Nye fordele til TDC-medarbejdere

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

12pengeHR arbejder løbende med at finde nye attraktive personaletilbud, som vi medarbejdere kan få glæde af i vores privatliv. Der er nye aftaler på vej med henholdsvis nannies.dk (privat børnepasning) og Arvad Finanshus, der vil blive omtalt yderligere på Medarbejderportalen i denne uge. Så her vil jeg blot kort informere om, at tilbud om et 3600 økonomitjek hos Arvad Finanshus, som der oprindeligt blev indgået aftale med i forbindeles med vores forhandling af vilkår for de kollegaer der bliver overtallige i 2016, nu bliver gjort tilgængeligt for alle medarbejdere. Prisen bliver 2.500 kr., inkl. moms og afregning sker direkte mellem den enkelte medarbejder og Arvad Finanshus. Du kan allerede nu kontakte Arvad Finanshus, hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet.

Overførsel af ikke afholdte ferie- og feriefridage

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

sandcastle-2Husk, at det er nu du skal reagere hvis du ikke har afholdt alle feriedage og/eller feriefridage i dette ferieår. Hvis du er en af de kollegaer, der ikke har afholdt alle dage har du også fået en mail fra TDC Løncenter (hotlineloen@tdc.dk) der beskriver de muligheder der er for hhv. overførsel og udbetaling. Vi på AC-overenskomst har en særlig mulighed for at opspare ubrugte feriefridage og få en bonus på 4 dage, når vi har opsparet 20 dage. Hvis man vælger at overføre ubrugte feriefridage, kan de godt bruges de efterfølgende år, men det går så ud over muligheden for at få de 4 ekstra dage. Læs eventuelt mere på Medarbejderportalen: http://nymedarbejderportalen.tdk.dk/portal/personale/ansaettelsesforhold/Sider/feriewebsted.aspx

Lønaftale 2016

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

its_a_deal Onsdag aften forhandlede AC-Tele og Akademikerorganisationerne
(repræsenteret ved IDA og Djøf) den garanterede minimumslønramme for 2016 på plads med TDC.

Resultatet blev 1,5%.

Minimumslønrammen er den procentsats som den samlede lønsum, for os der er ansat på AC overenskomst, og som er ansat hele året, som minimum skal stige med.

Der er altså ikke tale om et loft, Læs videre “Lønaftale 2016”

Proces for lønregulering

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

045d253575TDC har givet tilsagn om at igangsætte lønsamtalerne hurtigst muligt. HR igangsætter lønreguleringsprocessen over for enhederne senest i uge 14 og herefter forventes enhederne at igangsætte lønsamtalerne lokalt hurtigst muligt. Alle samtaler skal være afsluttet ultimo juni.

Hvis du ikke allerede er i gang, er det altså NU du skal starte med at bearbejde din leder i forhold til de kommende lønsamtaler. Fortæl hvad dine forventninger er, så din leder kan bruge dine input i den lokale proces, der er ved at blive sat i gang.

Vi forventer, at det reelt betyder at vores arrangement om løn den 12. og 13. april vil kunne nå at blive afholdt, inden den første lønsamtale bliver gennemført.

Medlemsarrangementer om løn i april på Teglholmen og Slet

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

kalenderHvis du ønsker at få adgang til relevante nøgletal fra TDC og tendenser som påvirker løndannelsen, hvis du ønsker inspiration til forskellige forhandlingsteknikker og vil klædes bedst muligt på til de kommende lønsamtaler vil jeg opfordre til, at du deltager i vores medlemsarrangement om løn.

Det vil være erfarne forhandlere, som har stort kendskab til forholdene i TDC fra IDA, Djøf og DM, der vil være indlægsholdere.

Medlemsarrangementerne bliver gennemført tirsdag den 12. april (Teglholmen) og onsdag den 13. april (Slet). Begge dage kl. 16 – 19.

Disse arrangementer er kun tilgængelige for medlemmer af en af de faglige organisationer (IDA, Djøf, Dansk Magisterforening m.m.).

Send en mail til AC-Teles sekretær Lars Hagen Bengaard, om at du ønsker at deltage. Skriv ”Medlemsarrangement, Slet eller Teglholmen” i emnefeltet og angiv den forening du er medlem af og medlemsnummer.

Strategi 2016-18

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC logoOnsdag den 27. januar blev strategien for de kommende 3 år lanceret eksternt på kaptialmarkedsdagen i London og internt i organisationen.

HSU er ad et par omgange blevet orienteret om den nye strategi og i øjeblikket sker der både en udrulning i linjeorganisationen og gennem SU-systemet i alle enheder.

I sidste uge var en lille gruppe tillidsrepræsentanter fra henholdsvis DM, LTD og AC-Tele til et godt og konstruktivt møde med Jens Aaløse, hvor strategien og de udfordringer vi ser fra medarbejdersiden i forhold til at lykkes med at eksekvere på strategien, blev drøftet.

Jeg vil anbefale alle der har lyst til at få en dybere indsigt i strategien til at se web cast fra kapitalmarkedsdagen i London i forrige uge og at deltage i de planlagte dialogmøder med Pernille i løbet af ugen. Læs videre “Strategi 2016-18”

Status på ny organisation pr. primo december

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationDet er snart to måneder siden at en større ændring af den danske organisation blev meldt ud og i mellemtiden er endnu en stor ændring, nemlig sammenlægningen af TDC og YS, sat i gang.

Efter ændringen i december har der været gennemført en proces med henblik på at få den nye SU struktur på plads og det er nu stort set faldet på plads i hele organisationen. Læs videre “Status på ny organisation pr. primo december”

Forhandling af minimumslønramme for 2016

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

1a7637fa7aDen 1. marts mødes vi med TDC i det første møde om forhandling af dette års garanterede minimumsramme.

Den samlede lønudvikling i 2015 i TDC på AC området er opgjort og den viser, at der er realiseret en gennemsnitlig stigning på 2,17%, hvilket er over det niveau på 1,35 %, der blev aftalt ved forhandling af den garanterede minimumsramme i foråret 2015.

Medlemsarrangementer om løn i april på Teglholmen og Slet

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

kalenderDatoer for medlemsarrangementer om løn i foråret, så I kan blive klædt bedst muligt på til dette års lønforhandling, er nu på plads.

Reserver tirsdag den 12. april (Teglholmen) eller onsdag den 13. april (Slet), hvis du ønsker at deltage. Begge dage kl. 16 – 19.

Der kommer yderligere information om indholdet, når vi kommer tættere på.

Disse arrangementer er kun tilgængelige for dem der er medlem af en af de faglige organisationer (IDA, Djøf, Dansk Magisterforening m.m.).

Nyt tilbud til dem der bliver opsagt

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

GraphsI sidste Nyhedsbrev nævnte jeg, at vi netop havde indgået rammeaftale med TDC om de vilkår, der vil gælde for dem der bliver opsagt i 2016.

TDC gav tilsagn om, at ville undersøge muligheden for at tilbyde uvildig økonomisk rådgivning som en del af den samlede ydelse af jobcenteraktiviteter. HR har arbejdet videre med muligheden og har fundet et finanshus, der tilbyder uvildig rådgivning til såvel private som virksomheder. Læs videre “Nyt tilbud til dem der bliver opsagt”