Opfordring til at deltage i indsamling af data til lønstatistik

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

featherAC-organisationerne er i fuld gang med at indsamle data til deres årlige lønstatistik. Husk at få indberettet dine tal. Hvis vi fortsat skal kunne beregne lønindeks for AC’ere i TDC, er det vigtigt at de forskellige statistikker får en væsentlig svarprocent. Lønindekset kan anvendes som en del af forberedelsen til den årlige lønsamtale, så man ud fra statistikken kan se hvordan man selv er lønnet i forhold til hele arbejdsmarkedet, men med indekset for TDC, kan man tillige få en fornemmelse af hvordan man er lønnet i sammenligning med AC-kollegerne i TDC. Vores lønindeks tager højde for uddannelse og anciennitet, og giver dermed mulighed for et bredere grundlag end den respektive statistik for hver enkelt.

Vi har endnu ikke modtaget opgørelsen over aprilreguleringerne for 2015, men jeg har fået at vide at vi som gruppe allerede har fået mere end den aftalte minimumsramme, der gælder for hele året.