Strategi 2016-18

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

TDC logoOnsdag den 27. januar blev strategien for de kommende 3 år lanceret eksternt på kaptialmarkedsdagen i London og internt i organisationen.

HSU er ad et par omgange blevet orienteret om den nye strategi og i øjeblikket sker der både en udrulning i linjeorganisationen og gennem SU-systemet i alle enheder.

I sidste uge var en lille gruppe tillidsrepræsentanter fra henholdsvis DM, LTD og AC-Tele til et godt og konstruktivt møde med Jens Aaløse, hvor strategien og de udfordringer vi ser fra medarbejdersiden i forhold til at lykkes med at eksekvere på strategien, blev drøftet.

Jeg vil anbefale alle der har lyst til at få en dybere indsigt i strategien til at se web cast fra kapitalmarkedsdagen i London i forrige uge og at deltage i de planlagte dialogmøder med Pernille i løbet af ugen.

Der er forskellige områder af strategien, som jeg har lagt særligt mærke til.

For det første synes jeg, at det er modigt, at bestyrelsen og ledelsen har besluttet at annullere udbetaling af udbytte og det er rigtig godt at se, at pengene i stedet bruges til at investere i vores infrastruktur og dermed fremtiden.

Det er godt, at strategien har ambitioner der også handler om at vi skal være det bedste team. Vi har på mange måder en god arbejdsplads, men der er plads til forbedringer. Vi har allesammen et fælles ansvar for at lykkes med den del, men det bliver alligevel interessant at se hvad der mere konkret ligger i det initiativ. Specielt i forhold til fastholdelse og udvikling af medarbejdere.

Hensigten om at reducere kompleksitet, som denne strategi signalere er rigtig. Vi vil arbejde for, at TDC samtidig, hvis det viser sig at simplificering og standardisering får konsekvenser for antallet af medarbejdere, vil arbejde målrettet med at styrke den interne mobilitet og kompetenceudvikling, så de kollegaer der ønsker det, kan finde andre jobmuligheder internt i TDC.

For mange var den største nyhed i forrige uge nok sammenlægningen af TDC og YS i privatkundesegmentet. Ændringen vil både medføre store ændringer for kunderne og internt i organisationen og jeg håber, at det transformationsteam der er etableret i det nye YS, hurtigt kommer på plads med hvad sammenlægningen kommer til at betyde i praksis, så det kan blive kommunikeret til de kollegaer der er berørt af ændringen.

Strategien minder meget om noget vi har set før, så det kan være svært at få øje på hvad det er det afgørende nye. Men de kommende dialogmøder og arbejdet i enhederne vil sikkert tydeliggøre forskellene.