, at et klart flertal på 79 pct. af de over 400.000 stemmeberettigede lønmodtagere har stemt JA til fornyelsen af alle 1. marts overenskomster og det samlede mæglingsforslag er nu godkendt.

Det er også givet et overbevisende JA fra dem af jer der har deltaget i afstemningen, dvs. jer der er medlemmer af en AC-organisation – 96 pct. har stemt JA til fornyelsen.

AC-overenskomsten i TDC NET/Nuuday er altså vedtaget og gælder for de næste 2 år indtil 1. marts 2025.

Vi har i en mail den 20. marts og på et velbesøgt medlemsmøde den 27. marts gennemgået de ændringer der er aftalt og hvad de betyder for dig.

Hvis du er medlem af en AC-organisation og ikke havde mulighed for at deltage i medlemsmødet, sender vi gerne præsentationen fra mødet til dig. Send en mail og oplys hvilken AC-organisation du er medlem af og dit medlemsnummer.

Hvad er den videre proces?
Med et endeligt overenskomstresultat, skal de ændringer vi har aftalt, og som pt. er beskrevet i nogle protokoller, skrives ind i selv selve overenskomsten. Når det er på plads, vil overenskomsten blive up-loadet på ac-tele.dk

Samtidigt igangsættes de systemmæssige – og administrative ændringer, der er nødvendige for at implementere ændringerne i praksis. Vi forventer, at HR vil informere nærmere herom. Men du kan allerede nu overveje hvordan du ønsker pensionsomlægningen, som træder i kraft den 1. juni 2023 udmøntet. Skal dit eget-bidrag nedsættes med 2 % (fra 5 % til 3 %), som betyder at du vil få mere udbetalt som løn, eller vil du beholde dit eget-bidrag på 5 %, så din samlede pensionsindbetaling øges?

Har du spørgsmål til overenskomstresultatet er du velkommen til at kontakte os på AC-Tele..

Sæt kryds i kalenderen den 3. maj, hvor vi holder et medlemsmøde om løn
Overenskomstgodkendelsen er også ’startskuddet’ til at HR/ledelsen konkret kan forberede årets lønsamtaler. Lønsamtalerne vil blive igangsat hurtigst muligt og skal være afsluttet senest med udgangen af august. For at forberede jer bedst muligt på samtalen, inviterer vi til et medlemsmøde den 3. maj, kl. 15 – 16.15. Du skal være medlem af en af de AC-organisationer, der står bag vores overenskomst, for at deltage. Du kan tilmelde dig her

OK23

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Arbejdsgiverne og lønmodtagere fra henholdsvis Dansk Industri og CO-industri kom søndag den 19. februar til enighed om en fornyelse af overenskomsterne på industriens område. Dermed er der enighed omkring det såkaldte gennembrudsforlig for det private arbejdsmarked og vi har således også fået rammerne for forhandlingen af vores overenskomst i TDC NET/Nuuday på plads.

Læs videre “OK23”

Prioritering af overenskomstkrav (OK23)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

På baggrund af jeres input til temaer og konkrete vilkår, har dem af jer, som er medlem af en AC-organisation, nu været med til at prioritere de 6 temaer, som vi går til forhandlingen med TDC med.

Temaerne er:

  • Løn
  • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse
  • Fritvalg og frihed
  • Hjemmearbejde
  • Senkarriere
  • Kompetenceudvikling

Vi har haft det første møde med TDC den 10. januar og har her gennemgået vores krav, ligesom TDC gennemgik deres. Vi afventer nu gennembrudsforlig på de store industrioverenskomster, før vi kan fortsætte forhandlingerne.

Tak for jeres input og de supplerende kommentarer, som flere af jer er kommet med.

Forstå OK23 på 45 minutter

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vores nuværende overenskomst, som blev aftalt 1. marts 2020, skal snart genforhandles. Vi vil gerne invitere alle til et Teams møde, hvor vi overordnet forklarer de faser der er i overenskomstfornyelsen og viser hvornår og hvordan du som medarbejder kan forvente at bliver involveret. På mødet vil vi også introducere jer til de emner, som Akademikerne (hovedorganisationen for akademikerorganisationer) anbefaler indgår i OK23.

Vi holder mødet tirsdag den 8. november, kl. 15.00 – 15.45. Du behøver ikke tilmelde dig på forhånd og vi udsender link til alle, når vi kommer tættere på datoen. Når du ikke skal tilmelde dig, kommer der heller ikke en Outlook mødeindkaldelse – derfor er det en god idé, at du selv reservere tiden i din kalender.

Vi planlægger med at vi ultimo november vil bede jer der er medlem af en AC-organisation om at prioritere overenskomstkravene og i foråret godkende det endelige forhandlingsresultatet. Tjek derfor allerede nu om din faglige organisation har registreret dig som medlem og at du er registreret som ansat hos TDC/Nuuday/TDC NET – hvis du ikke er medlem vil vi naturligvis opfordre dig til at blive det, så du kan få indflydelse på dine løn- og ansættelsesvilkår.

Mulighed for at indgå individuelle aftaler

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tak til jer, der har deltaget i survey vedr. erfaringer med brugen af aftaler om øget arbejdstid, salg af frokostpause, GBI-Bonus og aftale om fleksibel arbejdstid.

Vi udsendte surveyen, da vi har haft en fornemmelse af, at TDC ensidigt besluttede, at muligheden for at indgå individuelle aftaler om bl.a. salg af den betalte frokostpause helt blev udelukket i bestemte forretningsenheder.

Resultatet af surveyen understøtter vores antagelse om, at TDC ikke ønsker at benytte de individuelle aftalemuligheder, der er i overenskomsten. Læs videre “Mulighed for at indgå individuelle aftaler”