Status på personalereduktioner og antal kollegaer på AC overenskomst

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

KonvolutHalvvejs gennem 2016 er vi blevet 30 flere AC´ere i TDC end vi var i starten af året og pt. er 9 opsagt grundet reduktioner i specifikke områder.

 

TDC planlægger hvert år med, at antallet af medarbejdere i specifikke områder i koncernen skal reduceres. I december 2015 blev vi præsenteret for budgettet for reduktioner i 2016 og indgik en rammeaftale, der skitserede vilkårene for dem der bliver overtallige.

Vi er ikke enige i, at det er nødvendigt at reducere, men når det sker, er vi interesserede i, at det foregår på en ordentlig måde og at den enkelte kollega får mest mulig hjælp og støtte og det er baggrunden for at vi har den pågældende aftale.

I december var det forventningen, at omfanget af overtallighed på AC-området i 2016 ville ligge på samme niveau som i 2015, nemlig på ca. 30 personer. Pr. udgangen af maj, er 9 AC-kollegaer opsagt p.g.a. overtallighed. Herudover er nogle kollegaer opsagt af andre årsager.

I samme periode er der ansat knap 120 nye AC’ere og i alt er 90 AC’ere stoppet (opsagte og kollegaer der selv har sagt op). Det er især Udvikling & IT, Stabe og Hosting, der tegner sig for en stor andel nyansættelser.

Alt i alt er antallet af AC’ere i TDC altså øget med 30 personer siden starten af året og det betyder at vi pr. ultimo maj var 1125 på AC-overenskomsten.