Lederguide om organisationsændringer

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

scheduleI september sidste år besluttede AC-Teles bestyrelse at vi ville sætte fokus på ”bedre håndtering af organisationsændringer”, da vores vurdering var, at der er et stort potentiale ved at gennemføre organisationsændringer på en bedre og mere ensartet måde. Blandt andet var det vores vurdering, at der ofte lægges fokus på design af ny organisation og i mindre grad på implementering og sikring af, at de oprindelige mål og hensigter med ændringen opnås. Det medfører ofte uklarhed om roller og ansvar og gør at vi arbejder mindre effektivt, hvilket både påvirker vores trivsel og kundeoplevelsen. Emnet var valgt med baggrund i bestyrelsens egne erfaringer, men også gjort aktuelt ud fra kommentarerne der blev indsamlet i MedarbejderUndersøgelsen i oktober 2015. Som opfølgning afviklede TDC i februar to fokusgruppeinterviews under ledelse af Trine Heiberg fraChannels. Fra AC-Teles bestyrelse havde Zanne og jeg allerede dannet en arbejdsgruppe og vi tilbød Trine Heiberg at dele vores tanker og ideer. Det initiativ blev vel modtaget, og efter et par møder fik vi gruppen udvidet med Katrine Frovin fra HR. Oveni var vi så heldige at kunne trække på Jane Halstrøm til at samle og renskrive vores input. Vi fik på den måde samlet et, synes vi selv, rigtigt godt materiale, som vi også afprøvede i forskellige afdelinger som stod over for at gennemføre en organisationsændring. Ud fra tilbagemeldingerne tyder det på at vi virkelig havde fået produceret en savnet og brugbar guide. Vores sidste opgave i gruppen har været at overdrage guiden til Koncerndirektør Jesper Isaksen med henblik på endelig færdiggørelse, implementering og løbende videreudvikling, hvilket skete i starten af september. Som det har fremgået af Medarbejderportalen har Jesper taget godt imod materialet og vi håber det kun er et spørgsmål om tid inden guiden kommer ud at leve i virkeligheden.

Klip fra Medarbejderportalen (23/9), udtalt af Jesper Isaksen:

Lederne skal have samme forudsætninger
Et  andet initiativ i rækken af initiativer, der er blevet igangsat for at forbedre trivslen i TDC Group, er en ny ledelsesguide til håndtering af organisationsændringer.

– Vi kan se, at der er stor varians i forhold til, hvordan organisationsændringer bliver håndteret. Det kan især være svært for nye ledere, der står overfor en sådan opgave for første gang, siger Jesper Isaksen.

Derfor har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis SU-systemet, ledelsen og HR udarbejdet dette værktøj til lederne, som kan sikre en mere ensartet håndtering af ændringer i de enkelte områder.