Ja, tak til den nye AC-overenskomst i TDC

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Forhandlingsresultatet har været sendt til vejledende urafstemning blandt AC medlemmerne i TDC og resultatet blev et overbevisende ja.

Overenskomstresultatet har herefter været sendt til sammenkædning i forligsinstitutionen. Sammenkædningen betyder kort fortalt, at alle overenskomsterne med udløbsdato 1. marts, samles i en mæglingsskitse. Alle overenskomstresultaterne på de forskellige områder bliver vedtaget, hvis et flertal af lønmodtagerne stemmer ja.

Der blev også stemt ja til resultaterne blandt medlemmer af de andre fagforeninger, og hos arbejdsgiverne. Vores overenskomst er derfor endeligt godkendt for den næste treårige periode.

Vi holdt et velbesøgt medlemsmøde via Teams den 26. marts, så flere af jer har allerede fået en grundig gennemgang af overenskomstresultatet.

Vi er nu sammen med TDC ved at opdatere teksterne i overenskomsten i henhold til det protokollat vi har aftalt. Når det er på plads up-loades den nye overenskomst på dette site.

Herudover har vi en dialog med TDC om hvordan de nye elementer i overenskomsten implementeres i praksis, blandt andet Fritvalgskontoen. Mere information følger fra både os og TDC.

Da overenskomsten nu er godkendt, kan du også begynde at overveje og måske drøfte nogle af de elementer i overenskomsten, som skal aftales individuelt, med din leder, f.eks. muligheden for at frasige dig frokostpausen mod at få et tillæg til lønnen på 7,2 %.

I forbindelse med overenskomstforhandlingen aftalte vi også, at lønsamtalerne skulle igangsættes hurtigst muligt efter overenskomsten var godkendt. Selvom der i mellemtiden er opstået en coronakrise og der i Nuuday netop er sket en omfattende omstrukturering, tror vi fortsat det er bedst for jer, at lønsamtalerne igangsættes på denne side af sommerferien. Vi forventer at de første samtaler vil blive holdt fra medio maj og vi planlægger at invitere til et (virtuelt) medlemsmøde i uge 21 for at klæde jer på til samtalerne.

Har du spørgsmål til overenskomstresultatet er du velkommen til at kontakte os på ac-tele@ac-tele.dk.