Kunne du tænke dig at få mere indflydelse på din arbejdsplads?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Læs videre, hvis svaret er ja …
AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter. Vi søger nu kandidater til det kommende valg.

Vi mangler både repræsentanter i forskellige områder af Nuuday og TDC NET. 

Valgperioden løber frem til november 2025.

Dine vigtigste opgaver
Du bliver talsperson for de kollegaer, du er valgt af.

Du vil typisk blive inddraget i sager om advarsler, omstruktureringer, psykisk arbejdsmiljø, sygdom og ligestilling og du vil blive inddraget i forhandling af overenskomsten og lokale spørgsmål som løn, lønpolitik og andre personalepolitiske tiltag.

Som tillidsrepræsentant har du krav på særlig information fra ledelsen på din arbejdsplads. Der er tale om en vidtgående informationsadgang, hvor du kan bede om oplysninger om næsten alle forhold.
Modsat skal du også informere ledelsen om synspunkter og forhold hos kollegaerne, der har betydning for samarbejdet.

Samarbejdsudvalg
Du vil blive medlem af det samarbejdsudvalg, som dækker det område du er ansat i. Du kan læse mere om samarbejdsorganisationen i Nuuday og TDC NET på Check-in.

Dit tidsforbrug
Dit tidsforbrug vil variere i forskellige perioder. Ved de årlige lønforhandlinger, omstruktureringer og afskedigelser vil du typisk skulle bruge mere tid som tillidsrepræsentant, hvor du i andre perioder bruger mindre tid.
Du kan finde yderligere beskrivelser af rollen som tillidsrepræsentant hos de faglige organisationer.

Djøf

IDA

DM

Læs Malene Kongsteds overvejelser inden, hun meldte sig som TR, samt hvilke erfaringer hun efterfølgende gjorde sig.

AC-Tele sørger, sammen med AC-organisationerne, for en grundig onboarding.

Kandidater bedes sende os en mail senest den onsdag den 15. november 2023. Mail skal indeholde navn og lønnummer, samt navn på den AC-organisation du er medlem hos. Skriv et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du er interesseret i rollen. 

Kontakt Zanne Stensballe (Fællestillidsrepræsentant og formand for AC-Tele) eller en af vores TR, hvis du vil høre mere. Du finder oversigt over hvem vi ved at klikke på links nedenfor (kræver adgang til koncernnet).

Nuuday

TDC NET