Reduktioner i 2015

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

19pengeI lighed med de seneste mange år, vil der også i 2015 ske nedskæringer af bemandingen. Vi har derfor indgået aftale om vilkår og afbødeforanstaltninger, helt på linje med 2014. Det betyder at der heller ikke i 2015 er nogen ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse, som dels kunne medvirke til frivillige fratrædelser dels sikre økonomien i jobsøgningsperioden. De opsagte får tilbudt et outplacementforløb med en konsulent fra et rekrutteringsfirma og mulighed for betalt uddannelse.

Hjemtagning af medarbejdere fra TCS

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

featherDer er indgået aftale med TCS om at TDC hjemtager en række opgaver her pr. 1. december 2014. Det betyder at vi kan sige velkommen til en række medarbejdere, de fleste af dem tidligere TDC’ere, i IT. Forløbet har været lidt kaotisk, dels på grund af tidspres dels på grund af uenighed om vilkårene. Nogle af medarbejderne er virksomhedsoverdraget sammen med deres opgaver, andre er ansat efter sædvanlig individuel ansættelsesforhandling fordi TDC har brug for dem, selvom de ikke opfylder kravene om virksomhedsoverdragelse.

Resultat af overenskomstforhandlingerne

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

its_a_dealSom tidligere omtalt gik vores overenskomstforhandlinger med TDC i baglås, og vi måtte bede Forligsinstitutionen om hjælp. Vi blev indkaldt til møde i onsdags med forligsmand Asbjørn Jensen for bordenden. Begge parter fik mulighed for at beskrive, hvad vi anså for det egentlige stridspunkt, og der var enighed om at det var lønrammen. TDC mente at en ramme af samme størrelsesorden som i 2013 måtte være det rigtige, firmaets svære konkurrencesituation taget i betragtning, dvs. 0,75 %.

Læs videre “Resultat af overenskomstforhandlingerne”