Status på ny organisation pr. primo december

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

flowchart_diagram - organisationDet er snart to måneder siden at en større ændring af den danske organisation blev meldt ud og i mellemtiden er endnu en stor ændring, nemlig sammenlægningen af TDC og YS, sat i gang.

Efter ændringen i december har der været gennemført en proces med henblik på at få den nye SU struktur på plads og det er nu stort set faldet på plads i hele organisationen.

I nogle områder udestår der stadig noget før den ændring, der blev meldt ud i december, er fuldt implementeret. Blandt andet afklaring af mandater, grænseflader, styringsmodeller, roller og ansvar, flytninger m.m. og jeg vil igen opfordre alle til at bruge jeres lokale ledelser og tillidsrepræsentanter, hvis I, i de kommende måneder, møder områder som ikke er faldet ordentligt på plads efter reorganiseringen, så vi på den måde kan bidrage til at få organisationen til at virke og fokus igen kan blive flyttet udad.