Tillæg til ansættelsesaftale

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Du har samtidigt med september-lønsedlen fået et tillæg til din ansættelsesaftale med skærpede bestemmelser om afholdelse af ferie og feriefridage.

Udgangspunktet er som hidtil, at tidspunkt for afholdelse af ferie og feriefridage er noget du skal aftale med din leder. Men det er ikke nok at I aftaler det mundtligt eller pr. mail – du skal sørge for at registrere det i PULS, så snart I har aftalt afholdelse, og leder skal godkende det i PULS.

Derudover lægger TDC NET vægt på, at ferie og feriefridage skal bruges til de rekreative formål, der er hensigten med dem. Så overførsel eller udbetaling af ikke afholdt frihed skal minimeres. Konkret betyder det, at TDC NET ønsker:

  • At du inden udgangen af i år har afholdt mindst 20 af de feriedage du har optjent i perioden 1/9-2021 til 31/8-2022 plus hvad du evt. måtte have overført af feriedage fra tidligere år.
    De sidste 5 feriedage optjent i perioden 1/9-2021 til 31/8-2022 kan du evt. få lov at overføre til næste periode.
  • At du inden udgangen af i år har afholdt de 5 feriefridage, som du blev tildelt den 1/9-2021.

Hvis du og din leder ikke kan blive enige om tidspunkt for afholdelse af de nævnte ferie- og feriefridage, har ledelsen ret til at varsle dem til afholdelse. 

Varsling af hovedferie (3 uger samlet) skal ske senest 3 måneder før start på afholdelsen. Varsling af restferie og feriefridage skal ske senest 1 måned før start på afholdelse.

Hvis du ikke aftaler afholdelse og ledelsen ikke rettidigt varsler afholdelse af feriefridage, så du ikke får afholdt feriefridagene, har du stadig ret til enten at få dem udbetalt eller bruge aftalen om opsparing af feriefridage.

Feriefridage, som du allerede har opsparet fra tidligere år, påvirkes ikke af ovenstående. Dem kan TDC NET ikke varsle til afholdelse. Men hvis de ikke er afholdt, skal du lige efter nytår huske at overføre dem til næste periode.

AC-Tele støtter det overordnede mål med ændringerne: At sikre at ferie og feriefridage anvendes til rekreative formål. Men det er AC-Teles opfattelse, at aftalen om opsparing af feriefridage netop er en rigtig god og hensigtsmæssig måde at anvende feriefridagene til rekreative formål. Vi synes at de nye regler udhuler den aftale, og det er utilfredsstillende. Vi vil derfor gå i dialog med TDC NET om i højere grad fortsat at bevare denne mulighed.

Vi undrer os også over, at TDC NET finder det nødvendigt med en proces, der involverer NMT og HR-direktør og truer medarbejderne med sanktioner. Vi er sikre på, at de nye retningslinjer sagtens kunne administreres i godt samarbejde lokalt.

Til gengæld hilser vi det velkomment, at TDC NET nu åbner mulighed for forskudsferie.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at tage fat i din TR.