Prioritering af overenskomstkrav (OK23)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

På baggrund af jeres input til temaer og konkrete vilkår, har dem af jer, som er medlem af en AC-organisation, nu været med til at prioritere de 6 temaer, som vi går til forhandlingen med TDC med.

Temaerne er:

  • Løn
  • Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse
  • Fritvalg og frihed
  • Hjemmearbejde
  • Senkarriere
  • Kompetenceudvikling

Vi har haft det første møde med TDC den 10. januar og har her gennemgået vores krav, ligesom TDC gennemgik deres. Vi afventer nu gennembrudsforlig på de store industrioverenskomster, før vi kan fortsætte forhandlingerne.

Tak for jeres input og de supplerende kommentarer, som flere af jer er kommet med.

Forstå OK23 på 45 minutter

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vores nuværende overenskomst, som blev aftalt 1. marts 2020, skal snart genforhandles. Vi vil gerne invitere alle til et Teams møde, hvor vi overordnet forklarer de faser der er i overenskomstfornyelsen og viser hvornår og hvordan du som medarbejder kan forvente at bliver involveret. På mødet vil vi også introducere jer til de emner, som Akademikerne (hovedorganisationen for akademikerorganisationer) anbefaler indgår i OK23.

Vi holder mødet tirsdag den 8. november, kl. 15.00 – 15.45. Du behøver ikke tilmelde dig på forhånd og vi udsender link til alle, når vi kommer tættere på datoen. Når du ikke skal tilmelde dig, kommer der heller ikke en Outlook mødeindkaldelse – derfor er det en god idé, at du selv reservere tiden i din kalender.

Vi planlægger med at vi ultimo november vil bede jer der er medlem af en AC-organisation om at prioritere overenskomstkravene og i foråret godkende det endelige forhandlingsresultatet. Tjek derfor allerede nu om din faglige organisation har registreret dig som medlem og at du er registreret som ansat hos TDC/Nuuday/TDC NET – hvis du ikke er medlem vil vi naturligvis opfordre dig til at blive det, så du kan få indflydelse på dine løn- og ansættelsesvilkår.

Mulighed for at indgå individuelle aftaler

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Tak til jer, der har deltaget i survey vedr. erfaringer med brugen af aftaler om øget arbejdstid, salg af frokostpause, GBI-Bonus og aftale om fleksibel arbejdstid.

Vi udsendte surveyen, da vi har haft en fornemmelse af, at TDC ensidigt besluttede, at muligheden for at indgå individuelle aftaler om bl.a. salg af den betalte frokostpause helt blev udelukket i bestemte forretningsenheder.

Resultatet af surveyen understøtter vores antagelse om, at TDC ikke ønsker at benytte de individuelle aftalemuligheder, der er i overenskomsten. Læs videre “Mulighed for at indgå individuelle aftaler”

Mails fra Group HR om ændringer i dine vilkår i forbindelse med OK20

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

I sidste nyhedsbrev informerede vi om to mails, som er sendt fra Group HR til alle AC’ere den 15. og den 18. maj. Mails omhandlede de ændringer til overenskomsten, som har indflydelse på dine ansættelsesvilkår og som er blevet implementeret pr. 1. marts 2020 (ændring i arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag, ændring i ferietillægget, etablering af Fritvalgslønkonto), læs artiklen her 
Læs videre “Mails fra Group HR om ændringer i dine vilkår i forbindelse med OK20”

Ja, tak til den nye AC-overenskomst i TDC

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Forhandlingsresultatet har været sendt til vejledende urafstemning blandt AC medlemmerne i TDC og resultatet blev et overbevisende ja.

Overenskomstresultatet har herefter været sendt til sammenkædning i forligsinstitutionen. Sammenkædningen betyder kort fortalt, at alle overenskomsterne med udløbsdato 1. marts, samles i en mæglingsskitse. Alle overenskomstresultaterne på de forskellige områder bliver vedtaget, hvis et flertal af lønmodtagerne stemmer ja. Læs videre “Ja, tak til den nye AC-overenskomst i TDC”