Lederguide om organisationsændringer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

scheduleI september sidste år besluttede AC-Teles bestyrelse at vi ville sætte fokus på ”bedre håndtering af organisationsændringer”, da vores vurdering var, at der er et stort potentiale ved at gennemføre organisationsændringer på en bedre og mere ensartet måde. Blandt andet var det vores vurdering, at der ofte lægges fokus på design af ny organisation og i mindre grad på implementering og sikring af, at de oprindelige mål og hensigter med ændringen opnås. Det medfører ofte uklarhed om roller og ansvar og gør at vi arbejder mindre effektivt, hvilket både påvirker vores trivsel og kundeoplevelsen. Emnet var valgt med baggrund i bestyrelsens egne erfaringer, men også gjort aktuelt ud fra kommentarerne der blev indsamlet i MedarbejderUndersøgelsen i oktober 2015. Læs videre “Lederguide om organisationsændringer”

Opfordring til at deltage i indsamling af data til lønstatistik

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

featherAC-organisationerne er i fuld gang med at indsamle data til deres årlige lønstatistik. Husk at få indberettet dine tal. Hvis vi fortsat skal kunne beregne lønindeks for AC’ere i TDC, er det vigtigt at de forskellige statistikker får en væsentlig svarprocent. Lønindekset kan anvendes som en del af forberedelsen til den årlige lønsamtale, så man ud fra statistikken kan se hvordan man selv er lønnet i forhold til hele arbejdsmarkedet, men med indekset for TDC, kan man tillige få en fornemmelse af hvordan man er lønnet i sammenligning med AC-kollegerne i TDC. Vores lønindeks tager højde for uddannelse og anciennitet, og giver dermed mulighed for et bredere grundlag end den respektive statistik for hver enkelt.

Vi har endnu ikke modtaget opgørelsen over aprilreguleringerne for 2015, men jeg har fået at vide at vi som gruppe allerede har fået mere end den aftalte minimumsramme, der gælder for hele året.

Resultat af arbejdstidsundersøgelsen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

timeglasSom bekendt har vi nu nogle gange afviklet en spørgeskemaundersøgelse om arbejdstid og honorering. Resultaterne fra tidligere viste at rigtigt mange arbejder langt mere end 37 timer om ugen, og en stor del får ikke noget for det. For at følge udviklingen besluttede vi at gentage undersøgelsen her i uge 25. I modsætning til de tidligere undersøgelser, har vi denne gang bedt om registrering af arbejdstiden for netop den uge undersøgelsen dækker, hvor vi tidligere baserede os på hukommelsen for de medarbejdere der ikke anvendte timeregistrering. Nedenfor er svarene fra undersøgelsen i 2011 sat op overfor seneste undersøgelse i det omfang spørgsmålene er sammenlignelige. Da der ikke er væsentlig forskel mellem de to undersøgelser, er konklusionen stadig: Det ser ud til at akademikerne i TDC generelt arbejder mere end de får løn for, hvilket de seneste års ringe lønudvikling har forstærket yderligere. Læs videre “Resultat af arbejdstidsundersøgelsen.”

Lønsamtaler 2015

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

12pengeNu går årets lønsamtaler i gang, lederne har fået materialet fra HR så de kan gøre klar til at indkalde. Vi har aftalt med TDC at samtalerne skal være afholdt inden 1. juli. Som en del af forberedelsen er det en god ide at se din fagforenings statistikker. Som vi også gennemgik på de medlemsmøder, vi sammen med IDA, DM og DJØF, afviklede i Teglholmen og Slet om lønsamtaler, har vi foretaget nogle analyser af lønniveau og lønforskelle i TDC. Læs videre “Lønsamtaler 2015”

Virksomhedsjordemoderen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Baby-girl-lyingTDC Group har indgået aftale med Virksomhedsjordemoderen, der er en privat virksomhed, hvor gravide og barslende kan henvende sig akut mellem klokken 7 og klokken 23 året rundt. Aftalen er lavet for at øge trygheden hos de gravide og barslende medarbejdere i TDC Group.

Aftalen er gældende et år og tilbuddet gælder fra graviditetens begyndelse og til ca. tre måneder efter fødslen. Læs videre “Virksomhedsjordemoderen”

Ny næstformand i AC-Teles bestyrelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Zanne StensballeOle Bak Sørensen, der har været næstformand i AC-Tele i ca. 10 år, forlader TDC med udgangen af maj. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige tak til Ole for godt samarbejde gennem årene. På vores seneste bestyrelsesmøde har vi valgt Zanne Stensballe til at overtage Oles poster som næstformand i AC-Tele og suppleant til HSU. Velkommen til Zanne, som jeg ser frem til at samarbejde endnu mere med. Oles plads i Operations’ SU overtages af Karina Kaufmann, der hidtil har været suppleant.