Tilbud om at skifte fra AP Pension til JØP og arrangement om pension

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

old-man-2-300pxSom I måske kan huske resulterede overenskomstfornyelsen i 2014, som kom på plads gennem en mægling hos Forligsmanden, i at nogle kollegaer mistede deres forsikringer for kritisk sygdom og gruppeliv. Det viste sig, at have ekstra stor betydning for medarbejdere med AP Pension og PFA, hvor disse to forsikringer ikke indgik som en obligatorisk del af pensionsaftalen. Efterfølgende har vi indgået aftale med PFA om disse forsikringer og alle med AP Pension fik i starten af 2015 tilbud om at få en pensionsgennemgang og et individuelt tilbud.

Siden er vi blevet opmærksomme på, at AP-ordningerne heller ikke har obligatorisk indbygget forsikring mod tab af erhvervsevne og at den er relativt dyr at tilkøbe.

Vi har været i dialog med JØP og TDC, som har resulteret i, at kollegaer med AP Pension inden for kort tid, vil blive tilbudt mulighed for at skifte til JØP. Pensionsordningen hos JØP indeholder forsikring ved død, visse kritiske sygdomme og tab af erhvervsevne. JØP vil holde informationsmøder i både Slet og Teglholmen, hvor de vil gennemgå deres ordning og de vilkår der gælder, hvis man skifter. Arrangementerne er målrettet kollegaer med pensionsordning hos AP Pension og man kan deltage uafhængigt af om man er medlem af en faglige organisation. Alle kollegaer i målgruppen vil blive inviteret direkte via mail.

Vi har desuden aftalt med tre af akademiker-pensionskasserne (JØP, DIP og MP Pension), at de i starten af oktober kommer forbi hhv. Slet og Teglholmen og fortæller om deres respektive pensionsordninger og kommende produkter. Ønsket om at høre mere om vores pensionsordninger, blev også nævnt af flere på vores lønarrangement. Nærmere information følger, når datoer og program er helt på plads.