Individuel løndannelse på AC området

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

OnsdaMoney-Bag-Icon2g den 16. marts forhandlede AC-Tele og Akademikerorganisationerne den garanterede minimumslønramme for 2016 på plads med TDC. Resultatet blev 1,5 %.

Minimumslønrammen er den procentsats som den samlede lønsum minimum skal stige med, for os der er ansat på AC-overenskomst og som er ansat hele året. Der er altså ikke tale om et loft, et budget eller andet. Men et nedre niveau, som skal indfries. De seneste år har den realiserede lønudvikling ligget en del over den aftalte minimumsramme. I 2015 aftalte vi en minimumsramme på 1,35 % og der er realiseret en gennemsnitlig stigning på 2,17 %.

I starten af uge 14 modtog HR direktørerne i alle enheder materiale til brug for igangsætning af de individuelle lønsamtaler på AC-området og der pågår nu en lokal proces med henblik på at få igangsat lønsamtalerne. Flere steder er man begyndt at booke lønsamtalerne og TDC har givet tilsagn om, at alle lønsamtaler vil være afsluttet inden udgangen af juni 2016.

Alle på AC overenskomst skal have en lønsamtale, så ræk ud til din leder, hvis du ikke har hørt noget når vi nærmer os medio juni.

I uge 15 holdt vi to velbesøgte medlemsarrangementer om løn, hvor vi dels gennemgik forskellige nøgletal for TDC og gav tips og tricks til forhandlingen og der var mange gode spørgsmål og kommentarer under møderne.

Blandt andet blev der både på Teglholmen og i Slet talt om muligheden for en mere åben lønkultur i TDC. Der er ikke noget der forhindrer os i at dele hvad vi får i løn og vi vil sikkert kunne bruge hinanden som løftestang, hvis vi var mere åbne om hvad vi tjener.

Pt. faciliterer AC-Tele ikke et ”system” til frivillig udveksling af lønoplysninger blandt AC’erne. Men jeg vil opfordre til, at I overvejer om det vil være relevant for jer som forberedelse af de kommende lønsamtaler, at dele jeres løn med de kollegaer, som har samme job/ansvar/kompetencer.

Et andet tema der blev drøftet ved medlemsarrangementerne var forskellen på at være ansat på overenskomstens ”§7 Arbejdstid og merarbejde” og ”§8 Jobløn”. Den normale ugentlige arbejdstid for kollegaer ansat på §7 er principielt 37 timer, mens §8 indebærer en samlet betaling for den konkrete stillings arbejdsomfang, ansvar og indhold, samt den pågældende medarbejders kompetencer og kvalifikationer.

Hvis du er ansat på §7 vil vi opfordre dig til at læse ”AC-Teles vejledning vedr. arbejdstid i TDC-overenskomsten” (se forsiden af ac-tele.dk) for information om dine muligheder for at få merarbejde honoreret.

Hvis du er ansat på §8, skal du være opmærksom på, at du under lønsamtalen, er berettiget til at få drøftet din joblønsaftale og herunder om forudsætningerne for jobløn har ændret sig.

Lønaftale 2016 fortæller mere om lønrammen for 2016. Ledertjekliste til lønsamtaler m.m. og proces for løndannelsen fortæller om igangsættelse af lønsamtalerne.