God sommer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

sandcastle-2Sommerferien er for de fleste ved at være lige oppe over, og nogle er måske allerede startet. AC-Tele ønsker alle en god ferie med en kærlig reminder om, hvor vigtigt det at give sig selv mulighed for at koble af og holde helt fri.

 

Arrangement om pension for alle AC’ere i TDC den 6. og 10. oktober

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

old-man-2-300pxFor mange er pension en diffus størrelse. I dagligdagen tænker man ikke på pension, men sygdom og ulykke kan ændre dit liv fra det ene øjeblik til det andet. I den situation er det vigtigt at have den rigtige pensionsordning. Det samme gælder, når du skal på pension. Læs videre “Arrangement om pension for alle AC’ere i TDC den 6. og 10. oktober”

Individuel løndannelse på AC området

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

OnsdaMoney-Bag-Icon2g den 16. marts forhandlede AC-Tele og Akademikerorganisationerne den garanterede minimumslønramme for 2016 på plads med TDC. Resultatet blev 1,5 %.

Minimumslønrammen er den procentsats som den samlede lønsum minimum skal stige med, for os der er ansat på AC-overenskomst og som er ansat hele året. Der er altså ikke tale om et loft, et budget eller andet. Men et nedre niveau, som skal indfries. Læs videre “Individuel løndannelse på AC området”

Tilbud om at skifte fra AP Pension til JØP og arrangement om pension

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

old-man-2-300pxSom I måske kan huske resulterede overenskomstfornyelsen i 2014, som kom på plads gennem en mægling hos Forligsmanden, i at nogle kollegaer mistede deres forsikringer for kritisk sygdom og gruppeliv. Det viste sig, at have ekstra stor betydning for medarbejdere med AP Pension og PFA, hvor disse to forsikringer ikke indgik som en obligatorisk del af pensionsaftalen. Efterfølgende har vi indgået aftale med PFA om disse forsikringer og alle med AP Pension fik i starten af 2015 tilbud om at få en pensionsgennemgang og et individuelt tilbud.

Læs videre “Tilbud om at skifte fra AP Pension til JØP og arrangement om pension”

Lederguide til organisationsændringer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

schedule”Lederguide til håndtering af organisationsændringer”, som AC-Tele har været med til at sætte på agendaen og bidraget til udarbejdelse af, bliver meget snart tilgængelig for alle ledere i TDC.

Det er vores håb, at lederguiden vil bidrage til at diverse ændringer bliver implementeret på en måde, hvor vi føler os motiveret undervejs, alle har et klart billede af retningen og hvor vi hurtigst muligt kommer over i en situation, hvor den nye organisation fungerer.

I Nyhedsbrevet i oktober fortalte vi lidt om den proces der har været frem mod at vi primo september overdrog vores arbejdsgruppes oplæg til den daværende HR direktør Jesper Isaksen.