Proces for lønregulering

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

045d253575TDC har givet tilsagn om at igangsætte lønsamtalerne hurtigst muligt. HR igangsætter lønreguleringsprocessen over for enhederne senest i uge 14 og herefter forventes enhederne at igangsætte lønsamtalerne lokalt hurtigst muligt. Alle samtaler skal være afsluttet ultimo juni.

Hvis du ikke allerede er i gang, er det altså NU du skal starte med at bearbejde din leder i forhold til de kommende lønsamtaler. Fortæl hvad dine forventninger er, så din leder kan bruge dine input i den lokale proces, der er ved at blive sat i gang.

Vi forventer, at det reelt betyder at vores arrangement om løn den 12. og 13. april vil kunne nå at blive afholdt, inden den første lønsamtale bliver gennemført.