Ingen aftalt lønramme for 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har indgået aftale med TDC om at forsætte forsøgsordningen hvor der ikke fastsættes et minimumsramme for lønudviklingen for AC’erne.

Det betyder at der i 2021 ikke er aftalt et minimum som den samlede løn for AC-gruppen skal stige med. Der er samtidigt heller ikke aftalt noget loft for lønudviklingen. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder at du skal gå til lønsamtale som du plejer.

En række kollegaer har henvendt sig til AC-Tele med oplysning om, at deres leder fortæller, at AC-Tele og TDC har indgået aftale om, at den samlede lønreguleringsramme for 2021 er på 1%. Dette er ikke korrekt, og du skal således ikke lade dig begrænse af dette.

Som led i aftalen om at fortsætte forsøgsordningen fastholdes de 0,5% i kompensation på fritvalgskontoen så længe der ikke aftales en minimumsramme. I det tilfælde af at AC-Tele igen ønsker at gå tilbage til aftalen om fastsættelse af minimumsramme bortfalder de 0,5%.

Derudover er det aftalt at den 30. december gives som betalt fridag i 2021.

 Løndata til brug for din samtale

Er du medlem af en Akademikerorganisation, har du mulighed for at få fremsendt løndata til brug for din forberedelse forud for lønsamtalen. Materialet er delt med de kollegaer der deltog på vores medlemsmøde den 4. maj 2021. Send en mail til ac-tele@ac-tele.dk eller din TR hvis du ønsker at få materialet.

Er du ikke indkaldt til samtale endnu?

Vi har aftalt med TDC, at lønsamtalerne skal være afsluttet inden sommerferien og den er ved at være tæt på for mange. Hvis du endnu ikke er indkaldt og har et ønske om at få fremrykket din lønsamtale, kan du selv tage fat i din leder og bede om at få lønsamtalen i kalenderen. Uanset hvornår lønsamtalen har fundet sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2021.

Vi mødes med TDC i september med henblik på at evaluere løndannelsen og herunder gennemgå den foreløbige status på lønudviklingen.