Lønsamtaler 2015

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

12pengeNu går årets lønsamtaler i gang, lederne har fået materialet fra HR så de kan gøre klar til at indkalde. Vi har aftalt med TDC at samtalerne skal være afholdt inden 1. juli. Som en del af forberedelsen er det en god ide at se din fagforenings statistikker. Som vi også gennemgik på de medlemsmøder, vi sammen med IDA, DM og DJØF, afviklede i Teglholmen og Slet om lønsamtaler, har vi foretaget nogle analyser af lønniveau og lønforskelle i TDC.Som eksempel kan nævnes at TDC har et samlet lønindeks på 89,3 for AC’erne, hvor der, i det omfang det har været muligt, er taget hensyn til uddannelse og alder. Lønindeks og statistik kan bruges til at beregne hvad en ”gennemsnitsmedarbejder” med en given uddannelse og alder i gennemsnit vil have i løn i TDC.

Som nævnt i mit forrige nyhedsbrev får lederne en tjekliste som det også kan være en fordel at lade indgå i forberedelsen.

Specielt for de af jer der er ansat i henhold til § 8 Jobløn, fremgår det af overenskomsten at aftalen skal drøftes i forbindelse med lønsamtalen:

Jobløn indebærer en samlet betaling for den konkrete stillings arbejdsomfang, ansvar og indhold samt den pågældende medarbejders kompetencer og kvalifikationer. Det skal ved lønfastsættelsen udtrykkeligt aftales, at lønnen også omfatter betaling for merarbejde i stillingen. I forbindelse med indgåelse af aftale om jobløn skal de gensidige forventninger til arbejdstidens omfang og placering drøftes, således at disse er kendte og anerkendte af både leder og medarbejder. Såfremt forudsætningerne for den aftalte jobløn ændrer sig eller er bristet drøftes lønnen. Aftalen om jobløn drøftes mindst en gang om året i forbindelse med den årlige lønsamtale.