Forsikringsdækninger, gruppeliv og kritisk sygdom

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

note_with_paperclip_2Med overenskomsten 2014 ophørte TDC’s forsikringer for gruppeliv og kritisk sygdom tegnet i PFA. De fleste AC’ere har tilsvarende dækning i forbindelse med deres pensionsordning, men for alle der har AP Pension, PFA, eller en ordning et andet sted end de faglige pesionskasser, er det en god ide at undersøge, hvorvidt man er dækket tilstrækkeligt.

Fra AC-Teles side har vi forsøgt at få et acceptabelt tilbud fra PFA og AP Pension, indtil videre er det desværre ikke lykkedes.

Kontinuerlig kompetenceudvikling

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

8b7335dba6I AC-Teles bestyrelse har vi besluttet at sætte fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling i 2015. Konkret undersøger vi hvad TDC har at byde på, dels ved at vi får en gennemgang på vores næste bestyrelsesmøde og dels ved at vi i hoveduddannelsesudvalget, vil øge opmærksomheden på AC-gruppens behov. I starten af det nye år vil vi udsende en spørgeskemaundersøgelse, som blandt andet skal afdække, hvor meget uddannelse der gives til gruppen og om der er specielle områder der skal opprioriteres.

 

Spørgeskemaundersøgelse

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

crayonSom nævnt under Kontinuerlig Kompetenceudvikling, vil vi undersøge hvordan det ser ud med uddannelse til vores gruppe i TDC. Vi har en fornemmelse af at emnet ikke er prioriteret højt nok, og også at der er meget stor forskel fra enhed til enhed. Endvidere vil vi indsamle erfaringer med håndtering og virkning af de mange organisationsændringer.

Reduktioner i 2015

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

19pengeI lighed med de seneste mange år, vil der også i 2015 ske nedskæringer af bemandingen. Vi har derfor indgået aftale om vilkår og afbødeforanstaltninger, helt på linje med 2014. Det betyder at der heller ikke i 2015 er nogen ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse, som dels kunne medvirke til frivillige fratrædelser dels sikre økonomien i jobsøgningsperioden. De opsagte får tilbudt et outplacementforløb med en konsulent fra et rekrutteringsfirma og mulighed for betalt uddannelse.

Hjemtagning af medarbejdere fra TCS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

featherDer er indgået aftale med TCS om at TDC hjemtager en række opgaver her pr. 1. december 2014. Det betyder at vi kan sige velkommen til en række medarbejdere, de fleste af dem tidligere TDC’ere, i IT. Forløbet har været lidt kaotisk, dels på grund af tidspres dels på grund af uenighed om vilkårene. Nogle af medarbejderne er virksomhedsoverdraget sammen med deres opgaver, andre er ansat efter sædvanlig individuel ansættelsesforhandling fordi TDC har brug for dem, selvom de ikke opfylder kravene om virksomhedsoverdragelse.

Resultat af overenskomstforhandlingerne

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

its_a_dealSom tidligere omtalt gik vores overenskomstforhandlinger med TDC i baglås, og vi måtte bede Forligsinstitutionen om hjælp. Vi blev indkaldt til møde i onsdags med forligsmand Asbjørn Jensen for bordenden. Begge parter fik mulighed for at beskrive, hvad vi anså for det egentlige stridspunkt, og der var enighed om at det var lønrammen. TDC mente at en ramme af samme størrelsesorden som i 2013 måtte være det rigtige, firmaets svære konkurrencesituation taget i betragtning, dvs. 0,75 %.

Læs videre “Resultat af overenskomstforhandlingerne”