Resultat af overenskomstforhandlingerne

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

its_a_dealSom tidligere omtalt gik vores overenskomstforhandlinger med TDC i baglås, og vi måtte bede Forligsinstitutionen om hjælp. Vi blev indkaldt til møde i onsdags med forligsmand Asbjørn Jensen for bordenden. Begge parter fik mulighed for at beskrive, hvad vi anså for det egentlige stridspunkt, og der var enighed om at det var lønrammen. TDC mente at en ramme af samme størrelsesorden som i 2013 måtte være det rigtige, firmaets svære konkurrencesituation taget i betragtning, dvs. 0,75 %.

Vi mente at de forlig der allerede lå klar, tydeligt indikerede et niveau over 1,5 %, også selv om vi typisk har fået en halv procent mere end rammen, når året er gået.

Efter 12 timer, og en del forsøg på at inddrage andre elementer, som kunne have værdi, endte vi med et mæglingsforslag der regulerer de satser der fremgår af overenskomsten, en minimumsgaranti på 1,3 % til lønregulering i 2014, og opsigelse af den gruppelivsforsikring TDC tidligere har tegnet. Baggrunden for det sidste er at TDC fremover vil tegne gruppelivsforsikringen som en del af PFA-pensionsordningen, som gælder for Dansk Metal og LTD. De fleste af vores faglige pensioner har i forvejen denne forsikring inkluderet i pensionsordningen, så de fleste er i dag dobbeltforsikrede.

Lidt mere detaljeret kan jeg nu afsløre baggrunden for at vi ikke kunne blive enige med TDC.

I modsætning til de foregående overenskomstfornyelser, havde TDC denne gang en række krav, som skulle gøre overenskomsten billigere. Primært drejede det sig om at vores arbejdstid skulle forlænges ved at frokostpausen skulle være selvbetalt (6,7 %), TDC’s bidrag til pension skulle sættes ned til 8 % (2 %) og endelig skulle ferietillægget sættes ned til 1 % (0,5 %). Alt i alt forringelser til små 10 %, uden kompensation der kom i nærheden af dette beløb, og alligevel med en lønramme under 1 %.
Da dette blev klart for os under de indledende forhandlinger, opgav vi at køre videre ad dette spor, og så på en løsning der fastholdt de nuværende goder, mod at vi så måtte opgive at få nogle af vores egne krav/ønsker opfyldt. Tilbage var kun minimumsgarantien, som vi så heller ikke kunne blive enige om uden hjælp.

Det videre forløb er at Forligsmanden samler alle de mæglingsforslag og aftaler der ligger klar, og sender det hele til godkendelse på én gang. For vores vedkommende betyder et at akademikerorganisationerne udsender stemmesedler til medlemmerne, til en vejledende urafstemning. Hvis du vil være sikker på at få en stemmeseddel, skal du være medlem af en af de fagforeninger der står bag overenskomsten, og den pågældende forening skal vide at du er ansat i TDC.

Resultaterne vægtes og sendes til Forligsmanden, som offentliggør resultatet.

Vi anbefaler og forventer at det bliver et ja, og derefter vil TDC sætte lønsamtalerne i gang.