Kunne du tænke dig at få mere indflydelse på din arbejdsplads?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Læs videre, hvis svaret er ja …
AC-Tele gennemfører i ulige år ny- eller genvalg af tillidsrepræsentanter. Vi søger nu kandidater til det kommende valg.

Vi mangler både repræsentanter i forskellige områder af Nuuday og TDC NET. 

Valgperioden løber frem til november 2023.

Dine vigtigste opgaver
Du bliver talsmand for de kollegaer, du er valgt af.

Du har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af kollegaerne. Du vil også blive inddraget i forhandling af overenskomsten og lokale spørgsmål som lønramme, lønpolitik og andre personalepolitiske tiltag. Du vil typisk blive inddraget i sager om advarsler, omstruktureringer, psykisk arbejdsmiljø, sygdom og ligestilling.
Som tillidsrepræsentant har du krav på særlig information fra din chef og ledelsen på din arbejdsplads. Der er tale om en vidtgående informationsadgang, hvor du kan bede om oplysninger om næsten alle forhold.

Ledelse skal informere dig om forestående afskedigelser, og ledelsen skal holde dig bedst muligt orienteret om ansættelser og andre forhold, der vedrører akademikerne. Det kan være advarsler, forflyttelser, væsentlige vilkårsændringer eller fratrædelser. Modsat skal du også informere ledelsen på din arbejdsplads om synspunkter og forhold hos kollegaerne, der har betydning for samarbejdet.

Dit tidsforbrug
Dit tidsforbrug vil variere i forskellige perioder. Ved de årlige lønforhandlinger, omstruktureringer og afskedigelser vil du typisk skulle bruge mere tid som tillidsrepræsentant, hvor du i andre perioder bruger mindre tid.

Du kan finde yderligere beskrivelser af rollen som tillidsrepræsentant hos de faglige organisationer.

Djøf

IDA

DM

Læs Malene Kongsteds overvejelser inden, hun meldte sig som TR, samt hvilke erfaringer hun efterfølgende gjorde sig.

AC-Tele sørger sammen med AC organisationerne for en grundig onboarding.

Kandidater skal sende os en mail senest den 24. november 2021. Mail skal indeholde navn og lønnummer, samt faglig organisation du er medlem hos. Skriv et par ord om dig selv, din baggrund og hvorfor du er interesseret i rollen. 

Kontakt Zanne Stensballe (Fællestillidsrepræsentant og formand for AC-Tele) eller en af vores TR, hvis du vil høre mere. Du finder oversigt over hvem vi er her.